bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

P-uppgift

Kursens tredje moment, LAB3, är en större, personlig programmeringsuppgift i Python; en "P-uppgift". Uppgifterna är tänkta att vara något så när svåra och tidskrävande, räkna med ca 80 timmar. Betyget i kursen ges av detta moment.

P-uppgiften redovisas i tre steg, specifikation, granskning och slutredovisning. Du måste boka en tid för slutredovisningen.

Det finns många olika uppgifter, och du ska inte göra samma uppgift som någon annan i din grupp. Uppgiftslydelsen kvitterar du ut hos din assistent i slutet av kursens första del.

Vilka krav ställs vid redovisning?

Planerar du att redovisa senare?

Datafiler till uppgifterna.

Sidansvarig: <linda@kth.se>
Uppdaterad 2006-03-29