Nada

Kursanalys för tildah00, Tillämpad datalogi, extraomgång period 2-3 läsåret 2000/2001

Kursdata

Tid: period 1 läsåret 2000/2001
Poängantal: 4 (varav labb 2 poäng, tenta 2 poäng).
Tenta: ordinarietenta efter period 2 (16 december), omtenta 16 januari.
Föreläsningar: 28 timmar.
Övningar: 12 timmar.
Labbar: Sju labbar, 18 timmar schemalagd tid per grupp
Kursledare och föreläsare: Linda Kann
Övningslärare: Linda Kann, Tomas Oppelstrup, Ann Pan
Antal elever: 106 varav 56 från I, 23 från Media, 14 från M, 5 från T, 3 från V, 2 från K, 1 från B, 1 från F, 1 från L
Kurslitteratur: Data Structures & Problem Solving Using JAVA av Mark Allen Weiss.

Avklarade moment 2001-05-30:

Tenta     94 (89%)
Labb 1-7   95 (89%)
Prestationsgrad:  94%
Examinationsgrad:  94%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Det här var första omgången med Java (tidigare har vi haft Modula-3 som huvudspråk på labbarna). Antal labbar har minskats till sju.

Sammanfattning

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens hemsida. Media ***********************************

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät (23 svar) gjordes med ACE. Fullständigt resultat finns i WWW. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren.

Kurslitteratur

Boken ansågs vara hyfsad till bra. Positiva kommentarer är att den ha bra kodexempel och är väl strukturerad, men den kritiseras också för att den är tungläst.

Undervisningen

De flesta tyckte att föreläsningarna var bra eller mycket bra, men några anser att vissa svåra moment passerades för snabbt medan lättare saker fick ta upp mer tid. Någon önskar sig mer avancerad datalogi.

Övningarna får bedömningen bra till mycket bra, men en tycker att räkneexemplen inte gav något.

Labbarna

Laborationerna anses vara medel/ganska svåra, men bra. En kritiserar dock de många felen i labbhäftet. Majoriteten tycker att lärartillgängligheten varit bra/hyfsad, men två anser att den var katastrofalt usel.

Totalt lägger den genomsnittliga kursdeltagaren (enligt egen uppgift) ner under 40 timmar på labbkursen, men några kommer upp i 60 timmar (vilket inte är så mycket för en labbkurs på två studiemedelspoäng).

Tentan

Huruvida tentan speglade kursinnehållet finns det olika åsikter om, men medelbedömningen hamnar någonstans mellan hyfsat och bra. Eftersom ordinarie tillfället inte passade alla gavs en tenta en vecka efter också.

Resultatet av ordinarietentorna var mycket bra (5 blev underkända, 25 fick betyg 3, 33 betyg 4 och 33 betyg 5).

Planerade förändringar

Förslag till förbättringar inför kursomgången i period 1 2001:

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <linda@nada.kth.se>
Senast ändrad 15 augusti 2001
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>