Övningsgrupp 3 Javaprogrammering med matlab för I, hösten 2005 (Prgi05)

länk tillbaka till kurshemsidan

Övning 1

Övning 2

Övning 3

Övning 4

Övning 5

Övning 6

Per-Anders Staav
Per-Anders Staav

Mitt namn är Per-Anders Staav (nästan alltid kallad P-a) och jag kommer hålla i övningsgrupp 3.

När jag inte undervisar så läser jag sista året på civilingengör elektro med inriktning mot programmering. Har tidigare undervisat på kurser för elektro och väg och vatten samt handledit i datorsal och rättat tentor på en mängd linjer.

Inom programmering intresserar jag mig privat för spelprogrammering, språkbehandling, artificell intelligens samt hur man bygger program som verkligen gör det man tänkt sig.

Inom kursen kommer fokus i min undervisning ligga på varför saker ser ut som de gör och exempel på hur saker används meningsfullt. Anledningen är att jag tror det är det enda rimliga sättet att göra om man verkligen ska minnas detaljerna när man ska använda det man hört om på övningen. Jag strävar aktivt efter att allt viktigt jag säger på övningen skall läggas upp på övningsgruppens del av hemsidan. Givetvis kul om ni antecknar ändå eftersom man minns bättre om man skrivit ned saker.

Vill man kontakta mig kan man använda min kth adress pasta@kth.se men man får troligen snabbare svar om man mailar min hemadress pastaav@algonet.se