English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
Nada / Utbildning / Teknologer / 2D1339 / Datorintro
Utbildning
 
   
   
   
   
   
   
   

handledarschema

2D1339 Programkonstruktion, datorintro, hösten 2004

Välkommen till datorintroduktionen. Jag hoppas att du ska finna kursdelen intressant, nyttig och rolig.

I kursen Programkonstruktion ingår från och med hösten 2001 en kursdel på 1 poäng som ska ge en datorintroduktion.

I utbildningen på KTH används datorer som ett verktyg i många sammanhang. Mycket information om kurser och studier finns på KTHs och institutionernas webbplatser, där du själv förväntas aktivt söka. Lärare och studenter kommunicerar inte bara vid personliga möten utan också via e-post. Kursenkäter, registrering av godkända labbar och mycket annat sköts via olika datorprogram. För att kunna skriva snygga labbrapporter, uppsatser m.m. behöver du kunna ordbehandling. Dessutom används datorer naturligtvis i programmeringskurser, för beräkningar och för att presentera data. Många studenter har en egen dator hemma och kommunicerar med KTHs datorer.

Mål

Avsnittets mål är att

  • ge en introduktion till datoranvändning, vanligt förekommande verktyg och begrepp
  • ge en introduktion till KTHs datormiljö

för att studenterna ska

  • snabbt och effektivt kunna använda KTHs datorer och eventuell egen dator som naturliga verktyg i sina studier

Uppläggning

Kursdelen omfattar för alla

  • operativsystemet Unix
  • annat nyttigt i datormiljön på KTH
  • hur fungerar en dator
  • att rationellt använda programmet Latex för att skriva labbrapporter
  • att rita grafer m.m. med programmet Matlab
  • orientering om formelbehandlingsprogrammet Maple

Det ges fem föreläsningar om vardera en timme på stoffet ovan samt fyra laborationer.

Dessutom skall en valfri laboration göras där man kan välja mellan att öva på Office-paketet eller att göra en egen webbsida.

Kursen samläses delvis med Datorintroduktion för D-linjen.

 

   


Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2004-08-31