Nada

^ Upp till aktuell kursomgång.

Preliminär plan för föreläsningar och övningar

Vårterminen 2006

Observera att planen är preliminär.
Stoff kan komma att flyttas till senare eller tidigare undervisningtillfälle!
Kontrollskrivningstider är förstås definitiva!

Kopior på utvalda OH-bilder (ibland alla) delas ut varje föreläsning.
Några kopior läggs i rummet utanför Nadas expedition.
Mitt i hyllan rakt fram finns två korgar märkta 2D1339 Programkonstruktion.

vecka 3

vecka 4

vecka 5

vecka 6

vecka 7

vecka 8-9

Endast extra laborationspass.