Nada

KTH 2D1339 Programkonstruktion för F, 2004-2005
progk04
Nada
Lärare
Förkunskaper
Kursprogram
Schema & Plan
Betygsrapportering
Föreläsningar
Övningar
Kurslitteratur
Laborationer
Kontrollskrivningar
Individuella förhör
Hjälp
Javaversioner
Användbara länkar

^ Upp till kursens hemsida.

2D1339, Programkonstruktion för F: period 1–3 2004/05, programmeringsdelen

Obs! Denna sida ändras fortlöpande under kursens gång och utgör kursens anslagstavla.

Regnbågslinje

Senaste nytt

Senast ändrad 21 oktober 2005 Regnbågslinje

Lärare

Kursledare: Ann Bengtson
Kursledaren finns ofta i rum 1614 på plan 6, Lindstedtsvägen 3 (två trappor ovanför datorsalarna röd, orange m.fl.).
Gå in genom dörren till höger i trapphuset sett från trappan. Innanför dörren, gå vänster och därefter höger längs en
korridor till rum 1614. Telefonnummer: 790 62 09.

Handledare: Inge Frick, Robert Zettinger, Helge Zetterberg, Anders Sjöqvist, Ann B

Regnbågslinje

Betygsrapportering

Introdelen 1p

En studiemedelspoäng för introdelen av kursen är inrapporterad för dem som redovisat alla introlabbar, dvs fem stycken.
Om du inte har fått en poäng trots att du redovisat alla labbar, tag kontakt med kursledaren!

Programmeringsdelen 4p

När man är klar med alla obligatoriska progammeringslabbar och förhör eller ks:ar kommer programmeringsmomentet om 4 studiemedelspoäng att rapporteras in men inget slutbetyg. Betygen väntar vi med till i juni då vi vet vilka som gjort lab4. Den som vill ha sitt betyg inrapporterat tidigare kan kontakta kursledaren.

Regnbågslinje

Förkunskaper

Kursen 5B1109 Linjär algebra.
Kunskaper motsvarande kursens datorintroduktionsdel, dvs. lite datorvana, begreppen operativsystem och fil, viss förtrogenhet med operativsystemet Unix samt erfarenhet av ordbehandling och då speciellt programmet Emacs.

Regnbågslinje

Kursprogram

Finns här på pdf-format.

En liten ändring är gjord jämfört med det kursprogram som delats ut. I det utdelade kursprogrammet beskrivs boken "Java in a Nutshell" som en bok lämplig för nybörjare i programmering. Det stämmer inte, den är bättre för den som kan programmera redan i något annat språk samt som uppslagsbok.

Regnbågslinje

Schema

Schema för ht04

Schema för vt05 vecka 3-9

Schema för vt05 vecka 11-22 (endast labbar)

Regnbågslinje

Plan för föreläsningar och övningar

Plan för Höstterminen.  
Program som visats på föreläsningarna finns  här.  Övning 1-6 (Magnus Rosell) finns här

Plan för Vårterminen
Program som visats på föreläsningarna finns  här.   Program från övning 7 - 10 finns här

Regnbågslinje

Kurslitteratur

Regnbågslinje

Laborationer

Alla labanvisningar kommer att läggas upp här ... Examination av kurser på andra sätt än traditionella tentamensskrivningar blir allt vanligare. Examination t.ex. genom laborationsuppgifter enskilt eller i grupp, projekt, hemtentor m.m. upplevs ofta som mer meningsfull av både studenter och lärare än de traditionella salstentorna. Det finns dock en del problem med alternativa examinationsformer. Man vill naturligtvis uppmuntra studenter att söka den kunskap som behövs för att lösa givna uppgifter genom att läsa i böcker, söka på Internet och genom att fråga lärare och studiekamrater. Lika självklart är det att man inte kan bli godkänd på en kurs genom att lämna in en lösning på examinationsuppgiften som man inte gjort själv. Denna hederskodex gäller för alla kurser på Nada och är ett försök att reglera hur mycket hjälp man får ta emot och hur denna ska redovisas. Läs även om detta i den allmänna labanvisningen.

Redovisning av obligatoriska laborationer

I år krävs för Lab1 och Lab2 redovisning enligt båda punkterna nedan, för Lab3 endast redovisning enligt första punkten.
  1. Redovisning av programmet vid dator, på schemalagd tid, när man är klar
  2. Redovisning av den teori laborationen avser att lära ut.

Kontrollskrivningar

Redovisning 2 görs som ett muntligt förhör eller en kontrollskrivning. Muntliga förhör sker först efter motsvarande kontrollskrivning givits. Har man speciella skäl kan man få göra sitt förhör tidigare.

Kontrollskrivningar att öva på

KS1 fiktiv  rätta svaren finns här. Observera att det står vad skrivningen omfattar sist i skrivningslydelsen.
KS1 2003-11-19  rätta svaren finns här

KS2 fiktiv  rätta svaren finns här. Observera att det står vad skrivningen omfattar sist i skrivningslydelsen.
KS2 2004-01-27   rätta svaren finns här

Individuella förhör

Muntliga individuella förhör på de moment som labbarna 1 och 2 omfattar.
På de fiktiva kontrollskrivningarna finns mer detaljer om vad som efterfrågas vid varje ks/förhör.

Regnbågslinje

Hjälp och handledning

Hjälp och handledning med laborationerna ges i följande omfattning Hjälp med att använda sin egen dator i KTH-studierna kan man få från Regnbågslinje

Extra handledning

Fyra extra handledningspass, två i vecka 8 och två i vecka 9 är inlagda. Se schemat för vårterminen.

Regnbågslinje

Javaversioner

Vi använder version 1.4 av Javas standardbibliotek, jdk-1.4 på kursen.

Regnbågslinje

Användbara länkar

Regnbågslinje

Aktuell information kommer att läggas till på denna sida under kursens gång.


Sidansvarig: <ann@nada.kth.se>
Senast ändrad 23 oktober 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>