KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
     
     
  arrow rigth  
     
     
     
     

 

   

Utdelade papper

Här kommer det att finnas en lista över de papper som delats ut på undervisningen. Det är främst fråga om OH-kopior. Materialet finns sedan att hämta i förrummet till Nadas expedition. Tar det slut där, så hör av dig till lassekj@nada.kth.se. OH-kopiorna innehåller småuppgifter som kan skickas in och ge poäng på tentan. Deadline att skicka in dessa uppgifter är normalt en knapp vecka.

060315: Introduktion, pdf-fil av OH

060324: Transformationer, skymda ytor, pdf-fil av OH

060329: Belysnignsmodeller, pdf-fil av OH

060331: Genomgång av C, pdf-fil av OH

060405: Färg, diagram etc: pdf-fil av OH

060406: GLUT/OpenGL: pdf-fil av OH

060407: Utrustning, algoritmer: pdf-fil av OH

060421: Datorspelsgrafik: pdf-fil av OH

060426: Kurvor och ytor: pdf-fil av OH

060503: Animation: pdf-fil av OH

060504: Filmvisning, tentafråor: pdf-fil av OH

060508: Realtidsgrafik och hårdvara: pdf-fil av OH, pdf-fil-cg


 
Sidansvarig: Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-05-10