English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
Nada / Utbildning / Teknologer / 2D1339 / Datorintro
Utbildning
 
   
   
   
   
   
   

2D1339 Programkonstruktion, datorintro, hösten 2003

Välkommen till datorintroduktionen. Jag hoppas att du ska finna kursdelen intressant, nyttig och rolig.

I kursen Programkonstruktion ingår från och med hösten 2001 en kursdel på 1 poäng som ska ge en datorintroduktion.

I utbildningen på KTH används datorer som ett verktyg i många sammanhang. Mycket information om kurser och studier finns på KTHs och institutionernas webbplatser, där du själv förväntas aktivt söka. Lärare och studenter kommunicerar inte bara vid personliga möten utan också via e-post. Kursenkäter, registrering av godkända labbar och mycket annat sköts via olika datorprogram. För att kunna skriva snygga labbrapporter, uppsatser m.m. behöver du kunna ordbehandling. Dessutom används datorer naturligtvis i programmeringskurser, för beräkningar och för att presentera data. Många studenter har en egen dator hemma och kommunicerar med KTHs datorer.

Mål

Avsnittets mål är att

  • ge en introduktion till datoranvändning, vanligt förekommande verktyg och begrepp
  • ge en introduktion till KTHs datormiljö

för att studenterna ska

  • snabbt och effektivt kunna använda KTHs datorer och eventuell egen dator som naturliga verktyg i sina studier

Uppläggning

Kursdelen omfattar sex delar

  • operativsystemet Unix
  • annat nyttigt i datormiljön på KTH
  • att rita grafer m.m. med programmet Matlab
  • att rationellt använda Office-paketet för att skriva labbrapporter
  • att rationellt använda programmet Latex för att skriva labbrapporter
  • hur fungerar en dator

Till varje del hör en timmes föreläsning och till alla utom den sista hör en laboration.

 

   


Webmaster, Nada, KTH, webmaster@nada.kth.se
Uppdaterad: 2003-08-25