Programkonstruktion för F 2005/06 (progk05)

Nada

KTH 2D1339 Programkonstruktion för F, 2005-2006
progk05
Nada
Lärare
Förkunskaper
Kursprogram
Viktiga datum
Schema & Plan
Föreläsningar
Övningar
Kurslitteratur
Laborationer
Lappskrivningar
Hjälp
Javaversioner
Användbara länkar
Betygsrapportering
Komplettering
(info till handledare och övningsassistenter)

^ Upp till kursens hemsida.

2D1339, Programkonstruktion för F: period 1–3 2005/06, programmeringsdelen

Obs! Denna sida ändras fortlöpande under kursens gång och utgör kursens anslagstavla.

Regnbågslinje

Senaste nytt

Senast ändrad 11 september 2006
 • Kursen är slut

 • Betygen är inrapporterade. Om ditt betyg inte stämmer med vad du redovisat, kontakta kursledaren!

 • Här finns en lista med alla Senaste nytt-punkter som funnits här under kursen.

Regnbågslinje

Lärare

Kursledare: Ann Bengtson
Kursledaren finns ofta i rum 1614 på plan 6, Lindstedtsvägen 3 (två trappor ovanför datorsalarna röd, orange m.fl.). Gå in genom dörren till höger i trapphuset sett från trappan. Innanför dörren, gå vänster och därefter höger längs en korridor till rum 1614. Telefonnummer: 790 62 09.

Övningsassistenter, endast under ht05: Robert Zettinger och Emma Johansson.

Handledare under vt06: Thomas Proschinger, Ylva Jansson, Caroline Bild, Ann B.

Regnbågslinje

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande kursens datorintroduktionsdel, dvs. lite datorvana, begreppen operativsystem och fil, viss förtrogenhet med operativsystemet Unix samt erfarenhet av ordbehandling och då speciellt programmet Emacs.

Regnbågslinje

Kursprogram

Kursprogram för programmeringsdelen finns här: kursprogram2005.pdf.

Regnbågslinje

Viktiga datum

Kurs progk05 [NADA, KTH], Viktiga datum ht 05

ht05

v44fredag 4 nov sista dag för bonuspoäng lab1
v45tisdag 8 nov lappskrivning 1
v49fredag 9 dec sista dag för bonuspoäng lab2

vt06

v 4onsdag 25 jan lappskrivning 2
v 7fredag 17 feb sista dag för bonuspoäng lab3
v 9fredag 3 mars sista labbtillfället på schemat
v20måndag 15 maj anmälan till kompletteringsperioden läggs ut
v 21-2222-31 maj kompletteringsperiod

inför ht06

v3421-25 augkompletteringsperiod

Regnbågslinje

Schema

Återstående labbschema för vt06, finns här

Regnbågslinje

Plan för föreläsningar och övningar

Plan för Höstterminen 2005.  
Program som visats på föreläsningarna finns  här.

Plan för Vårterminen 2006
Program som visats på föreläsningarna finns här.  

Regnbågslinje

Kurslitteratur

 • Kursen följer inte någon särskild bok. De flesta behöver ändå något att läsa och slå upp saker i och några förslag på böcker finns i kursprogrammet och visas på första föreläsningen.
 • Laborationsanvisningar, delas ut under kursens gång och läggs upp här på kurshemsidan.
 • Exempel från föreläsningar läggs upp här på kurshemsidan.

Regnbågslinje

Laborationer

Alla labanvisningar kommer att läggas upp här ...
 • Kvittensblad   för alla programmeringslabbar

 • Lab1: Linser,   bonusdatum 051104
 • Lab2: Brownsk rörelse,   bonusdatum 051209 (ny labb, det kan finnas små fel ...)
 • Lab3: Äventyrsspelet,   bonusdatum 060217.
  Samma som tidigare, det blev ingen ny uppgift. Vill du hämta de färdiga delarna av programmet till din egen dator så finns de här.

 • Lab4: betygshöjande, version 2, 010630.
Examination av kurser på andra sätt än traditionella tentamensskrivningar blir allt vanligare. Examination t.ex. genom laborationsuppgifter enskilt eller i grupp, projekt, hemtentor m.m. upplevs ofta som mer meningsfull av både studenter och lärare än de traditionella salstentorna. Det finns dock en del problem med alternativa examinationsformer. Man vill naturligtvis uppmuntra studenter att söka den kunskap som behövs för att lösa givna uppgifter genom att läsa i böcker, söka på Internet och genom att fråga lärare och studiekamrater. Lika självklart är det att man inte kan bli godkänd på en kurs genom att lämna in en lösning på examinationsuppgiften som man inte gjort själv. Denna hederskodex gäller för alla kurser på Nada och är ett försök att reglera hur mycket hjälp man får ta emot och hur denna ska redovisas.

