Nada

^ Upp till aktuell kursomgång.

Preliminär plan för föreläsningar och övningar

Höstterminen 2005

Observera att planen är preliminär. Stoff kan komma att flyttas till senare eller tidigare undervisningtillfälle!
Lappskrivningstider är förstås definitiva!

Kopior på utvalda OH-bilder från föreläsningarna (ibland alla) delas ut ibland. Några kopior läggs i rummet utanför Nadas expedition. Mitt i hyllan rakt fram finns två korgar märkta 2D1339 Programkonstruktion. Där finns även labanvisningen för Linslabben.

vecka 40

 • F1 3/10
  Presentation av kursdelen, Nada, lärarna. Kursuppläggning, kursfordringar, examination.
  Kursen i yrkes- och studiesammanhanget. Dator, program, kompilering, programmeringsparadigm. Abstraktion, objekt, modellering. Java, interpretering, applet och applikation. Kärna och klassbibliotek.
  Editor, kompilator, laddning-länkning, exekvering/interpretering. En första Applet.

vecka 41

 • F2 10/10
  Datatyper:Enkla typer, referenstyper. Enkla variabler, referensvariabler. Uttryck, operator, typomvandling, prioritet, enkla satser.
  Metoder: Metodhuvud, metodkropp, metod som box, resultattyp, parameterlista, Metodanrop.
  Veckans ord v41-42

 • Ö1 11/10
  Enkel grafik. Applet som ritar något enkelt, t.ex. en kvadrat.
  Applet som ritar något lite krångligare: En YinYang-symbol. Applet som ritar ett hus.
  Om vi hinner: Gör även en metod som ritar ett hus.
  Om vi hinner ännu mer: Fortsätt med att rita en rad med hus och en by.

vecka 43

 • F3 24/10
  Något om Linslabben, speciellt dess koordinatsystem.
  Mera om metoder. Styrsatser, block, if-satser, if..else-sater, while-satser, for-satser.
  Variablers synlighet. En första titt på fristående program. Indexerade variabler/vektorer/fält/arrayer med ett index.
  Veckans ord v43

 • Ö2 25/10
  Rita en by (metoden från Ö1 som ritar ett hus används).
  Metod för triangelyta enligt Herons formel. Fristående program som testar metoden. Triangelsidorna som programparametrar.
  Beräkna n! (fakultet), test i fristående program.
  Beräkna n!! (semifakultet), test i fristående program.

vecka 44

Den här veckan bör man bli klar med linslabben.
 • F4 31/10
  Att definiera nya egna klasser från början. Skapa objekt av dessa med new.
  Konstruktor, instansvariabel, instansmetod.
  Klass med flera konstruktorer.
  Tilldelning av referenser, jämförelse mellan referenser
  static, klassen Math., klassvariabel, klassmetod
  Veckans ord v44

 • Ö3 1/11
  En av övningstimmarna: Uppgifter från tidigare Lappskrivn.1
  Perfekta tal, med test i fristående program.
  Rita Schackbräde (applet).
  Metod som hittar största värdet i en talvektor, test i fristående program.
  Ev. börjar vi med ett sorteringsexempel.

vecka 45

 • F5 7/11
  Mer om klasser, objekt, referenser.
  Referenser som parametrar och som resultat från metod.
  Referens som instansvariabel.
  Objekt som data, objekt som moduler
  Introduktion till arv (arv kommer att behandlas mer utförligt senare i kursen).
  Grafiska komponenter.
  Veckans ord v45

 • Ö4 8/11
  Första timmen: (välj bland uppgifterna nedan)
  Urvalssortering med test.
  Statistikklass med testprogram.
  Sinuskurva (klass som ärver från Canvas, där ritas en sinuskurva)
  Program som testar Sinus-klassen genom att skapa objekt och lägga i ett applet-fönster (detta är en föreberedelse för lab2).

  Andra timmen: Lappskrivning 1

vecka 46

 • F6 14/11
  Vektor (fält) av referensvariabler, vektor av objekt.
  Referensvariabel som instansvariabel, Hur objekt kan "känna till" varandra och kommunicera med varandra.
  Relationer mellan klasser, relationer mellan objekt.
  Introduktion till händelsehantering
  Begreppen algoritm och designmönster
  MVC-mönstret med programexempel

 • Ö5 15/11
  En klass med en tryckknapp som räknar något
  En klass som räknar flera saker (m.h.a. flera objekt av den föregående klassen)
  Exempel med vektor av objekt
  Statistikklass med testprogram

vecka 47

 • F7 21/11
  Repetition av begreppen klass, objekt och MVC-exemplet från F6.
  Händelsestyrda program
  Mer om begreppet static och fristående program.
  Grafik i fristående program
  Klasserna String och StringBuffer

 • Ö6
  Metod som undersöker om en text är en palindrom eller ej.
  Testprogram för palindrom, först textbaserat, ev. också ett grafiskt.
  Ett fristående program som ritar ett tårtdiagram (PieChart) över slumpade data. Nya data och sortering av data styrs med knappar. MVC-modellen används för programmet.

vecka 48

 • F8
  Mer om arvsmekanismerna
  Typhierarkier
  Klassen Object
  Klasserna ArrayList och Vector
  Omslagsklasserna (Wrapper classes)
  Simulering med klassen Thread

 • Ö7
  Program som hittar primtal m.h.a. Erathostenes såll.
  Uppgifter från gamla kontrollskrivningar
  (som förberedelse till lappskrivningen 25/1-06).

vecka 49

Endast laborationer. Man bör bli klar med brownlabben den här veckan.