KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
     
  arrow rigth  
     
     
     
     
     
     

 

   

Tenta

Det blir en tenta "enligt överenskommelse" torsd 24/8, kl 13 samling vid mitt rum, 1627. Du måste anmäla dig i förväg.

Ordinarie tentatillfälle är månd 22 maj, 8-13, L41-44. Tentan kommer att bestå av grundfrågor som alla behöver klara för godkänt på kursen. Dessa frågor kan klaras antingen genom att skicka in svar på kursens småuppgifter eller genom att svara vid tentan. Småuppgifterna ersätter vissa uppgifter på tentan. På tentan kommer också att finnas fördjupningsfrågor för den som vill ha 4 eller 5 resp VG på tentan.

Här finns tentan maj05 med utkast till lösning.

Här finns länk till tentan juni 2004 med lösning samt augusti 2004

 


 
Sidansvarig: Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-08-14