English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
Nada / Utbildning / Teknologer / Datalogikurser / 2D1323 DGI
Utbildning
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   

2D1323 Datorgrafik med interaktion

Labbar

Allmant, DGI-1 (gränssnitt), DGI-2 (Glut), DGI-3 (Maya), DGI-4 (OpenGL)

Allmänt

Laborationerna ska göras under kursens gång och vara klara senast de datum som framgår av kvittensblanketten i din kursbunt. (Omredovisningstillfällen erbjuds i omtentaperioden i augusti 2003 och januari år 2004.) Dispens kommer inte att beviljas för förutsebara hinder (t.ex. mycket att göra) utan endast vid exceptionella händelser och endast om du kontaktat Kerstin Frenckner i god tid före sista redovisningsdatum.

Vad du ska göra framgår av labblydelserna.

Eftersom det torde vara du själv som bäst vet när det passar dig att labba får du själv boka plats på labbpassen. Vi använder ett system med bokningslistor. Du bokar alltså en plats vid en dator. Endast de som bokat datorplats kan påräkna hjälp från handledaren eller redovisningsmöjlighet. Om alla platser inte är bokade, är studenter som inte bokat plats välkomna att fylla ut salen. Handledningsresurserna på kursen är relativt små. Du kan därför tyvärr behöva vänta på handledning. Får du problem med C-programmering eller Unix-hantering kan du vända dig till Nadas allmänna handledare.

Alla kan inte redovisa den sista tiden. Om den är fullbokad, måste du alltså redovisa en tidigare tid.

Bokningslistor sitter på kursens anslagstavla på plan 3, Osquars backe 2 (samma anslagstavlor där tentaresultaten brukar komma upp). Varje labbgrupp får boka högst ett tillfälle på varje labb. Om det efter detta tillfälle visar sig att du behöver mer tid, får du boka ytterligare ett tillfälle. Har du bokat in dig för ett labbtillfälle, ska du naturligtvis komma dit. Labbar börjar i princip utan akademisk kvart, men det kan i vissa fall vara svårt att leva upp till detta. Har du inte tagit din plats i besittning när den akademiska kvarten är slut, får någon annan överta den. Blir bokningslistorna fulla, så kontakta Kerstin.

Labbassar är: Denny Rönngren, Linus Karlsson, Björn Winckler och Pär Bäckström

DGI-1 Gränssnitt

Ansvarig för labben: Kerstin Frenckner
Uppskattad tidsåtgång: 10 h
Gruppstorlek: 2–4 studenter; det är inte acceptabelt att vara ensam
Uppgift: Labben går ut på att utvärdera ett gränssnitt för ett PC-program med heuristisk utvärdering och en enkel användarstudie. Arbetet presenteras i en skriftlig rapport som lämnas in. Arbetet ska också presenteras och diskuteras vid ett seminarium där fem grupper deltar.

Labblydelse

Labblydelse inklusive Schneidermans åtta gyllene regler delas ut vid första föreläsningen och finns att hämta utanför expeditionen. Enbart labblydelse finns här.

Tider i datorsal

Tanken är att ni ska jobba på egen hand. Era passerkort ska fungera till Terrariet på Lindstedtsv. 5 plan 4 under tiden: 24 mars – 6 april. För dem som tycker att de behöver handledarhjälp så finns det två labbpass bokade med handledare tillgänglig:

torsdag 27.3 13-15 Terrariet (Kerstin)
fredag 28.3 8-10 Terrariet (Kerstin)

Tider för rapporten

Rapporten skrivs ut på papper och lämnas i den stora svarta brevlådan utanför Nadas expedition senast söndag 6 april. Lägg rapporten i ett kuvert märkt med "till Kerstin Frenckner" så att den som tömmer lådan kan sortera rapporterna rätt.

Seminarietider

fredag 11.4 12-14 rum 1537 (Kerstin)
fredag 11.4 14-16 rum 1537 (Kerstin)
måndag 5.5 15-17 rum 4523 (Kerstin)

Även till seminarieret bokar ni via lista på kursens anslagstavla.

Rum 1537 ligger på Osquars backe 2 plan 5. E-huset. Man går in från trapphusets östra sida och svänger söderut (höger).
Rum 4523 ligger på Lindstedtsv. 5 plan 5. D-huset. Man går in från trapphusets västra sida och svänger söderut (vänster).
På grund av omfattande stölder har Nada sett sig nödgade att hålla dörrarna från trapphusen låsta, men jag kommer att släppa in er.