Regnbågslinje

Lappskrivningar

Två lappskrivningar kommer att erbjudas under kursen, en på höstterminen (gavs 8 november 2005) och en i början av vårterminen.
De ges på övningstid under 45 minuter och består av flervalsfrågor. Andra lappskrivningen äger rum
onsdagen den 25 januari kl 9-10 i salarna D32, D34, D41, E32 och E35. Skrivningen rättas samma dag och resultatet sätts upp på anslagstavlan på Lindstedtsvägen 3.

Hur skrivningarna tillgodoräknas beskrivs i kursprogrammet.

Lappskrivningarna kommer att likna de kontrollskrivningar som givits de två senaste kursomgångarna. Här är anvisningar samt några skrivningar att öva på:

Omfattning Lappskrivning 1
KS1 2003-11-19  rätta svaren finns här
KS1 2004-11-24  rätta svaren finns här

Omfattning Lappskrivning 2
KS2 2004-01-27  rätta svaren finns här
KS2 2005-02-02  rätta svaren finns här

Regnbågslinje

Betygsrapportering

Kursens två delar rapporteras var för sig. Betyg sätts bara på programmeringsdelen. Detta betyg blir också kursens slutbetyg. Man får slutbetyget först när båda delarna är klara.

Obs! Vi har upptäckt att en del kompletteringar som gjordes i maj-juni inte rapporterats till Ladok, bara till res-systemet. Vi ska försöka rätta till allt under veckan 21-25 augusti. Om ditt betyg i Ladok därefter inte stämmer med vad du redovisat, kontakta kursledaren!

Lab4 för betygshöjning

Godkänd betygshöjning kan du se i res. Då är momenten P4 (muntliga redovisningen) och S (skriftliga redovisningen) båda godkända.

Regnbågslinje

Komplettering

Den 21-25 augusti har vi kompletteringsperiod. Då är det sista chansen att redovisa introlabbarna och programmeringslabbarna 1-3 och göra muntliga förhör motsvarande lappskrivningarna för progk05.
De poäng man samlat under läsåret 05/06 gäller t.o.m. 25 augusti.

Observera att lab4 för betygshöjning får redovisas senare!

Om du ska redovisa mer än en introlabb eller två extrauppgifter till Brown-labben så räcker det med en redovisningstid per två labbar/uppgifter.

Tryck här för att hämta bokningslistor för labbredovisning:

Om du vill göra muntligt förhör för att få poäng motsvarande lappskrivningarna så ring eller skicka epost till Ann för att komma överens om tid!

För detaljer om poängräkningen, se kursprogrammet! Om du vill redovisa före kompletteringsperioden så fråga kursledaren! Jag ställer upp om jag har tid.

Regnbågslinje

Hjälp och handledning

Hjälp och handledning med laborationerna ges i följande omfattning
 • Schemalagd laboration 2 timmar i veckan med en handledare per 10–15 studenter
 • Extra handledning för alla med 1–2 handledare då och då under kursen.
 • E-post till övningsassistenterna.
 • E-post till adressen progk@nada.kth.se läses av alla lärare på kursen och besvaras i mån av tid. Svar brukar komma snabbt.
 • På vardagar under terminstid kl 11-13 och 17-20 jobbar allmänhandledare på plan 4.
  De går omkring i salarna eller sitter i rummet mellan gul och grön sal.
  Under loven finns allmänhandledare också tillgängliga fast i mindre omfattning.
  Man kan köa för hjälp i SimaManager. Välj allmanhand.
Hjälp med att använda sin egen dator i KTH-studierna kan man få från
 • Delfi som hjälper F-teknologer, D-teknologer, Nada-anställda m.fl. med datorproblem.
Regnbågslinje

Extra handledning

Sista labbtillfället enligt studiehandboken är 10 februari. Vi ersätter sista övningen (15 feb) med labb 16 feb och 17 feb. Därefter erbjuds 4 st extra tillfällen med handledning om än med färre handledare. Dessa tillfällen finns redan på KTH-schemat. Titta också under schema här på kurshemsidan!

Regnbågslinje

Javaversioner

Vi använder version 1.4 av Javas standardbibliotek, jdk-1.4 på kursen. Den som vill kan byta till 1.5, den finns på Nada.

Regnbågslinje

Användbara länkar

Regnbågslinje

Aktuell information kommer att läggas till på denna sida under kursens gång.


Sidansvarig: <ann@nada.kth.se>
Senast ändrad 11 september 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>