2D1311 Programmeringsteknik S

Resultat av kursutvärdering


  Detta formulär innehåller frågor om kursuppläggning, föreläsningarna, instuderingsfrågorna och P-uppgiften.


  Persondata

 1. Kön?

  1. 40% (34 st) Kvinna
  2. 59% (51 st) Man
  3. 0% (0 st) Vill inte svara


  Kursuppläggning

 2. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 3% (3 st) Mycket lätt
  2. 17% (15 st) Ganska lätt
  3. 53% (46 st) Medel
  4. 20% (17 st) Ganska svår
  5. 3% (3 st) Mycket svår


  Målen med kursen är att: ge allmänna kunskaper om hur en dator fungerar och används, men också kunskaper om hur man skriver bra program. Samtidigt som du lär dig programmera tränar du upp din förmåga till logiskt tänkande och att strukturera och lösa problem. Kursen ger dig också en god bas för fortsatta studier inom området i högre årskurser.

 3. Fick du i början av kursen klart för dig att detta var kursens mål?

  1. 40% (34 st) Ja, absolut
  2. 38% (33 st) Ja, delvis
  3. 10% (9 st) Tveksam
  4. 9% (8 st) Nej, till stora delar inte
  5. 1% (1 st) Nej, inte alls

 4. Tycker du att kursinnehållet stämmer överens med kursmålen?

  1. 45% (39 st) Ja, absolut
  2. 40% (34 st) Ja, delvis
  3. 12% (10 st) Tveksam
  4. 2% (2 st) Nej, till stora delar inte
  5. 0% (0 st) Nej, inte alls

 5. Kände du dig motiverad att läsa kursen?

  1. 37% (32 st) Ja, absolut
  2. 31% (27 st) Ja, delvis
  3. 13% (11 st) Tveksam
  4. 13% (11 st) Nej, till stora delar inte
  5. 5% (4 st) Nej, inte alls

  Du som kände dig motiverad, varför var/blev du det?

  bra lärare, rätt nivå
  ---
  Bra lärare, bra kursupplägg, bra bok, roliga övningar...
  ---
  intessant att lära sig programerin, kul att skapa själv.
  ---
  Roligt. Mkt bra o intressanta föreläsningar!
  ---
  Jag tycker det är kul med programmering
  ---
  Jag har alltid varit intresserad av datorer.
  ---
  För mig är programmering ett helt nytt område, och eftersom föreläsningarna är intressanta och bra så har jag fått en positiv inställning till programmeringen.
  ---
  Roligt ämne, roligt arbetssätt. Trevlig lärare
  ---
  Linda är så entusiasmerande - allt verkar roligt och lätt.
  ---
  Gillade programmering sedan tidigare.
  ---
  Jag tycker att det har varit roligt. Bitvis väldigt svårt, men samtidigt utmanande. Min assistent har stor del i mitt positiva intryck av kursen, hon är kanon!
  ---
  Intressant att lära sig något inom ett för mig nytt område.
  ---
  Roligt proggrammeringsspråk. Fick höra att det var ett ett bra, uppcoming, opensourcespåk. Kul med objektorientering. Kursen var bra upplag och tydlig. Bra pedagogiska föreläsningar. Även bra assistent (MR).
  ---
  -det var väldigt roligt att programmera
  -bra föreläsningar av Linda

  ---
  Roligt med delvis praktiskt ämne, blandar upp fysik och matteteorin.
  ---
  Programmering är ett bra verktyg för framtida studier speciellt i tekniska ämnen. Man lär sig tänka strukturerat.
  ---
  Kan ha användning för det i framtiden
  ---
  Det var roligt, lärde mig någonting nytt!
  ---
  bra upplägg/struktur, bra inledning på kursen, trevlig föreläsare
  ---
  det var intressant
  ---
  tycker det är kul med data. tyvärr tappat den motivationen längs vägen
  ---
  Linda är en så inspirerande person
  ---
  Bra lärare och bra uppgifter
  ---
  jag hade aldrig programmerat förut, men det verkade spännande och det förutsattes inte att man hade några förkunskaper.
  ---
  Roligt ämne. Rolig bok, Skitbra lärare
  ---
  Kul att få lite insyn i hur datorer fungerar då jag alltid hamnar i konflikt med dem.
  ---
  Jag var inte specefikt motiverad att läsa den här kursen speciellt, det är väl snarare så att jag i största allmänhet är motiverad att plugga generellt sett.
  ---
  En intressant och bra kurs
  ---
  Jag tycker det är kul med sånt här, man får tänka mycket själv och lösa saker hur man vill. och Linda är väldigt inspirerande
  ---
  Roliga och motiverande föreläsningar
  ---
  P-uppgiften var givande.
  ---
  därför att Linda var jättebra att förklara
  ---
  det var kul och trevligt
  ---
  Det var superkul att få utmana sitt logiska tänkande så pass mycket. Kände mig jättesmart efteråt. Enda nackdelen var att mattestudierna blev lidande när man kunde välja att lägga tid på p-uppgiften istället...
  ---
  det är en kul kurs!
  ---
  Det var så kul när man väl började förstå hur allt hängde ihop.
  ---
  Då jag aldrig tidigare varit i kontakt med programmering såg jag det som en utmaning att lära mig att programmera. Detta ökar förstås motivationen.
  ---
  Jag skapade någonting och kände mig kreativ.
  ---
  Intressant att börja med något nytt.
  Har inte programmerat tidigare. Därför fick en stor tillfredställelse av att skapa något

