KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
     
  arrow rigth  
     
     
     
     
     
     
     

 

   

Labbar

Allmänt

Laborationerna ska göras under kursens gång och vara klara senast de datum som framgår av kvittensblanketten i din kursbunt. (Omredovisningstillfällen erbjuds i omtentaperioden i augusti 2006 och januari år 2007.)

Vad du ska göra framgår av labblydelserna.

Du får själv boka plats på labbpassen och planera ditt arbete. Vi använder ett system med bokningslistor. Du bokar alltså en plats vid en dator. De som bokat datorplats har förtur att få hjälp från handledaren eller redovisningsmöjlighet. Om alla platser inte är bokade, är studenter som inte bokat plats välkomna att fylla ut salen. Handledningsresurserna på kursen är begränsade. Du kan därför tyvärr behöva vänta på handledning. Får du problem med C-programmering eller Unix-hantering kan du vända dig till Nadas allmänna handledare.

Försök att boka dig tidigt för att göra labbarna.

Bokningslistor kommer att finnas på den föreläsning där labben gås igenom och sätts sedan på kursens anslagstavla på plan 3, Osquars backe 2 (samma anslagstavlor där tentaresultaten brukar komma upp). Varje labbgrupp får boka högst ett tillfälle på varje labb. Om det efter detta tillfälle visar sig att du behöver mer tid, får du boka ytterligare ett tillfälle. Har du bokat in dig för ett labbtillfälle, ska du naturligtvis komma dit. Labbar börjar i princip utan akademisk kvart, men det kan i vissa fall vara svårt att leva upp till detta. Har du inte tagit din plats i besittning när den akademiska kvarten är slut, får någon annan överta den.

Labbassistenter är Magnus Wahrenberg på Maya-labben. Namn på handledare för OpenGL kommer inom den närmaste tiden.

topp>>

Laboration 1 , Maya

Uppskattad tidsåtgång: 5h
Gruppstorlek: 2 studenter
Labben går ut på att testa hur modellering och rendering görs i ett avancerat 3D-program där man kan skapa datorgrafik utan att programmera. Programmet Maya används.
Labben görs i grupper om två studenter och redovisas inför handledare vid datorn. Då ska ni kunna demonstrera vad ni gjort och individuellt redogöra för alla delar av ert arbete. Eftersom Nada bara har 10 licenser för programmet är det viktigt att ni verkligen är i grupper om två studenter. Era passerkort ska fungera till labbsalarna plan 5 västra under tiden för Mayalaborationspassen. Om ditt kort inte fungerar får du kontakta kursledaren och/ellerDelfi. Det går bra att ladda hem en version för icke-kommersiell användning av Maya (Personal Learning Edition - ger bakgrund på alla bilder) och kan köras hemma, men den version vi kört ger inte möjlighet att spara filer.

Programmet körs på Macintosh-datorer på KTH.

Labblydelse

Finns i kursbunten men också här.

Tider, handledning och redovisning

Varje grupp bokar in sig på en tid på lista på anslagstavlan.
Följande tider är aktuella

Torsdag 23.3 kl 10-12, Violett sal, Maya, Magnus Wahrenberg
Torsdag 30.3 kl 10-12 Violett sal, Maya, Mikael Gustavsson
Torsdag 6.4 kl 8-10, Violett, Magnus Wahrenberg


Sista redovisningsmöjligheten: 6.4

topp>>

Laboration 2 och 3 om Glut+OpenGL

Uppskattad tidsåtgång: 15h
Gruppstorlek: 2 studenter
Labben går ut på att skapa fönster och menyer för att bygga och animera en hierarkisk modell med OpenGL. Labben görs normalt i grupper om två studenter och redovisas inför handledare vid datorn. Ni gör labben på egen hand. Nedan anges tider för handledning och redovisning. Vid redovisningen ska ni kunna demonstrera programmet och individuellt redogöra för hur alla delar av det fungerar.

Har du inte tidigare kört på Nada:s Unixdatorer, bör du köpa Unixhäftet på Nadas studerandeexpedition.
Har du inte tidigare använt C/C++ bör du köpa C-häftet på Nadas studerandeexpedition och gå på C-föreläsningarna.

Labblydelse

Finns i kursbunten men också här

Tider

Torsdag 6.4 kl 8-10 violett sal, OpenGL, Mikael Gustavsson
Torsdag 20.4 kl 10-12 violett sal, OpenGL, Mikael Gustavsson
Torsdag 27.4 kl 10-12 violett sal, OpenGL, Mikael Gustavsson
Torsdag 4.5 kl 10-12 violett sal, OpenGL, Mikael Gustavsson

Sista redovisningsmöjligheten: 4/5

Det finns en webbsida som beskriver hur man använder C-Builder (som finns på KTH-CDn) för att köra OpenGL. Den har URL
http://home.clara.net/paulyg/ogl.htm

topp>>

Laboration 4, valbar

För den sista laborationen får varje grupp om två studenter välja ettdera av tre olika alternativ. Lydelserna är medvetet vagt formulerade för att inbjuda till egna idéer. Uppskattad tidsåtgång: 10-15 h per student i tvåmannagrupp. Det ska alltså framgå att ni lagt ner ungefär den tidsrymden på arbetet.

