Sök på Nada    Kontakt  Webböversikt  


KTH

KTH Nada
ingår i
Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  arrow rigth
   
   
   
   
   
   
   

    
    
    
KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / 2D1312

Kör java hemma

Windows

 • Om du vill använda Java hemma på Windows, ladda hem Java 2 SDK 1.5 från Sun: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp. Se även till att ladda hem dokumentationen. Java 2 SDK 1.5.0 packas upp genom att köra filen. För dokumentationen, läs instruktionerna. Observera att j2se 1.5.0 finns även i CD:n som följer med kursboken. Allt du behöver finns även på KTH-CD:n som kan lånas från KTH-biblioteket. Låna den, så slipper du krångla med att ladda ned allt från Internet.
  Flöjande bilder visar vilka filer som ska laddas ner. bild1 och bild2

 • Du som använder Windows XP eller 2000 hemma och vill köra Java kan lägga till JDKs bin-katalog till PATH via Control Panel ->System -> Advanced -> Environment Variables. Den här bilden visar hur man sätter environment variabeln.

 • Emacs är ett textredigeringsprogram som är mycket bättre lämpad för programmering än till exempel Notepad. Emacs v21.2 för Windows kan hämtas från ftp://ftp.sunet.se/pub/os/Win32/ntEmacs/ (sunet i Sverige) alternativt ftp://ftp.gnu.org/gnu/windows/emacs/ (gnu i USA). Ladda hem en "fullbin-i386"-fil. Programmet finns också på KTH-CD:n från KTH-biblioteket. För att kunna packa upp filen behövs WinZip eller liknande. WinZip kan laddas hem från http://www.winzip.com/. Packa upp Emacs i till exempel C:\Programs\, vilket ger en underkatalog emacs-2x.x . Emacs startas genom att köra programmet runemacs som finns i underkatalogen bin. För att få roligare färger och PC-tangenthantering, se "Roligare färger i Emacs...".

 • Om Java inte funkar hemma, kolla Suns installationshjälp ("Installation Instructions") som finns på sidan du laddade hem Java: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp.

 • Om det inte funkar med Windows 95/98 finns här en äldre men fungerande checklista:
  1. Installera Java Platform 2 SDK 1.5.
  2. Ta reda på sökvägen till Java-katalogen. Java installeras ofta till katalogen C:\Programs\jdk\ eller liknande. (Jag antar här att det var C:\Programs\jdk\)
  3. Välj Start -> Program -> Accessories(svenska: Tillbehör) -> Notepad (svenska: Anteckningar)
  4. Öppna filen C:\autoexec.bat (stora eller små bokstäver spelar ingen roll)
  5. Leta rätt på rader som börjar med "SET PATH=" eller "SET CLASSPATH=". Lägg till följande efter dessa rader:
   SET PATH=C:\Programs\jdk\bin;%PATH%
   SET CLASSPATH=.;%CLASSPATH%
   SET HOME=C:\
   
   Raderna säger var datorn skall leta efter programmen javac och java, att java skall leta efter klasser i aktuell katalog, samt var Emacs ska leta efter inställningsfilen _emacs. (Om Java är installerat till annan katalog skall denna anges istället. Här antas att java är installerat till C:\Programs\jdk\)
  6. Avsluta Notepad/Anteckningar. Välj att spara ändringarna.
  7. Starta om datorn
  8. Kontrollera att du kan kompilera (med javac Programmet.java ) och exekvera (med java Programmet ) i ett kommandofönster. Du kan kontrollera att rätt version av Java används med java -version .

 • Roligare färger i Emacs får du om du laddar hem filen _emacs, lägger den i t ex C:\ och ser till att variabeln HOME på datorn får lämpligt värde. Om filen _emacs sparades i C:\ ska HOME få värdet C:\. Detta görs på samma sätt som med variabeln PATH enligt Suns installationshjälp ("Installation Instruction" från Java-nedladdningssidan: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.html) alternativt enligt "Om det inte funkar med Windows 95/98...".

 • Några användbara DOS-kommando:
  UNIX DOS Beskrivning
  ls dir list directory
  cd
  cd ..
  cd /
  cd prgk01/lab1
  cd
  cd..
  cd\
  cd prgk01\lab1
  change directory
  Byt aktuell katalog till "katalogen ovanför"
  Byt till högsta katalogen
  Byt aktuell katalog till underkatalogen lab1 i prgk01-katalogen
    d: Byt till "d"-hårdisken
  mkdir mkdir eller
  md
  make directory
  cp copy copy
  mv move move
  rm del remove/delete
  rm -r lab2 rmdir lab2 Ta bort katalogen lab2

Linux/UNIX

 • Om du vill använda Java hemma på Linux/UNIX, ladda hem Java 2 SDK 1.4 från Sun: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/. Se även till att ladda hem dokumentationen. Java 2 SDK 1.5.0 packas upp genom att köra filen. För dokumentationen, läs instruktionerna.

 • Saknar du fina färger och inställningar i Emacs till Linux eller UNIX? Spara filen .emacs i din hemkatalog så får du detta. Observera att om du redan har en .emacs-fil så kommer den skrivas över!


 
Sidansvarig: Vahid Mosavat <vahid@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-09-09