Nada

Kursanalys för 2D1311 Programmeringsteknik för S, 2006

Preliminär version. Kursanalysen är utförd av kursansvarig Linda Kann

Kursdata

 • Kurs: Programmeringsteknik med PBL, 2D1311, 4p.
 • Våren 2006 (period 3 och 4).
 • Kursledare: Linda Kann. PBL-handledare: Carina Edlund, Öjvind Johansson, Behrang Masoumi, Henrik Gradin, Leo Giertz, Oscar Täckström, Martin Rehn, Mika Cohen, Irem Aktug, Simon Grönlund, Linda Oppelstrup
 • 19h F (samt 7h repetitionsföreläsningar på eftermiddagarna).
 • 5h PBL-handledning i övningssal.
 • 46h handledning i datorsal.
 • 11 PBL-grupper
 • 134 registrerade studenter, varav 131 har deltagit i kursen (mer än två labbar). För studenter med studiestatus S-05 är motsvarande siffror 142 respektive 137.
 • Kurslitteratur: Python Programming for the absolute beginner av Michael Dawson
 • Kursen består av lab1 1p (fem inledande laborationer), lab2, 1p (prov på grunderna) samt lab3, 2p (en individuell P-uppgift).
 • Vid kursens slut var 126 personer klara med lab1, 128 klara med lab2 och 119 klara med lab3 .
 • Uppdelat på kön så har de aktiva kvinnorna på S följande prestationsgrad på resp moment: 98%, 100%, 96%. S-männen hade 99%, 99%, 91%.
 • Prestationsgrad bland deltagarna i juni 2006 94% (upp 6%-enheter jfrt m fjolåret).
 • Examinationsgrad bland deltagarna i juni 2006 91% (upp 7%-enheter jfrt m fjolåret).

Mål

Kursens mål är att lära studenterna att arbeta självständigt med en dator och förstå vad program kan användas till. Kursen ska också ge en god grund för vidare studier inom området för dom studenter som blir intresserade.

Förändringar inför denna kursomgång

Nytt programmeringsspråk: Python istället för Java.

Ny bok som riktar sig till "the absolute beginner".

Undervisningen i kursen har tidigare legat helt på tisdagar. Nu flyttades träffen med PBL-gruppen till torsdagar.

Övningsprov (Erik F:s applet) på webben.

Studenterna fick själva rätta en kopia av sitt eget prov i föreläsningssalen direkt efter provtiden.

Specarna redovisades muntligt inför PBL-gruppen vid ett särskilt tillfälle.

Sammanfattning

Årskursen S-05 är mycket ambitiös och duktig, och prestationerna är utmärkta. Bytet av programmeringsspråk verkar ha gått bra. Skillnaden i prestation mellan könen är liten.

En enkät gjordes med ACE, som åttiofem personer (34 kvinnor och 51 män) har svarat på.

68% av dom som besvarat enkäten tycker att kursen är intressant, men bara 34% är säkra på att den är relevant för utbildningen/yrkeslivet.

Undervisningen

Föreläsningar har hållits i D1 och D2 (datorvisning har fungerat bra). Varje föreläsning i period 3 följdes av en repetitionsföreläsning i en mindre sal efter labbtiden på eftermiddagen. 81% tyckte att föreläsningarna var bra eller mycket bra. Vissa tycker att det är lätt, andra att det är svårt:
Bra och lätta föreläsningar som avspeglar kursplanerna.
Har ofta legat efter, och inte förstått.

I övrigt har undervisningen skötts i PBL-grupper om ca 12 studenter. 80% av alla som besvarat enkäten tycker att PBL-handledningen fungera bra, både i labbsalen och på torsdagsträffen:
Det har fungerat väldigt bra och det har varit kul att gå på PBL-lektionerna.
Lite mer uppmuntran från handledaren vore uppskattat. Ibland kan man känna att man inte riktigt hänger med trots att hon verkar tycka att man "borde" när hon berättar om saker på "ett så självklart" sätt.

