KTH 2D1310: Programmeringsteknik
2D1311: Programmeringsteknik med PBL
Nada

Källkod för HTML-fil.

Koden kan även hittas här.
(Du måste spara ned den, eftersom din webläsare kommer att försöka tolka HTML-filen, och därmed starta kalkylator.)

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Kalkylator </TITLE>
</HEAD>

<BODY>

<H1> Välkommen till vår Kalkylator! </H1>
<APPLET CODE="Kalkylator.class" WIDTH=160 HEIGHT=120>
</APPLET>

</BODY>
</HTML>
	

^ Upp till kurssidan.


Sidansvarig: <panda@nada.kth.se>
Senast ändrad 27 juni 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>