bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Labbar

Kursens första moment, LAB1, består av laborationer som görs i grupper om två personer.

Varje laboration består av utmaningar (challenges) från kursboken, samt ett antal instuderingsfrågor. Utmaningarna finns sist i varje kapitel i boken.

  • Första labben: En valfri utmaning från kapitel ett samt utmaning 1 och 3 från kapitel två (instuderingsfrågorna redovisas skriftligt 26 jan).
  • Andra labben: Minst en valfri utmaning från kapitel tre samt en från kapitel fyra (redovisas 2 februari).
  • Tredje labben: Utmaning 2 eller 3 från kapitel fem samt två valfria från kapitel 6 (redovisas 9 februari).
  • Fjärde labben: Utmaning 1 och 4 från kapitel sju samt utmaning 2 från kapitel åtta (redovisas 16 februari).
  • Femte labben: En valfri utmaning från kapitel nio (redovisas 23 februari).

För godkänt resultat på LAB1 krävs att du redovisar labbarna. Godkända redovisningar av labbarna medför även att det skriftliga provet blir mindre omfattande. För läsåret 2005-2006 gäller att det finns fem laborationer som vardera ger max 3% bonus till det skriftliga provet, under förutsättning att laborationerna redovisas på ett tillfredsställande sätt och i tid. Sammanlagt kan detta alltså ge 15% i bonus till det skriftliga provet.

Sidansvarig: <linda@kth.se>
Uppdaterad 2006-01-22