Nada

Kursanalys för 2D1320: Tillämpad datalogi, våren 2002

Författare: Ann Pan.

Kursdata

Tid Period 3, (4) dvs januari-april 2002.
Poängantal 4 (varav labb 2 poäng, tenta 2 poäng).
Tenta Ordinarietenta: 2002-03-09 (lö v.10), efter period 3.
Omtenta: 2002-04-06 (lö v.14), i påskperioden.
Föreläsningar 24 h, 12 st.
Övningar 14 h, 7 st.
Labbar 18 h, 9 st schemalagd tid.
En liten och sex större.
Kursledare Ann Pan
Föreläsare Felipe Wersen
Övningslärare Ann Pan (gr 3), Elina Eriksson (gr 2), Martin Gülich (gr 1)
Antal elever 106, därav 7 från B, 3 från Bio, 1 från F, 1 från I, 16 från K, 4 från L, 49 från M, 20 från T, 3 från V, 1 utbytesstudent och 1 doktorand.
Kurslitteratur En datastruktur- och algorithmbok från följande lista:
 • Data Structures and Algorithms in Java av Adam Drozdek.
 • Data Structures & Problem Solving Using Java av Mark Allen Weiss.
 • Data Structures & Problem Solving Using Java, 2nd Edition av Mark Allen Weiss.

Avklarade moment 2002-06-04:

Tenta     95 (90%)
Labbar     93 (88%)
Prestationsgrad:  89%
Examinationsgrad:  82%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar i denna kursomgång

Sammanfattning

Alla elever är positiva till kursen och jag har uppfattningen att dom flesta har lärt sig mycket.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens hemsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät gjordes med ACE och 28 svar av 106 möjliga (26%) kom in. Det låga antalet beror formodligen på att ACE inte fungerade under två veckor vid kursens slut. Fullständigt resultat finns på webben. Kursanalysen är delvis baserad på dessa svar.

Kursinnehåll

Kursen ansågs vara intressant, meningsfull och lagom svår.

Kurslitteratur

Dom flesta använde inte en kursbok. De ansågs ganska dyr och inte oumbärlig eftersom det datalogiska kursinnehållet i stort sett täcks av föreläsningsanteckningarna på webben.

Kursens webbsidor får mycket beröm i allmännhet.

Undervisningen

Kursen är upplagd så att den som vill läsa in den själv ska kunna göra det.

Det är svårt att dra några slutsatser från kursenkäten på grund av få svar. Nedanstående slutsats är delvis baserad på de svar som kommit in.

Föreläsaren ansågs som bra till acceptabel. Föreläsaren formaterade om och lade upp föreläsningsanteckningarna på kurshemsidan, men tyvärr ofta för sent.

Den första övningsgruppen (Martins) var mest välbesökt, förmodligen eftersom den passade bäst med studenternas schema. Övningslärarna Ann och Elina ansågs som bra pedagogiskt sett och Martin ansågs som acceptabel pedagogiskt sett.

Labbarna

Någon tyckte att labbarna låg för nära den föreläsning som täckte labbens innehåll. I kursen senarelades därför labbarna efter kursens andra vecka.

Vid några få labbtillfällen saknades handledare som skulle ha kommit. Annars fungerade labbkursen bra och de allra flesta har nu redovisat alla labbarna.

Tentan

Tentamensresultatet var bra (9% blev underkända, 40% fick betyg 3, 41% betyg 4 och 10% betyg 5). Tentan ansågs vara lite svårare än vanligt trots att alla tentatal på ordinarietentan kom från extentor. Att tentan var svårare kan också ses på det större antalet 3:or som delats ut.

Anpassning till andra kurser

Tildakursen är menad att ge tillräcklig bakgrund för dom flesta datalogiska kurserna på Nada och Teleinformatik, och det har vi nog i stort sett uppnått.

Planerade förändringar

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <panda@nada.kth.se>
Senast ändrad 5 juni 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>