Nada

Kursanalys för 2D1320, Tillämpad datalogi, hösten 2001

Kursdata

Tid: period 1,(2) dvs september-november 2001.
Poängantal: 4 (varav labb 2 poäng, tenta 2 poäng).
Tenta: ordinarietenta efter period 1 (27 oktober), omtenta i julperioden (12 jan 2002).
Föreläsningar: 28 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Labbar: en liten och sex större, 20 timmar schemalagd tid.
Virtuell kursledare: Linda Kann
Föreläsare: Henrik Eriksson
Övningslärare: Tomas Oppelstrup, Joel Gunnarson Sjöstrand, Jonas Sjöstrand, Sten Andersson.
Antal elever: 123, därav 47 från I, 50 från Medieteknik, 7 från M, 9 från T, 4 från K, 3 från L, 2 från F och 1 från V.
Kurslitteratur: Data Structures and Algorithms in Java av Adam Drozdek.

Avklarade moment 2001-11-15:

Tenta     109 (89%)
Labbar     94 (77%)
Prestationsgrad:  83%
Examinationsgrad:  77%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar i denna kursomgång

Sammanfattning

Ordinarie kursledaren Linda fick oväntat barn och jag (Henrik) ryckte in som föreläsare. Det gick ganska bra ändå, mycket beroende på att dom flesta kursdeltagarna är väldigt duktiga.

Jag tycker det är mycket trevligt att hålla kursen eftersom kursinnehållet känns relevant och sammanhängande och eftersom eleverna är intresserade och kommer ifrån så många olika håll. Dessutom har kursen en lagom blandning av teori och programmeringstillämpning.

Alla elever är mycket positiva till kursen och jag har uppfattningen att dom flesta har lärt sig mycket.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens hemsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät (48 svar) gjordes med ACE. Fullständigt resultat finns på webben.. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren.

Kursinnehåll

Kursen ansågs vara mycket intressant, meningsfull och lagom svår.

Kurslitteratur

Dom flesta använde inte kursboken. Den ansågs ganska dyr och inte oumbärlig eftersom det datalogiska kursinnehållet i stort sett täcks av föreläsningsanteckningarna på webben. Kursens webbsidor får mycket beröm.

Undervisningen

Kursen är upplagd så att den som vill läsa in den själv ska kunna göra det. Föreläsningsnärvaron var ändå mycket hög, cirka hundra personer. Hela 88% ansåg att föreläsningarna var mycket bra och 13% att dom var bra. Några kommentarer:
"Tildaföreläsningarna var något av det bästa jag hittills har stött på på KTH. Bra struktur på anteckningarna, bra exempel och bra svar på de frågor man ställde."
"Lite lågt tempo tyckte jag."

Av dom som deltagit i övningarna ansåg hälften att dom pedagogiskt sett varit acceptabla, resten fördelade sej jämt på bättre och sämre omdömen. Kommentarer:
Jämfört med matten är de höjdare men jämfört med föreläsningarna inte så bra.
Assistenterna är jätteduktiga och pedagogiska, men tyvärr får de väldigt lite respons av studenterna.

Labbarna

Det var någon gång för lite handledare vid labbtillfället. Annars fungerade labbkursen bra och alla har nu redovisat åtminstone sex av dom sju labbarna.

Tentan

Tentan ansågs vara bra och rolig men kanske lite svårare än vanligt.

Tentamensresultatet var bra (4% blev underkända, 17% fick betyg 3, 29% betyg 4 och 50% betyg 5).

Anpassning till andra kurser

Tildakursen är menad att ge tillräcklig bakgrund för dom flesta datalogiska kurserna på Nada och Teleinformatik, och det har vi nog i stort sett uppnått.

Planerade förändringar

/Henrik Eriksson, 2001-11-28.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <linda@nada.kth.se>
Senast ändrad 28 november 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>