Nada

^ Upp till aktuell kursomgång.

Filer för Lab3 Äventyrsspelet

Här är alla filerna, tack till Andreas Nilsson, F04 som packade dem!   Adventure.tar

Om du gör labben på egen dator måste du ändra i klassen Adventure där sökvägen till bildfilerna definieras.
Ändringen görs i metoden loadPicture, under kommentaren

 //Load the image from the net 

Nedan ges filerna en och en.

Klasser

Java-filerna finns också på bibliotekskatalogen
 /info/progk04/java/adventure

Bilder