English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
Nada / Utbildning / Teknologer / Datalogikurser / 2D1323 DGI
Utbildning
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

2D1323 Datorgrafik med interaktion

Kursen ges läsåret 2002/2003 i period 4 med Kerstin Frenckner som kursansvarig.

Det här är en bred och grundläggande kurs i datorgrafik. Kursen tar upp grundläggande tekniker och algoritmer för att t.ex.representera objekt, göra transformer (flytta, vrida och skala objekt samt flytta dem från verkligheten till bildskärmen) och rita linjer på skärmen. Men kursen tar också upp mer avancerade tekniker för att bygga upp objekt och för att skapa snygga bilder, t.ex. belysningsmodeller, fraktaler och animering. Kursen tar också upp grundläggande interaktion (menyer och dialoger etc) från såväl ett mänskligt som ett tekniskt perspektiv.

Kursen kan väljas av studenter på alla program utom D.

Välkommen till kursen 2D1323 Datorgrafik med interaktion, förkortat DGI. Jag
hoppas att du ska finna kursen intressant, nyttig och rolig.

   


Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-02-12