Sök på Nada    Kontakt  Webböversikt  


KTH

KTH Nada
ingår i
Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
 

   
   
   
   
   
   
  arrow rigth
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    
    
    
KTH / Nada / Utbildning / Teknologer / 2D1312

Föreläsningspapper

Föreläsning
Innehåll
Pdf
Powerpoint
Filer från föreläsningen
Anvisningar till boken
1 kursinformation, unix, emacs , Matlab F1.pdf F1.ppt
--
2 Introduktion till Matlab, starta Matlab, Variabler, funktioner, skalär, matris, vektor, m-filer, plot, doc och help, log, exp(1), ln F2.pdf F2.ppt
--
3 Manipulering av Matriser, if-sats, if-else, if-elseif, slingor(for-sats och while-sats), definiera egna funktioner, parametrar,retur värde F3.pdf F3.ppt
F3
4 Introduktion till java, kompilering, exekvering, variabler, datatyper, styrstrukturer, if, if-else, for, while, do-while F4.pdf F4.ppt
F4
kap: 1.4,1.5, 2.1-2.6, 5.1-5.3,5.5-5.8
5 Repetition, primitiva och referensdatatyper,styrstrukturer, metoddeklaration och metodanrop F5.pdf F5.ppt
F5
kap: 3.8, 4.3
6 Metoddeklaration och metodanrop, array, ArrayList, String[] args F6.pdf F6.ppt
F6
kap:7.1-7.4, 7.7
7 Metoddeklaration och metodanrop, array, ArrayList, String[] args F7.pdf F7.ppt
F7
kap:7.1-7.4, 7.7, 2.5
8 Introduktion till egna data typer, klass, instans F8.pdf F8.ppt
F8
kap:6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8
9 Klass, instans, klassvariabler, klassmetoder, instansvariabler, instansmetoder F9.pdf F9.ppt
F9
kap:6.1, 6.2, 6.3, 6.7 6.8
10 grafik, klassvariabler, klassmetoder, instansvariabler, instansmetoder F10.pdf F10.ppt
F10
kap: 4.4-4.8
11 datorprovet och grafik F11.pdf F11.ppt
F11
kap:4.4-4.8
12 specskrivning F12.pdf
F12
-
13 Sortering, läsning/skrivning på fil F13.pdf F13.ppt
F13
-


 
Sidansvarig: Vahid Mosavat <vahid@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-09-09