05-09-29

Hann du inte bli färdig med kursen under de ordinarie laborationstillfällena? Då är du varmt välkommen att komma och labba tillsammans med Datateknik i morgon fredag 30/9 kl. 8-10 respektive kl. 15-17. Aktuella salar finns listade på D:s schema.

05-09-27

Kursledaren är borta den här veckan. Vänd dig till Joel Brynielsson som håller i kursen för Datateknik med dina frågor.

Kursutvärderingen är färdig och finns i vänstermenyn. Glöm inte fylla i den innan du redovisar sista laborationen. Var med och påverka din utbildning!

Nu är OH-bilderna från LaTeX-föreläsningen upplagda.

05-09-07

Nu finns typhemsidan tillgänglig i spalten till vänster.

05-09-02

Fler kursbuntar kommer att finnas på studentexpeditionen på måndag morgon 5/9. Buntarna tog slut, expeditionen hade gjort för få.

05-08-30

Kursbunten är klar och kan köpas på Nadas studentexpedition för 50 kr.