bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Föreläsningsbilder

FöreläsningKapitelInnehållPowerPointsom pdf för utskrift
1 1-2 Att använda Python, print-satsen, kommentarer, variabler, strängar, beräkningar, indata forel1.ppt forel1.pdf
2 3-4 Slumptal, if-satsen, while-slingan, programplanering, for-slingan, strängar, tupler forel2.ppt forel2.pdf
3 5-6 Listor, uppslagslistor, funktioner, parametrar, namnrymden forel3.ppt forel3.pdf
4 7-8 Filer, särfall(exceptions), konservering (pickling), klasser, metoder, objekt, konstruktor, attribut forel4.ppt forel4.pdf
5 9 Objektorienterad programmering, arv, polymorfism, moduler forel5.ppt forel5.pdf
6 9 P-uppgiften forel6.ppt forel6.pdf
7 1-9 Repetition forel7.ppt forel7.pdf
8 10 Grafiska användargränssnitt (GUI) Henriks version av madlib-programmet
9 11-12 Sökning, sortering, Grafikprogrammering med Pygame och LiveWires, ljud, animering och programutveckling forel9.ppt forel9.pdf
Sidansvarig: <linda@kth.se>
Uppdaterad 2006-04-03