KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / 2D1339, Datorintroduktion / Restredovisning

Restredovisning

Här kan du läsa om hur du/ni gör för att redovisa laborationer som inte hunnits med under ordinarie laborationstillfällen.

Tillvägagångssätt

Du/ni bokar ett 10 minuter långt redovisningspass enligt nedan. Det räcker att boka en tid per labbpar. Precis som under redovisningarna vid de ordinarie labbtillfällena förväntar vi oss att labbgruppen på avtalad tid är inloggad och ger en väl förberedd presentation av vad som gjorts. Assistenten kommer därefter kontrollera gruppens kunskaper med en uppgift eller några frågor.

OBS! Det är vettigt att vara väl påläst vid restredovisningen. Restredovisningarna har ett tidspressat schema och någon buffert finns ej.

Bokning av redovisningstid

Restredovisning är möjlig vid följande tillfällen:

 • 2005-10-17, klockan 13.00-15.00, sal Gul

Vi använder oss av ett bokningssystem så ni vet exakt när ni skall redovisa. SimaManager kommer ej användas.

En förutsättning för att man skall kunna boka en redovisningstid är att man är inloggad på serverdatorn my:

dator:~>telnet my
och att modulen resultat är laddad:
my:~>module add resultat

Man bokar sin redovisningstid genom att ge kommandot bok new progk05 och svarar på frågorna som kommer upp (datum och tid). Det kan se ut så här:

my:~>bok new progk05
ett ögonblick...

BOKNING AV REDOVISNINGSTID
--------------------------
Bokningsbara datum:

  051017 (måndag v42)

(RETURN går tillbaka ett steg, ? visar alternativ)

Ge önskat datum (yymmdd) >>> 051017

Bokningsbara tider (10 minuter/redovisning):

 13.00  13.10  13.20  13.30  13.40  13.50
 14.00  14.10  14.20  14.30  14.40  14.50

(RETURN går tillbaka ett steg, ? visar alternativ)

Ge önskad tid (hh.mm) >>> 13.10
Din bokning är nu registrerad

Bokningar för 740415-XXXX Brynielsson, Joel (joel):

>>> måndagen den 17 oktober 2005 klockan 13.10 -
  13.20, sal Gul (eventuell avbokning måste
  ske senast klockan 12.00)

Observera dock att förseningar ofta förekommer.
my:~>

Titta på aktuell bokning

my:~>bok show progk05
sökning sker...

Bokningar för 740415-XXXX Brynielsson, Joel (joel):

>>> måndagen den 17 oktober 2005 klockan 13.10 -
  13.20, sal Gul (eventuell avbokning måste
  ske senast klockan 12.00)

Observera dock att förseningar ofta förekommer.
my:~>

Avbokning av redovisningstid

my:~>bok remove progk05
ett ögonblick...
Avbokningen verkställd
my:~>

 
Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-10-12