Granskningsprotokoll

Handledarvänlighet (Om något saknas: ingen redovisning)
Färsk utskrift
Godkänd spec (eller G/S i labblistan), alt. Javadoc ELLER Färdig prototyp (endast betyg 3)
Granskningsprotokoll och granskaren
Granskare:_________________________________ Studiestatus ________
Användarvänlighet
Informativa utskrifter Enkel inmatning
Programmerarvänlighet
Vettiga namn Kommentarer
Konsekvent språk Konsekvent typografi
Felhantering
Strukturering
Lämplig uppdelning i klasser Lämplig uppdelning av metoder
Temporära variabler så lokalt som möjligt     Återanvändbara metoder/klasser
In- och utdata till metoder Flexibelt/utbyggbart program
Ingen kodupprepning Ingen hårdkodning
Följande punkter är nödvändiga (måste alltid åtgärdas)
Uppfyller kraven i lydelsen Detaljförståelse
Kan fylla i kursenkäten på webbsidan