KTH 2D1339 Programkonstruktion för F för F1, 2004-2005
progk04
Nada
progk04: Grupp 3

Övningar för grupp 1 (Magnus Rosell)

Under början av kursen kommer jag att använda
faktarutor för kursen programmeringsteknik .
Dessa är ett försök till sammanfattning av teorin på några
av mina övningar i kursen programmeringsteknik. De följer alltså inte
programkonstruktion, men jag kommer ändå att hänvisa till dem.

AnteckningarFilerDokumentation
Övning 1 KvadratExempel.java
Yinyang.java
House.java
Village.java
JAVA API
Övning 2 Asterisker.java
Triangel.java
TriangelTest.java
Fakultet.java
FakultetTest.java
Semifakultet.java
while
for
aritmetiska operatorer
Övning 3 Schackbräde
Perfekta tal
Hitta största tal i vektor
Rektangel
Urvalssortering (Secelction sort)
array
Övning 4 Statistikklass
Test av Statistikklass
Sinus.java
SinusTest.java
 
Övning 5 Repetition infor KS och KS.  
Övning 6 Counter.java
CountCars.java
CountCars2.java
Skoda.java
VectorOfSkoda.java
ActionListener
ActionEvent
Interface

OBS Nedan följer gammalt OBS

Övningsanteckningarna nedan är från förra året och kommer till stor del
att återanvändas i år, men med vissa förändringar.
Övning 5 Erathostenes.java
RektangelArray
 
Övning 6 Palindrom.java
PalindromUI.java
PalindromGUI.java
Counter.java
CountCars.java
CountCars2.java
ActionListener
ActionEvent
Interface
Övning 7 Huvudklass.java
Bibliotek.java
Bok.java
BallWindow.java
Studsboll.java
Fifteen.java
Scrollbar
Övning 8 höll inte jag
Övning 9
Förberedelse och KS
Fiktiv KS2 (pdf)
Lösningar till fiktiv KS2
 
Övning 10 Trafikljus.java
CirkelCanvas.java
Fakultet.java
Sierpinski.java
Snow.java
 
Övning 11 Copy1.java
Copy2.java
Copy3.java
Copy4.java
PhilosophersProblem.java
 
Övning 12 Skoda.java
VectorOfSkoda.java
Node.java
List.java
 
Gammalt material Linsklass
Test av Linsklassen
Integrate1.java
Integrate2.java
Integrate3.java
Integrate4.java
 

^ Upp till kurshemsidan.


Sidansvarig: <rosell@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 januari 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>