Följande alternativ finns:

  1. Animering i Maya
  2. Din bostad i Maya

Har du egna idéer om något annat du vill göra, så kontakta Lasse för en diskussion.

Här följer en beskrivning av alternativen.

Animering i Maya

Ni har gjort en animering i OpenGL. Animering kan också göras i Maya och då arbetar man på ett annat sätt.

Uppgiften är att göra en häst eller annat djur med minst fyra ben som går eller springer i Maya. Kraven på att djuret är snyggt och rör sig snyggt är dock större i Maya. Det ska alltså byggas upp av flera/mer komplicerade byggstenar och lederna ska se bättre ut. Belysning och texturering ska också vara snyggare.

Din bostad i Maya

En tidigare student på kursen skulle bygga om sitt kök. För att se hur det ombyggda köket skulle te sig tyckte han det var lämpligt att bygga upp köket i Maya. Han gjorde det så att han kunde plocka bort vissa delar och ersatta med nya - simulera ombyggnaden. Eftersom det var roligt och blev bra fortsatte han att bygga upp resten av huset, som var en tvåfamiljs villa med trädgård, altaner etc. Han simulerade så diverse ombyggnader. Ni behöver inte vara så ambitiösa. Dock ska ni ha följande som utgångspunkt:

Den modellerade bostaden ska ha minst fyra "rum" (en etta kan ha hall, kök, rum, badrum och dessutom trapphuset). Man ska kunna se bostaden från vart och ett av de fyra rummen. Man ska kunna ta bort eller sätta dit något objekt, t.ex. göra en öppen planlösning genom att ta bort vägg mellan kök och vardagsrum. Belysning och texturer ska fungera väl.

Den skriftliga dokumentationen ska innehålla en ungefärlig planritning av bostaden.

Redovisning

Laborationen redovisas genom skriftlig redogörelse och muntlig presentation vid seminarium.

Den skriftliga dokumentationen ska innehålla en kort beskrivning av er uppgift, en beskrivning av er lösning inklusive skärmdumpar, en beskrivning av problem ni haft och ert omdöme om det program ni använt (ersätts i alternativ 4 av några egna reflektioner över utvecklingen och framtiden). I omdömet ska ni ta upp såväl funktionalitet som gränssnitt och såväl positiva som negativa saker. Era påståenden ska motiveras. Omdömet ska omfatta minst en normalskriven A4-sida och rapporten minst två normalskrivna A4-sidor exklusive bilder -- således totalt minst tre sidor.
Dokumentationen ska
• vara enhetligt, prydligt och begripligt skriven på dator
• vara språkligt korrekt (några få språkliga missar är ok men den ska vara ordentligt korrekturläst)
• vara skriven i form av löpande text även om punktuppställningar och bilder gärna får sprängas in
• kunna läsas och förstås fristående utan tillgång till t.ex. uppgiftslydelse
• innehålla genomtänkta och välformulerade motiveringar och resonemang
• ha en lockande rubrik och era namn och e-postadresser (till KTH) på förstasidan
• ska skickas som en bilaga till Lasse senast senast dagen före presentationen.
Lasse granskar redogörelsen och meddelar den vars e-postadress står överst resultatet. Spara filen tills ni är godkända.

Ni presenterar sedan muntligt vad ni gjort vid ett seminarium. Gruppmedlemmarna gör då en gemensam och förberedd presentation av arbetet på 10 minuter. Efter presentationen får övriga seminariedeltagare ställa frågor. I salen finns OH-projektor och vita skrivtavlor. Tanken är att vi går till lämplig dator efter presentationsdelen av seminariet för demonstrationer. Bokningslistor för seminarierna sätts upp på samma anslagstavla som bokningslistorna för labbplats.

För att labben ska bli godkänd måste såväl skriftlig som muntlig presentation vara godkända.

Seminarietillfällen:
To 11/5, kl 14-16, rum 1635 på plan 6, nära mitt rum
To 18/5, kl 10-12, rum 1625 på plan 6, nära mitt rum
Må 22/5, kl 15-17, rum 1625
Må 22/5, kl 17-19, rum 1625
To 24/5, kl 15-17, rum 1625
To 8/6, kl 10-12, rum 1625

Bokningslista finns på anslagstavlan för kursen, plan 3, Osquars backe 2, fönsternischen mot Osquars backe.

 


 
Sidansvarig: Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-05-09