Sök på Nada    Kontakt  Webböversikt  


 

Nada

     
   
   
   
   
  arrow right  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  För handledarna  
KTH / Nada / Utbildning / Kurser / Dbtek / examination

Examination

Grundläggande om examination

 • För godkänt på kursen skall du ha blivit godkänd på alla laborationer och skrivit minst 3 på tentamen samt ha gjort gruppuppgiften i modellering.
 • Betygen 4 och 5 bestäms endast av tentamen samt att kriterierna ovan är uppfyllda
 • Tentamen i sig själv är endast på teoridelen av kursen.
 • Redovisar man laborationerna senast en vecka efter sista laborationstillfället så kan man få 3 bonuspoäng på tentamen.

Hemuppgifter - allmänt

Övningarna är värda 10 bonuspoäng. Det går till så:
 • Alla redovisar i början av varje övningstillfälle vad de anser sig ha helt eller delvis gjort. Detta sker genom att man sätter ett kryss för respektive uppgift i en lista.
 • Man behöver inte ha gjort rätt utan snarare ha gjort ett "ärligt" försök - så ärligt att man är villig att redovisa det man åstadkommit. Har man fastnat innan lösningen blev klar kan redovisning vara ett sätt att testa det man gjort. Resten av övningsgruppen kommer då att få assistera och komplettera lösningen.
 • Det är tillåtet (och önskvärt) att samarbeta i grupp men alla måste vara beredda att gå fram och redovisa vid tavlan.
 • Varje avsnitt (Modellering, Relationsalgebra, Tupel-/Domänkalkyl, SQL, SAL, QBE, Normalisering) ger upp till 10/7 p var fördelat på antalet uppgifter i momentet.
 • För att tillgodoräkna sig poäng utan att man är närvarande kan man i undantagsfall innan ordinarie redovisningstillfälle ha lämnat in skriftligt i övningsledarens postfack (E-huset, plan 4).
 • De insamlade bonuspoängen är giltiga till varje tentatillfälle.
 • Schema för redovisning.
 • För att titta på dina resultat skriver du:
  • module add openoffice
  • soffice /info/dbtek06/bonus.sxc

Tentaschema

DagDatumTidSal
Tentamen: Onsdag 8/3 8-13 M31-35
Omtentamen: Lördag 3/6 8-13 D34, D35

Allmänt om tentan

Ingen föranmälan behövs.

De som ligger nära gränsen för 3 kan komplettera till betyget 3.

Alla hjälpmedel utom datorer, telefoner och kamrater är tillåtna.

Tentaresultatet läggs in i res senast tre arbetsveckor efter tentamen och ett meddelande läggs in på kursens hemsidor.
res show dbtek06

Klagomål på rättning av tentan lämnas in skriftligen till kursledaren inom en månad från det att tentaresultatet anslagits.

Gamla tentor

Tentor med lösningar
2006-03-08 Tentan Lösningsförslag
2005-10-22 Tentan Lösningsförslag
2005-03-10 Tentan Lösningsförslag
2004-03-13 Tentan Lösningsförslag
Tentor utan lösningar
2004-04-17 Tentan

Gruppuppgift i modellering

Sker i grupper om fem studenter. Den initiala modellen redovisas skriftligt den 3/2.
Modellen, T-matris och gruppmedlemmarnas namn läggs i Kjells eller Åsas postfack på plan 4 i E-huset.
Gruppindelningen framgår av ett kalkylblad som finns på kursbiblioteket (/info/dbtek06/ModelleringsGrupper.as)
titta på filen genom
more /info/dbtek06/ModelleringsGrupper
Diskusionsgruppernas resultat (diskussionsprotokoll och slutliga modell) redovisas den 17/2.

Den som ännu inte är med i någon modelleringsgrupp bör snarast ta kontakt med Kjell eller Åsa.

Här finns uppgiften och instruktioner.
Gruppindelning
Denna fil kan även läsas från kursbiblioteket med openoffice, soffice /info/dbtek06/GruppuppgiftModellering.sxc

 
Sidansvarig: Kjell Lindqvist, NADA< kjellq@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-03-15