Nada

2D1339, Programkonstruktion för F, 5 poäng

Allmän kursbeskrivning

I Programkonstruktion kommer du under en serie datorlaborationer att få erfarenhet av att lösa programmeringsproblem med tekniker som behövs för behandling av fysikaliska och matematiska modeller. Tillsammans med föreläsningarna kommer detta att ge dig kännedom om grundläggande begrepp inom datateknik och datalogi och ge en grund för fortsatta studier och för arbetslivet.

Formell kursbeskrivning, det vill säga texten i studiehandboken.

Aktuell kursomgång: period 1–3 2005/06

Kursen är på 5 poäng och består av datorintroduktion om 1  poäng och programmeringsdel om 4 poäng.
Ann Bengtson är kursansvarig.
Kursanalys 05/06

Informationen senast ändrad 11 september 2006.

Tidigare kursomgångar

Andra kurser som Nada ger för F1.

^ Upp till kursöversikt.


Sidansvarig: <ann@nada.kth.se>
Senast ändrad 21 september 2007
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>