  ---
  Därför det var något helt nytt för mig, och jag kände mig väldigt nyfiken på programmering
  ---
  Var nyfiken innan då jag aldrig hållt på med detta innan.
  ---
  nånting nytt kändes ganska spännande
  ---
  man har väl alltid varit intresserad av dataspel
  ---
  tycker om att programmera
  ---
  När vi började med puppgiften och man fick välja att jobba hemma eller i skolan blev det mer skoj.
  ---
  Programmering är spännande och roligt för att man själv får skapa något.
  ---
  Linda gjorde kursen till en rolig och lärorik fördjupning av de förkunskaper vi hade med oss ifrån gymnaiset.

  Du som inte kände dig motiverad, vad gjorde du åt saken?

  Försökte kämpa på och lära mig själv genom egenstudier.
  ---
  När allt gick fel
  ---
  Tog mig igenom och gjorde det jag skulle
  ---
  Satte mig ned och gjorde det som behövde göras.
  ---
  Jag hade redan läst nybörjarprogrammering, fast på ett annat språk. Kändes lite onödigt att börja om från börja. Gjorde dock inte så mycket i o m att det var väldigt olika spåk.
  ---
  Plågade mig igenom det hela....
  ---
  Mitt bästa
  ---
  Trodde det skulle vara svårare
  ---
  Jag trodde att det skulle bli jätteläskigt att programmera. Att det skulle vara jättesvårt
  ---
  Bet ihop!
  ---
  var på labbarna, tänkte positivt
  ---
  ingenting
  ---
  kämpade på
  ---
  Har dåliga erfarenheter sedan tidigare. Rädd att inte få tillräckligt med tid och hjälp = omöjligt för mig att klara kursen
  ---
  inte mkt
  ---
  Inget alls
  ---
  Var negativt inställd från början då jag gjort lite programmering innan och inte tyckt att det var så intressant, men tycker att Linda lyckades göra ämnet roligare med sin entusiasm

 6. Tycker du att kursen är intressant?

  1. 33% (28 st) Ja, mycket
  2. 35% (30 st) Ja
  3. 20% (17 st) Neutral
  4. 7% (6 st) Inte särskilt
  5. 5% (4 st) Nej

 7. Vad tycker du att du lärt dig under kursen?

  1. 23% (20 st) Hantera datorn (Windows, webben, filer)
  2. 76% (65 st) Språket om programmering
  3. 77% (66 st) Python-orden i boken
  4. 64% (55 st) Att gå från problem till program
  5. 57% (49 st) Själv hitta och använda nya funktioner i Python

 8. Tycker du att kursen är relevant för din utbildning och/eller ditt yrkesliv?

  1. 7% (6 st) Ja, mycket
  2. 27% (23 st) Ja
  3. 40% (34 st) Neutral
  4. 19% (16 st) Inte särskilt
  5. 7% (6 st) Nej

 9. Hur upplevde du den här kursen jämfört med andra kurser du läst på KTH?

  1. 27% (23 st) Svårare att veta hur jag skulle plugga.
  2. 33% (28 st) Lättare att veta hur jag skulle plugga.
  3. 29% (25 st) Svårare att arbeta på egen hand med kursen.
  4. 47% (40 st) Lättare att arbeta på egen hand med kursen.
  5. 14% (12 st) Svårare att få högt betyg.
  6. 23% (20 st) Lättare att få högt betyg.


