Nada

Kursanalys för 2D1320, Tillämpad datalogi, höstomgång period 1-2 år 2000 och våromgång period 3-4 2001.

Kursdata för höstomgången

Tid: period 1 läsåret 2000/2001 och ett par veckor i period 2
Poängantal: 4 (varav labb 2 poäng, tenta 2 poäng).
Tenta: ordinarietenta efter period 2 (16 december), omtenta 16 januari.
Föreläsningar: 28 timmar.
Övningar: 12 timmar.
Labbar: Sju labbar, 18 timmar schemalagd tid per grupp
Kursledare och föreläsare: Linda Kann
Övningslärare: Linda Kann, Tomas Oppelstrup, Ann Pan
Antal elever: 106 varav 56 från I, 23 från Media, 14 från M, 5 från T, 3 från V, 2 från K, 1 från B, 1 från F, 1 från L
Kurslitteratur: Data Structures & Problem Solving Using JAVA av Mark Allen Weiss.

Avklarade moment 2001-05-30:

Tenta     94 (89%)
Labb 1-7   95 (89%)
Prestationsgrad:  94%
Examinationsgrad:  94%

Kursdata för våromgången

Tid: period 3 läsåret 2000/2001 och ett par veckor i period 4.
Poängantal: 4 (varav labb 2 poäng, tenta 2 poäng).
Tenta: ordinarietenta efter period 3 (10 mars), extratenta veckan efter, omtenta 21 april.
Föreläsningar: 28 timmar.
Övningar: 12 timmar.
Labbar: Sju labbar, 18 timmar schemalagd tid per grupp
Kursledare och föreläsare: Felipe Wersén.
Övningslärare: Marko Petrovic, Ulf Bourelius, Simon Grönlund
Antal elever: 159 varav 69 från M, 31 från T, 25 från V, 10 från K, 9 från B, 5 från L, 4 från I, 2 från F, 2 från E. 1 utbytesstudent, 1 doktorand.
Kurslitteratur: Data Structures & Problem Solving Using JAVA av Mark Allen Weiss.

Avklarade moment 2001-05-30:

Tenta    130 (82%)
Labb 1-7   129 (81%)
Prestationsgrad:  82%
Examinationsgrad:  81%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför höstomgången

Det här var första omgången med Java (tidigare har vi haft Modula-3 som huvudspråk på labbarna). Antal labbar har minskats till sju.

Förändringar inför våromgången

Man fick fritt välja labbspråk, Java eller Modula-3. Det blev orättvist med en labb mindre för javafolket, så till slut fick alla som ville slippa sista labben.

Sammanfattning

Det är roligt att undervisa denna populära kurs. Eleverna är intresserade och det är en lagom blandning av teori och programmeringstillämpning.

Personalproblem gjorde att rättningen av våromgångens ordinarie tentor drog ut på tiden och det förorsakade onödig irritation. I framtiden ska vi försöka försäkra oss om tillräckligt många tentarättare.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på höstomgångens och våromgångens webbsidor.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät (23 svar) gjordes med ACE för höstomgången. Fullständigt resultat finns i WWW. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren.

Kurslitteratur

Boken ansågs vara hyfsad till bra. Positiva kommentarer är att den ha bra kodexempel och är väl strukturerad, men den kritiseras också för att den är tungläst.

Undervisningen

De flesta tyckte att föreläsningarna var bra eller mycket bra, men några anser att vissa svåra moment passerades för snabbt medan lättare saker fick ta upp mer tid. Någon önskar sig mer avancerad datalogi.

Övningarna får bedömningen bra till mycket bra, men en tycker att räkneexemplen inte gav något.

Labbarna

Laborationerna anses vara medel/ganska svåra, men bra. En kritiserar dock de många felen i labbhäftet. Majoriteten tycker att lärartillgängligheten varit bra/hyfsad, men två anser att den var katastrofalt usel.

Totalt lägger den genomsnittliga kursdeltagaren (enligt egen uppgift) ner under 40 timmar på labbkursen, men några kommer upp i 60 timmar (vilket inte är så mycket för en labbkurs på två studiemedelspoäng).

Tentan

Huruvida tentan speglade kursinnehållet finns det olika åsikter om, men medelbedömningen hamnar någonstans mellan hyfsat och bra.

Resultatet av ordinarietentorna var mycket bra (5 blev underkända, 25 fick betyg 3, 33 betyg 4 och 33 betyg 5).

Planerade förändringar

Förslag till förbättringar inför kursomgången i period 1 2001:

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <linda@nada.kth.se>
Senast ändrad 28 november 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>