Nada

Kursanalys för tildav05, Tillämpad datalogi, våren 2005

Kursdata

Tid: period 3,(4) dvs januari-april 2005.
Poängantal: 4 (varav labb 2 poäng, tenta 2 poäng).
Föreläsningar: 30 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Labbar: en liten, sex större varav en med enhetstest, 20 timmar schemalagd tid.
Kursledare och föreläsare: Alexander Baltatzis
Mårten Trolin och Marcus Hjelm
Antal elever: 46
Kurslitteratur en av följande:

Avklarade moment 2005-06-03:

Alla (året innan i parentes)

antal aktiva elever      =  46    
antal godkända elever LAB1  =  37 80.43% (75%)
antal godkända elever TEN1  =  43 93.48% (83%)
antal examinerade elever   =  37 80.43% (67%)
prestationsgrad        =   86.96% (79%)

Killar

antal aktiva elever      =  35
antal godkända elever LAB1  =  28 80.00%
antal godkända elever TEN1  =  32 91.43%
antal examinerade elever   =  28 80.00%
prestationsgrad        =   85.71%

Tjejer

antal aktiva elever      =  11
antal godkända elever LAB1  =  9 81.82%
antal godkända elever TEN1  =  11 100.00%
antal examinerade elever   =  9 81.82%
prestationsgrad        =   90.91%

Mål

Kursens mål är att ge för att studenterna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens hemsida.

Enkät

En enkät gjordes med ACE. Tyvärr har endast åtta personer svarat på enkäten.

Schemaproblem

Kursen hade ett väldigt konstigt schema i år. De tre första labbarna var ingen labb schemalagd. Jag gjorde om föreläsningar till labbar och flyttade en del föreläsningsmaterial till övningarna i samband med hemtalsgenomgången. Det fungerade ganska bra men det var lite snärjigt i början.

Det fanns en schemakrock med en av inriktningarna på maskin som studenterna påtalade för mig första veckan. Det gick dock snabbt att avvärja efter att jag påtalat det för den ansvarig studierektorn.

Förändringar till detta år

Hemtal provades och det verkar ha varit väldigt lyckat. Övningarna blev mer välbesökta. Jag besökte en av övningarna och tyckte det fungerade väldigt bra i båda grupper.

Till tentan fick man ha med sig en egen handskriven A4-sida. Det fungerade mycket bra.

Planerade förändringar

Det är sista gången jag har den här kursen. Till nästa år görs en ny kurs med python och C eftersom förkunskaperna är ändrade.

/Alexander Baltatzis

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <alba@nada.kth.se>
Senast ändrad 11 juni 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>