KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

KTH / Nada / Utbildning / 2D1339, Datorintroduktion / Kursutvärdering

Kursutvärdering

Efter att kursen är avslutad kommer enkätsvaren från kursutvärderingen att sammanställas och diskuteras tillsammans med lärarnas synpunkter i en s.k. kursanalys. Kursanalysen används för att förbättra framtida kursomgångar och kommer att finnas tillgänglig på kursens webbsida.


 
Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-09-27