Sök på Nada    Kontakt  Webböversikt  


 

Nada

     
   
   
  arrow right  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  För handledarna  
KTH / Nada / Utbildning / Kurser / Dbtek / kurspm

Kurspm

Lärare

Kursledare / Föreläsare / Övningsledare:

Kjell Lindqvist  <kjellq@nada.kth.se>

Övningsledare och labbhandledare:

Åsa Hansson  <aasah@nada.kth.se>

Kursaktivering

För att dina resultat skall kunna registreras behöver du visa att du är aktiv kursdeltagare, vilket du gör på följande sätt.

 1. Logga in på ditt eget konto (du kan alltså inte göra detta från någon kamrats konto)
 2. Öppna ett terminalfönster.
 3. Utför kommandot "res checkin dbtek06" i terminalfönstret.
 4. Mata in ditt personnummer och din studiestatus, där studiestatus är t ex "MED-03".
 5. Mata in den övningsgrupp du tillhör (1, 2 eller 3).
 6. Om det inte fungerar. Logga in på alv eller byse och försök igen - handledarna kan berätta hur du ska göra.
 7. Då du lyckats med kommandot har du sett till att vi som jobbar med kursen kommer att kunna mata in information om vad du klarar av på kursen.
 8. Utför kommandot "course join dbtek06".
  Du kommer då (från nästa inloggning) få rätt laborationsmiljö, en fil med namnet "course-home-page.html" kommer att skapas och läggas i din "public_html"-katalog. Den filen innehåller bl.a. en länk till kursens hemsida. Du får också automatiskt eventuella speciellt viktiga meddelanden när du loggar in.
 9. När du inte längre vill ha information om den här kursen utför du kommandot "course leave dbtek06" så städas allting bort.
 10. Däremot kommer inte informationen om dina resultat att försvinna, de finns kvar "för evigt".

Innehåll och mål

Studenterna skall efter genomgågen kurs kunna modellera och implementera en egen databas. Vidare skall man ha skrivit ett enkelt applikationsprogram mot en databas.
Detta innebär att Studenterna skall kunna: 

 • förklara ett databashanteringssystems funktioner och uppbyggnad

 •  diskutera för och nackdelar med olika datbasmodeller.

 •  Modellera och strukturera data med hänsyn till aktuella restriktioner samt kunna diskutera för och nackdelar med olika datamodeller som beskriver samma verklighet

 •  diskutera för och nackdelar med olika implementationer av en databas och de restriktioner som gäller för databasen.

 •  välja indexstruktur samt avgöra i vilka situationer olika indexstrukturer är användbara.

 •  använda frågespråk för att formulera frågor samt beskriva den matematiska bakgrunden för frågespråk.

 •  motivera hur olika restriktioner påverkar databasstrukturen.

 •  förklara mekanismerna för frågeoptimering.

 •  förklara principerna för hantering av parallellitetsproblem och återhämtning

 •  förklara lösningar på säkerhetsproblem.

 •  Skriva inbäddade SQL-satser i ett tredjegenerationens programmeringsspråk.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen läser man på egen hand parallellt med kursen. Tänk på att föreläsningar och övningar täcker bara en del av kursmaterialet.

Kursbok: Elmasri, Navathe: Fundamentals of Database Systems, 4:e upplagan

Kursbunt

Kursbunten består av
 1. Föreläsningsanteckningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112
 2. A simple query language based om set algebra
 3. Övningsuppgifter
 4. Förslag till lösning av övningsuppgifter.
 5. Gamla tentor med och utan lösningar
 6. Gruppuppgift i modellering

Redovisningstider för övningsuppgifter

Övning
Lärargenomgång
Lösningar
Elevredovisning
1
Modellering, Uppg. 1 och 4
Modellering
 
2
 
Modellering, Uppg. 2 och 3
3
Relationsalgebra. 
Uppgifterna 1-6
Relationsalgebra
Repetition
 
4
 Tupel- och domänkalkyl. 
Uppgifterna 1-6
Tupelkalkyl
Domänkalkyl
Repetition
 
5
SQL uppgifterna 1-6
SQL
Repetition
Relationsalgebra, uppgifterna 7-11 
6
 QBE uppgifterna 1-6
QBE
Repetition
Tupel- eller domänkalkyl 7-9, 12, 13
7
SAL uppgifterna 1-6 SAL
Repetition
SQL uppgifterna 7-11
8
Normalisering uppgifterna 1, 2 och 4
Normalisering
Repetition
 
9
Normalisering uppgifterna 5 och 7
Normalisering
SAL och QBE uppgifterna 7-11 
10
Transaktionshantering uppg. 1 Trans.hant.
Repetition
 Normalisering uppgifterna 3 och 6
 

Läsanvisningar

4:e upplagan (den officiella kursboken)

Föreläsning
Kap (intensivt)
Kap (extensivt)
1
1, 2
 
2
 
3 t o m 3.4.4
3
13, 14
 
4
5, 6 t o m 6.5
 
5
6.6 t o m 6.8
 
6
8, 9 t o m 9.2
 
7
 10 to m 10.2.2, 10.3 t o m 10.4
10 t o m 10.1.2, 10.5, 11.2.4 
8
 12, 16  
9
 9.4 t o m 9.6.3
 
10
 15.7, 15.10
 15 t o m 15.6, 15.8
11
 17, 18, 19
13, 11, 12 
12
 23 22 
13
  25

3:e upplagan

Föreläsning
Kap (intensivt)
Kap (extensivt)
1
1, 2
 
2
 
3 t o m 3.4.4
3
5, 6
 
4
7
 
5
9.3, 9.4
 
6
8, 9.5
 
7
 14 to m 14.4.3 14.4.5, 15-15.1.2, 15.1.4 
8
 16  
9
 18.3 18-18.2, 18.4-18.6 
10
 19, 20, 21  17
11
 22 13, 11, 12 
12
  24 
13
   

2:a upplagan

Föreläsning Kap (intensivt)
Kap (extensivt)
1
2
1
2
3
 
3
4, 5
 
4
6
 
5
6, 8.1, 8.3
 
6
7, 8.4, 9
 
7
12 - 12.4
14
8
15, 16
 
9
 
17, 18, 19
10
 
22
11
 
23
12
   
13
   

Synpunkter på kursen

Eftersom kursen kommer att ges för många studenter under flera års tid är vi tacksamma för synpunkter på kursen. En kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan alltid lämnas till kursledaren, kursassistenter eller labbhandledare antingen genom elektroniskt brev, anonymt brev i brevfacket eller muntligen.


 
Sidansvarig: Kjell Lindqvist, NADA< kjellq@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-02-17