 10. Hur många timmar i veckan ägnade du åt kursen före provet?

  1. 42% (36 st) 0-5
  2. 26% (22 st) 6 timmar per vecka (all schemalagd tid)
  3. 27% (23 st) 6-10
  4. 3% (3 st) Mer än 10 timmar per vecka

 11. Hur många timmar i veckan har du jobbat med kursen efter provet?

  1. 12% (10 st) 0-2
  2. 43% (37 st) 2-5
  3. 31% (27 st) 5-8
  4. 12% (10 st) Mer än 10 timmar per vecka

 12. Hur tycker du att det har gått att arbeta på egen hand?

  1. 23% (20 st) Mycket bra, behöver sällan eller aldrig hjälp.
  2. 37% (32 st) Bra, men behöver hjälp ibland.
  3. 27% (23 st) Så där, behöver hjälp ofta.
  4. 7% (6 st) Dåligt, kan sällan arbeta utan hjälp.
  5. 3% (3 st) Uselt, kan aldrig arbeta utan hjälp.


  Kursmaterial

 13. Vad tyckte du om informationen på kurshemsidan?

  1. 35% (30 st) Mycket bra
  2. 50% (43 st) Bra
  3. 9% (8 st) Neutral
  4. 3% (3 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 0% (0 st) Har inte använt kurshemsidan
  7. 1% (1 st) Vet ej

  Förslag till förbättring av kurshemsidan:

  Nja... verkade helt okej!
  ---
  Bra information, men kan ibland vara svårt att hitta. Rubrikerna är ibland lite ologiska, och det är riktigt dåligt att vissa saker enbart ligger under nyheter, som jag anser ändast ska länka till andra ställen på sida. Vad som gör detta ännu sämre är att men inte kommer direkt till nyheter då man öppnar sidan.
  ---
  Bra layout, och bra information. Svårt att hitta till innehållet, måste klicka mycket, leta.
  ---
  Tydligare menyer
  ---
  lägg upp länkar till olika forum som har med Python att göra.
  ---
  gör det enklare att hitta saker..
  ---
  Snyggare "menyer" där man hittar granskningsprotokollet. Eller protokollet lagt mer "synligt".
  ---
  lägg senaste nytt som framsida!
  ---
  Kändes som flera sidor i varandra, lite rörigt. Granskningsprotokollet rörigt utformat.
  ---
  hyffsat, mkt dålig info om när p-uppgiften skulle vara klar och redovisad enligt mig
  ---
  lättare att hitta dit

 14. Hur tycker du att kursboken Python Programming for the absolute beginner av Michael Dawson har fungerat?

  1. 22% (19 st) Mycket bra
  2. 44% (38 st) Bra
  3. 27% (23 st) Acceptabelt
  4. 2% (2 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 0% (0 st) Har använt annan bok, (vv ange vilken nedan)
  7. 3% (3 st) Har inte använt någon bok

  Ev annan bok:

  Vet inte nån annan
  ---
  Bra bok, perfekt att den fanns på kurshemsidan

 15. Förslag till förbättringar av Dawsons bok:

  Sidorna lossnade från limningen i pärmen.
  ---
  P-uppgifterna kunde vara mer orienterade efter boken. Kom i håg att vi är "gröna".
  ---
  mer generella exempel
  ---
  Lite för mycket exempel ibland, så att det kan bli svårt att bara få en snabb överblick och hitta det man söker (allt förklaras mha exempel...)
  ---
  Det som är dåligt med boken är att den väldigt mycket är anpassad till att man ska arbeta igenom på egen hand från perm till pärm. Den är väldigt fokuserad kring hans exempel. Det blir svårt att gå in och slå upp en viss sak, utan att läsa ett eller flera kapitel innan.
  ---
  den är väldigt amerikanskt pladdrig... men helt ok.
  ---
  övningsuppgifterna kunde vara mer detaljerade
  ---
  Det är svårt att se om t.ex. en funktion har ett påhittat namn eller om det är ett namn man måste använda. Det gäller över allt i boken.
  ---
  ngt luddig, strukturen i boken kunde ha varit bättre
  ---
  det ägnas för stor del av kapitlena åt ett specifikt problem, lite mr allmänt skulle vara bra
  ---
  Han skulle kunna skita i att dra dåliga skämt hela tiden, för han är fan inte rolig
  ---
  Det är usel kvalité på bokbindningen!
  ---
  Hade varit bra om man kunde ladda ner boken, nu var man tvungen att sitta på skolan för att komma åt den.
  ---
  den visar nästan bara språket som används i exemplena i boken... var hittar man resten av språket, koderna, osv... och kan man hitta exempel någon annanstans?
  ---
  Borde finnas fördjupningsdelar till svårare delar man behöver för p-uppg.
  ---
  Kanske lite lättare och stegvis svårare övningsuppgifter i slutet av varje kapitel, istället för 3-5 uppgifter.
  ---
  Kanske lite mer info om var man kan finna mer info och den skulle kunna ta upp fler funktioner. Inte tvunget i ex. men nämna dom.
  ---
  Den tar ju upp vissa grejer, svårt att ta hjälp från en bok med fasta problem vid skrivning av eget program. Ibland mkt hopp fram och tillbaka, uppdelat kod (=negativt).
  ---
  Allt som kan tänkas finnas med i en p-uppgift måste gå att läsa till sig i boken, det behöver inte nödvändigtvis tas upp men söker man på matriser så ska man hitta det
  ---
  Vissa kommandom fick man "gissa" sig till (tänker på den grafiska delen i boken). Kanske borde finnas utdrag på olika funktioner i programmet, strukturerat efter användningsområde.
  ---
  bok på svenska tack


