Nada

Kursanalys för tildah02, Tillämpad datalogi, hösten 2002

Kursdata

Tid: period 1,(2) dvs september-november 2002.
Poängantal: 4 (varav labb 2 poäng, tenta 2 poäng).
Tenta: ordinarietenta efter period 1 (19 oktober), omtenta i julperioden (11 jan 2003).
Föreläsningar: 30 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Labbar: en liten och sex större, 20 timmar schemalagd tid.
Kursledare och föreläsare: Linda Kann
Gästföreläsare: Magnus Andersson och Viggo Kann
Övningslärare: Ann Pan, Jonas Sjöstrand, Thomas Sundberg, Magnus Rosell
Antal elever: 141, därav 49 från I, 67 från Medieteknik, 10 från M, 6 från T, 4 från K, en från L, en från F, en från B, en från V och en utbytesstudent.
Kurslitteratur: Data Structures and Algorithms in Java av Adam Drozdek.

Avklarade moment 2003-01-11:

Tenta     127 (90%)
Labbar     126 (89%)
Prestationsgrad:  90%
Examinationsgrad:  90%

Mål

Kursens mål är att ge för att studenterna ska

Förändringar i denna kursomgång

Sammanfattning

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens hemsida.

Studenternas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät (71 svar) gjordes med ACE. Fullständigt resultat finns på webben. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren.

Kursen som helhet

De flesta tyckte att kursen var mycket bra och rimligt svår. Bland önskvärda förändringar nämns fler praktiska exempel och snabbare takt på föreläsningarna. Några kommentarer:
Kanske lite mer innehåll. Eller lite färre föreläsningar. Kändes som det gick lite långsamt ibland på föreläsningarna.
Lite mer praktiska tillämpningar. Något som ofta saknas i KTHs undervisning. T ex in vilka sammanhang de olika datastrukturerna och algoritmerna används ute i "det riktiga livet". Det fanns en del sådant, men jag efterlyser mer.

Kurslitteratur

Utdelat kursmaterial och webbsidor får bra betyg. Några kommentarer:
Lika bra som alltid på NADA! Fortsätt med den goda stilen!
Bra och rakt på sak. Ledtrådarna till labbarna var dock en smula konstiga och inte särskilt hjälpsamma.

Av de 71 som besvarat enkäten är det bara 20 som använt kursboken, och av dessa tycker hälften att den är mindre bra. Några kommentarer:
Jag köpte den, men använde den inte så otroligt mycket... Den kanske inte behövs, men det är ett bra komplementet till föreläsningsanteckningarna...
Helt onödig, har inte ens köpt den än mindre tittat i den
Till nästa kursomgång kommer kursledaren att sammanställa en lista på alternativa böcker. Tyvärr verkar det inte finnas någon bok som täcker allt i kursen.

Undervisningen

Föreläsningarna får gott kvalitetsbetyg. Kommentar:
Mycket pedagogiska. Lagom takt. Trevligt bemötande!

Den andra gästföreläsningen (av två) prioriterades bort av många till förmån för tentapluggande. Kursledaren ska till nästa kursomgång försöka skjuta in den tidigt i kursen istället. Kommentar:
Jättekul med gästföreläsare! Illa vald tidpunkt dock, med gästföreläsning precis innan tentan. Jag vet att detta är "tradition", men är det inte mycket bättre att ha gästföreläsning i början av kursen som en slags inspiration? Precis innan tentan vill alla bara ha info om vad de behöver plugga på och tips till tentan.

Övningarna bedömdes vara bra eller mycket bra av 68% av enkätbesvararna. Kommentarer:
svårare än labbar och föreläsningar
Generellt mycket bra. Möjligen ett högre tempo. Med tanke på den begränsade tiden vore det bäst om tiden gick till att verkligen lösa uppgifter och inte så m,ycket "fundera nu...så tar vi dem om 5 min". Vad man är ute efter är att lära sig angripa problemen och rätt tankesätt, därefter kan man på egen hand sätta sig och fundera!
Till nästa kursomgång kan man fundera på en uppdelning av övningsgrupperna efter ambitionsnivå och/eller undervisningsmetodik.

Labbarna

Labbarna som helhet får betyget bra/mycket bra av 97%. De flesta tycker sig lägga ner lagom mycket tid på labbarna, men några tycker att labbarna kunde utökas och några att dom borde vara mindre. Statistik som samlats in vid varje labbtillfälle tyder på att labbarna inte är överdimensionerade.

Nytt för i år var att man kunde boka en tid för att redovisa labbar. De flesta använde sig av detta, vilket förenklade planeringen för kursledaren och minskade kaoset i labbsalarna. Kommentar:
De var helt enkelt riktigt roliga att göra. Men de gick väldigt snabbt. Jag har lagt max 16 timmar på dem. Fast det är ju skönt när man får tid över till annat. Labbarna var dock väldigt lärorika och Mio filen var oerhört praktisk.

Tentan

De flesta (94%) ansåg att tentans innehåll var tydligt kopplat till kursen.

Tentamensresultatet var mycket bra (av 132 som tenterat blev 4 underkända, 6 fick betyg 3, 46 betyg 4 och 75 betyg 5). Några kommentarer:
Nadas tentor borde stå som mall i hela landet! Kul, tydligt upplägg, återkommande design som gör att man vet vad som krävs av en.
Lite hård gräns för femma kanske, ett fel och man var ute. Fast det är kanske så det ska vara.

Anpassning till andra kurser

Kursen är väl anpassad till ettans kurs i programmeringsteknik. Hur väl den är anpassad till fortsättningskurser är svårt för studenterna att bedöma i år. Detta borde undersökas.

En nyhet på årets kursomgång var information på vissa föreläsningar (och länkar till webbsidor) om fortsättningskurser där man kan fördjupa sig i dagens stoff. Kursledaren planerar att utveckla detta ytterligare.

Planerade förändringar

/Linda Kann, 2003-01-11.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <linda@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 april 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>