Nada

Kursanalys för tildav04, Tillämpad datalogi, våren 2004

Kursdata

Tid: period 3,(4) dvs januari-april 2004.
Poängantal: 4 (varav labb 2 poäng, tenta 2 poäng).
Föreläsningar: 30 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Labbar: en liten, sex större varav en med enhetstest, 20 timmar schemalagd tid.
Kursledare och föreläsare: Alexader Baltatzis
Mikael Huss och Magnus Rosell
Antal elever: 60
Kurslitteratur en av följande:

Avklarade moment 2004-06-03:

Tenta     50  (83%)
Labbar    45  (75%)
Prestationsgrad:  79% (året innan 89%)
Examinationsgrad: 67%	(året innan 83%)

Mål

Kursens mål är att ge för att studenterna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens hemsida.

Studenternas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät gjordes med ACE. Denna kursanalys bygger till stor del på enkätsvaren.

De flesta (94%) tyckte att kursen var bra och rimligt svår.

Föreläsningarna har fått en del kritik innehållet på tavlan varit ostrukturerat. Mina tavelanteckningar blir lätt röriga eftersom jag försöker fånga upp alla frågor som ställs. Däremot har föreläsningsanteckningarna fått väldigt bra kritik: Ni är helt fantastiska på att gör det bekvämt för oss studenter, med utmärkta föreläsningsanteckningar på webben

En del har klagat på att tempot varit för lågt speciellt i de inledande föreläsningarna.

Jag upplever att förkunskaperna hos studenterna på den här omgången varit vitt skilda. Studenterna har kommit från tretton olika program från åren -98 till -03. Därför har de första föreläsningarna varit lite långsammare. Jag har däremot hunnit med det material jag avsett hinna med på varje föreläsning.

Labbarna får bra helhetebetyg av nästan samtliga. De flesta (60%) anser att de tar lagom mycket tid i anspråk. Labbhandledarnas kompetens anses bra. En kommentar: Mycket roliga labbar!
Kunde gärna få vara en labb på algoritmer.

Tentan ansågs av de flesta (94%) vara tydligt kopplad till kursen.

Planerade förändringar

/Alexander Baltatzis

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <alba@nada.kth.se>
Senast ändrad 21 juni 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>