Examination

Lab1 examinerades genom att man redovisade labbuppgifterna (uppgifter från boken) och instuderingsfrågorna på torsdagsträffen med PBL-gruppen. Alla tyckte inte att uppgifterna fungerade bra:
De var bra... men ibland för svåra.. och för många man hann inte.
Tuffare frågor.
Nu jobbade vi rakt av från boken, så att "stå på egna ben" inför uppgiften blev vingligt. Antingen fler fritt hållna uppgifter hela tiden eller mer bok orienterad p-uppgift.

Lab2 examinerades med ett skriftligt prov om 90 minuter med frågor liknande dom som funnits på webben att öva på. Minst 80% av frågorna ska vara rätt besvarade. Om labbar och instuderingsfrågor redovisats i tid kan man samla en bonus som innebär att det räckte med 65% på datorprovet.

Lab3, P-uppgiften, examinerades individuellt av PBL-handledarna. Samtliga lösningar sparas i en databas för att motverka kopiering av lösningarna. Före redovisningen jämförs studentens lösning med samtliga tidigare registrerade lösningar av samma uppgift.

Under arbetet med P-uppgifterna visade det sig att vissa uppgifter blev mycket enklare än väntat i Python, vilket ledde till klagomål bland dom som valt knepigare uppgifter:
Det är helt sanslösa skillnader i nivå på upgifterna, hade jag valt lite "strategiskt" hade ett A varit urlätt att få istället valde jag en C-uppgift som var grymt svår, särskilt i jämförelse med andra uppgifter. Ytterligare synpunkter på p-uppgiften är att det i vissa fall finns för lite ledning, i andra fall för mkt, otydligt skrivna(en del) och som sagt tidigare mkt oklart om betygen i förhållande till insats/svårighetsgrad, kan babbla på länge om det här...

Kurslitteratur

Kursboken "Python programming for the absolute beginner" av Michael Dawson tog snabbt slut på Kårbokhandeln, men det visade sig att förra upplagan även fanns som ebok på KTHB. Eftersom labbuppgifterna var uppgifter från boken så har alla läst i den. 66% tycker att den har fungerat mycket bra eller bra, men många saknade uppslagsmöjligheter: Det som är dåligt med boken är att den väldigt mycket är anpassad till att man ska arbeta igenom på egen hand från perm till pärm. Den är väldigt fokuserad kring hans exempel. Det blir svårt att gå in och slå upp en viss sak, utan att läsa ett eller flera kapitel innan.
Borde finnas fördjupningsdelar till svårare delar man behöver för p-uppg.

Flera kritiserar rättmätigt bokbindningen, sidorna lossnade lätt.

Det finns en ny svensk bok som är ett möjligt alternativ:
Programmering i Python av Erik Lindblad: Den kostar 359 kr, och är på ca 400 sidor. Referenser tas upp redan på sidan 54, klasser på sidan 155, och grafik på sidan 155. Jämfört med Dawsons bok:

 • Högre tempo i början, känns inte som en nybörjarbok
 • Bättre som uppslagsbok
 • Mer allmänbildning (databaser, XML,HTML, högprestandaberäkningar(!))
 • Tyvärr inga övningsuppgifter
 • Ett stort spelexempel i slutet, annars mest småexempel (Dawson har ju ett stort exempel i varje kapitel)
 • Exemplen handlar ofta om bilar och är inte så roliga...

För S tror jag mer på att använda Dawsons bok igen och komplettera med webbresurser som referensdel och överkursläsning.

Föreläsningsanteckningar har lagts upp (som pdf) på kursen webbsida efter varje föreläsning, vilket har varit uppskattat.

Planerade/föreslagna förändringar

Genomgång av P-uppgifterna tillsammans med de sparade lösningarna för att kunna revidera betygsnivåerna.

Bättre referenser från kursens webbsida, dels för att kunna se alla möjligheter i språket, men också länkar till GUI-exempel för dom som gör grafiska extrauppgifter.

Förbättra webbsidan genom att lägga nyheterna först, och förenkla åtkomsten (färre undermenyer).

Gå igenom matriser på föreläsning.

Försök att hitta en gästföreläsare från skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad som kan hjälpa till att motivera att data är viktigt även för S-studenter.