KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
     
     
  arrow rigth  
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   

Undervisning speciellt för NA8740 Datorgrafik och användargränssnitt - moment interaktion

Nyheter / Undervisning / Examination / Interaktionslaboration / Diskussionsseminarium

Kursen samläses med 2D1323 Datorgrafik med interaktion. Kursen NA8740 Datorgrafik och användargränssnitt omfattar dock ytterligare en poäng och denna poäng innehåller en introduktion dels till människa-dator interaktion, dels till interaktionsprogrammering. Det är den delen som presenteras på den här sidan.

Separat kursbunt finns att köpa på studentexpeditionen för 70:-.

Ansvarig för interaktionsdelen är Anna Swartling, ast@kth.se, 790 6281.

Nyheter

Datum Nyheter
2006-04-19 Kursbunten finns nu att köpa på studentexpeditionen, priset är 70:-. Delar av kursbunten har delats ut på föreläsningstid, om du missade detta kan du maila Anna för att få tillgång till de delarna.
2006-04-19 Kompletterande och till viss del korrigerande information om Interaktionslaborationen.
2006-04-19 Annas OH-bilder upplagda.
2006-04-19

Till viss del korrigerande information inlagd om Diskussionsseminarium. Anmälningslista till diskussionsseminarierna finns uppsatt vid Annas dörr, D/E-huset, plan 6, rum1616. Anmäl dig senast 30/4! Kom ihåg att skriva din e-postadress, det är dels till hjälp för Anna, dels till hjälp för att komma i kontakt med den person som man ska ta fram diskussionsfrågor med.

2006-04-27 Gustav Taxéns OH-bilder upplagda.
2006-05-22 Salsbyte för seminarium 1, tisdag 30/5, kl. 09-11, NY SAL: D41.
2006-05-30 Länk till LaTex-mallen fungerar nu.

topp>>

Undervisning

Dag Tid Sal Innehåll
ti 18.4 10-12 D31 Interaktionsprogrammering, Gustav Taxén, OH-bilder, kodexempel
on 19.4 09-12 Grå Labb- och redovisningstillfälle för laboration 5, interaktionsprogrammering
on 19.4 13-15 D33 Introduktion till Människa-dator Interaktion (MDI), Anna Swartling, OH-bilder
ti 30.5 09-11 D41 Diskussionsseminarium 1, Anna Swartling
ti 30.5 13-15 D31 Diskussionsseminarium 2, Anna Swartling
to 1.6 09-11 D33 Diskussionsseminarium 3, Anna Swartling
to 1.6 13-15 D33 Diskussionsseminarium 4, Anna Swartling
fr 9.6 12.00 Postfack Inlämning av uppsats

topp>>

Examination

Interaktionsdelen av kursen examineras genom labbar och seminarium (alltså ingen tenta). Därav är det obligatorisk närvaro på alla diskussionsseminarierna. (Resten av kursen examineras med tenta och labbar enligt KursPM.)

topp>>

Interaktionslaboration

Denna laboration examinerar interaktionsprogrammeringsdelen av det här momentet. Laborationen beräknas ta ca 8 timmar/gruppmedlem, gör den helst i par. Mer detaljerad beskrivning finns i laborationsbeskrivningen. I laborationen ska ni använda följande textfil: aktier.txt.

Eftersom det bara finns ett tillfälle inbokat för handledning så sker redovisning genom att ni mailar Anna och bokar en tid. Ytterligare handledning kan ni få på den allmäna studenthandledningen. Den sker i datorsalarna på våning 4, mån-fre kl. 11-13, 15-20; handledarrummet finns i ett litet rum mellan de två datorsalarna längst bort.

topp>>

Diskussionsseminarium

Varje diskussionsseminarium behandlar två artiklar och varje artikel ska presenteras av en person (om det blir fler än 8 personer kan en artikel presenteras av en grupp om 2 personer). Under presentationen ska ni

  • sammanfatta artikeln
  • beskriva hur den relaterar till människa-datorinteraktion och
  • redovisa vad ni tycker om den aktuella artikeln rent generellt.

Presentationen ska vara ca 20 minuter lång. Dessutom ska de två presentatörerna samarbeta före presentationen genom att ta fram minst 5 diskussionsfrågor som behandlar båda artiklarna. Efter att presentationerna är genomförda ska presentatörerna tillsammans organisera en diskussion med utgångspunkt från de i förväg framtagna diskussionsfrågorna.

Anmälningslista till diskussionsseminarierna finns uppsatt vid Annas dörr, D/E-huset, plan 6, rum1616. Anmäl dig senast 30/4! Kom ihåg att skriva din e-postadress, det är dels till hjälp för Anna, dels till hjälp för att komma i kontakt med den person som man ska ta fram diskussionsfrågor med.

Det är obligatorisk närvaro vid alla fyra diskussionsseminarierna. Eftersom seminarierna till stor del bygger på diskussion måste alla kursdeltagare läsa samtliga artiklar i förväg samt ta aktiv del i diskussionen under seminariet.

Varje grupp ska även skriva en liten uppsats på 3 - 4 sidor där ni sammanfattar men framförallt diskuterar två artiklar från ett annat diskussionsseminarium än det ni själva presenterade på. Diskussionen ska gälla

  • hur artiklarna relaterar till varandra
  • hur de relaterar till MDI och
  • vad ni tycker om dem generellt.

Jag ställer höga krav på läsbarhet när det gäller uppsatsen, dvs. den ska följa given uppsatsmall (pdf), uppsatsmall (tex) samt innehålla mycket få språkliga fel. MDI handlar i stor utsträckning om presentation, användare tolkar information utifrån hur den presenteras. Jag vill att ni ska se på den här uppsatsen som ett gränssnitt för era tankar. Om gränssnittet innehåller ofullständiga meningar, stavfel, ogenomtänkta resonemang etc. så tolkar jag som användare det som att arbetet genomförts på ett undermåligt sätt. Uppsatsen ska kunna läsas utan tillgång till artiklarna den behandlar.

Om du på grund av sjukdom eller likvärdigt inte kan delta vid ett seminarium måste du utöver den ovan beskrivna uppsatsen skriva en ytterligare uppsats för det seminarium du missat. Jag vill dock betona att du då måste föra ett likvärdigt resonemang i uppsatsen som om du varit delaktig vid diskussionsseminariet. Dessutom ska varje sådan uppsats presenteras för mig muntligen vid ett speciellt inbokat tillfälle.

Datum för uppsatsinlämning är 9/6 kl. 12.00 och betyget blir godkänt eller underkänt. Om du får underkänt kommer du få möjlighet att komplettera. Uppsatser inlämnade efter 9/6 rättas efter sommaren. Vill man lämna in uppsatsen tidigare än 9/6 så är det helt ok. Återlämning sker normalt inom ca en vecka.

topp>>


 
Sidansvarig: Anna Stockhaus <ast@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-05-30