Nada

2D1339, Programkonstruktion, 5 poäng

Allmän kursbeskrivning

I Programkonstruktion kommer du under en serie datorlaborationer att få erfarenhet av att lösa programmeringsproblem med tekniker som behövs för behandling av fysikaliska och matematiska modeller. Tillsammans med föreläsningarna kommer detta att ge dig kännedom om grundläggande begrepp inom datateknik och datalogi och ge en grund för fortsatta studier och för arbetslivet.

Formell kursbeskrivning, det vill säga texten i studiehandboken.

Aktuell kursomgång: period 1–3 02/03

Kursen är 2001/2002 utökad med en poäng bestående av datorintroduktion . till totalt fem poäng. För datorintroduktionen ansvarar Kerstin Frenckner.

För programmeringsdelen ansvarar Staffan Romberger. Informationen senast ändrad 13 juni 2002.

Tidigare kursomgångar

Andra kurser som Nada ger för F1-elever.

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <srom@nada.kth.se>
Senast ändrad 24 augusti 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>