 

DGI-2 Glut

Ansvarig för labben: Kerstin Frenckner
Uppskattad tidsåtgång: 5h
Gruppstorlek: 2 studenter
Labben går ut på att skapa de fönster och menyer som ni behöver för labb 4 och att rita litet i dem. Du lär dig att hantera händelsestyrning.
Labben görs i grupper om två studenter och redovisas inför handledare vid datorn. Då ska ni kunna demonstrera programmet och individuellt redogöra för hur alla delar av det fungerar. Labb 2 och labb 4 ska göras med samma labbkompis.
Hr du inte tidigare kört på Nada:s Unixdatorer, bör du köpa Unixhäftet på Nadas studerandeexpedition.
Har du inte tidigare använt C/C++ bör du köpa C-häftet på Nadas studerandeexpedition och gå på C-föreläsningen.

Labblydelse

I den labblydelse som först lades upp här fanns ett fel. Ni ska bara göra ett fönster. Korrekt labblydelse finns här

Tider i datorsal

onsdag 2.4 13-15 Röd (Linus och Denny)
fredag 4.4 10-12 Röd (Linus och Denny)
onsdag 9.4 13-15 Röd (Linus och Denny)
fredag 11.4 10-12 Röd (Linus och Denny)

Sista redovisningstid

Labben ska redovisas senast fredag 11.4 10–12. I nödfall kan den redovisas på första labbtillfälle för labb DGI-4 OpenGL.

DGI-3 Maya

Ansvarig för labben: Pär Bäckström
Uppskattad tidsåtgång: 5h
Gruppstorlek: 2 studenter
Labben går ut på att testa hur modellering och rendering görs i ett avancerat 3D-program där man kan skapa datorgrafik utan att programmera. Programmet Maya används.
Labben görs i grupper om två studenter och redovisas inför handledare vid datorn. Då ska ni kunna demonstrera vad ni gjort och individuellt redogöra för alla delar av ert arbete. Eftersom Nada bara har 10 licenser för programmet är det viktigt att ni verkligen är i grupper om två studenter. Det är också därför det blir många tider. Era passerkort ska fungera till Voljären på Lindstedtsv. 5 plan 4 under tiden: 7.5-19.5

Programmet körs på PC-datorer.

Labblydelse

Finns att hämta här. Labblydelse till den utvidgade labben finns att hämta här.

Tider för handledd övningskörning

Under dessa tider har ni alltså möjlighet att komma igång med Maya och få hjälp av handledare. Ni gör sedan färdigt labben på egen hand och redovisar vid tid för redovisning.

torsdag 8.5 10-12 Voljären (Denny)
torsdag 8.5 13-15 Voljären (Denny)
torsdag 8.5 15-17 Voljären (Denny)
måndag 12.5 10-12 Voljären (Björn)
måndag 12.5 15-17 Voljären (Björn)
tisdag 13.5 10-12 Voljären (Björn)
onsdag 14.5 10-12 Voljären (Björn)

Tider för redovisning

Redovisning görs vid datorn i labbsalen Voljären. Varje grupp bokar in sig på en redovisningstid på lista på anslagstavlan.
Följande tider är aktuella

onsdag 14.5 12-15 Voljären (Björn, Denny)
fredag 16.5 12-15 Voljären (Denny)
måndag 19.5 15-17 Voljären (Björn, Denny)
fredag 23.5 10-12 Voljären (Björn och Denny)

Labben ska redovisas senast 23 maj 2003.

Utvidgad Maya-labb

Labben redovisas vid ett seminarium dit ni tar med er den skriftliga beskrivningen enligt labbanvisningarna. Seminarierna leds av Pär Bäckström. Följande tider finns:

fredag 23.5 kl 13-15 i seminarierum 1635 (hus E plan 6)
måndag 2.6 kl 10-12 i seminarierum 1537 (hus E plan 5)

Labben ska redovisas senast 2 juni 2003

DGI-4 OpenGL

Ansvarig för labben: Kerstin Frenckner
Uppskattad tidsåtgång: 15h
Gruppstorlek: labben görs i samma tvåpersonersgrupper som DGI-2 Glut
Labben går ut på att bygga och animera en hierarkisk modell med OpenGL. Du bygger vidare på den stomme du skapade i labb 2 för att skapa fönster och menyer. Du ska därför göra labb 2 och labb 4 med samma labbkompis.
Labben görs i grupper om två studenter och redovisas inför handledare vid datorn. Då ska ni kunna demonstrera programmet och individuellt redogöra för hur alla delar av det fungerar.

Labblydelse

Finns här

Tider

torsdag 15.5 15-17 Gul (Linus och Denny)
fredag 16.5 01-12 Röd (Linus och Denny)
onsdag 21.5 13-15 Röd (Linus och Denny)
torsdag 22.5 10-12 Röd (Linus och Denny)
måndag 26.5 15-17 Röd (Linus och Denny)
onsdag 28.5 10-12 Röd (Linus och Denny)

Sista redovisningstid

Labben ska redovisas senast onsdag 28 maj 2003.

Det finns en webbsida som beskriver hur man använder C-Builder (som finns på KTH-CDn) för att köra OpenGL. Den har URL
http://home.clara.net/paulyg/ogl.htm

 

 

   


Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-05-15