NadaKTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
  arrow rigth

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   
KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / 2D1323/NA8740

2D1323 Datorgrafik med interaktion för KTH, 4 poäng

NA8740 Datorgrafik och användargränssnitt för SU, 5 poäng

Våren 2004

Båda kurserna ges läsåret 2003/2004 i period 4 med Kerstin Frenckner som kursansvarig. Kurserna samläses helt med undantag av att SU-kursen har ett ytterligare avsnitt som handlar om användargränssnitt.

Det här är en bred och grundläggande kurs i datorgrafik. Kursen tar upp grundläggande tekniker och algoritmer för att t.ex.representera objekt, göra transformer (flytta, vrida och skala objekt samt flytta dem från verkligheten till bildskärmen) och rita linjer på skärmen. Men kursen tar också upp mer avancerade tekniker för att bygga upp objekt och för att skapa snygga bilder, t.ex. belysningsmodeller, fraktaler och animering. Kursen tar också upp grundläggande interaktion (menyer och dialoger etc) från såväl ett mänskligt som ett tekniskt perspektiv.

Kursen 2D1323 DGI kan väljas av studenter på alla program utom D. D-teknologer och andra som vill lära sig att programmera grafiska användargränssnitt bör istället läsa 2D1953 Grafik och interaktionsprogrammering.

Kursen NA8740 DOA är obligatorisk för SU-studenter på Matematisk-datalogisk linje årskurs 2.

Välkommen till kursen. Jag hoppas att du ska finna den intressant, nyttig och rolig.


 
Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-11-26