  PBL-grupparbete

 16. Vilken PBL-handledare har du haft i huvudsak?

  1. 8% (7 st) CE
  2. 5% (4 st) ÖJ
  3. 10% (9 st) BM
  4. 6% (5 st) HG
  5. 9% (8 st) LG
  6. 6% (5 st) OT
  7. 16% (14 st) MR
  8. 10% (9 st) MC
  9. 12% (10 st) IA
  10. 8% (7 st) SG
  11. 8% (7 st) LO
  12. 0% (0 st) Ingen

 17. Hur har din PBL-handledare fungerat i labbsalen ?

  1. 50% (43 st) Mycket bra
  2. 30% (26 st) Bra
  3. 19% (16 st) Acceptabelt
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit

 18. Hur har redovisningarna (torsdagstimmen) med PBL-gruppen fungerat?

  1. 47% (40 st) Mycket bra
  2. 33% (28 st) Bra
  3. 17% (15 st) Acceptabelt
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 2% (2 st) Har inte deltagit

  Ev övrig kommentar till PBL-gruppsarbetet (gärna konstruktiv):

  var redovisningen tänkt som förhör eller tänkt som att prata igenom mest? Den kändes inte riktigt som ett förhör (ingen nackdel med det)
  ---
  Det gick lite väl fort på torsdagsredovisningarna i början.
  ---
  Det har fungerat väldigt bra och det har varit kul att gå på PBL-lektionerna.
  ---
  LG gjorde ett grymt arbete!
  ---
  Lite mer uppmuntran från handledaren vore uppskattat. Ibland kan man känna att man inte riktigt hänger med trots att hon verkar tycka att man "borde" när hon berättar om saker på "ett så självklart" sätt.
  ---
  ÖJ och CE har också varit jättebra!
  Ang grupparbetet: Bra med instuderingsfrågor, de kan bli litet tuffare.

  ---
  Jag tycker att det var jättebra att börja med att jobba 2o2, i början när det var mycket nytt behövde man verkligen hjälpas åt för att komma fammåt
  ---
  Hade kanske vart lite vettigare med en dator på redovisningarna så alla kunnat visa sina lösningar istället för att stå framme vid tavlan med en krita och försöka förklara hur man menar...
  ---
  Har inga ideér till förbättringar
  ---
  LG var jätte bra och hjälpsam
  ---
  Lite för lätt att klara sig. Ska vara hårdare till nästa år så att man skall kunna.
  ---
  BM har varit bra, han skulle kanske kunna jobba på att förklara saker lite bättre, alltså så att alla förstår dem kanske lite mindre matte.


  Föreläsningar

 19. Vad tyckte du om föreläsningarna?

  1. 40% (34 st) Mycket bra
  2. 41% (35 st) Bra
  3. 13% (11 st) Acceptabelt
  4. 3% (3 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 2% (2 st) Har inte deltagit

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Vissa av labbuppgifterna kändes mycket svårare än det som gicks igenom på föreläsningarna.
  ---
  Kanske lite mindre färgad mjölk nästa gång.
  ---
  Lysande föreläsningar
  ---
  Vissa föreläsningar har delvis blivit lite överpedagogiska, men när det varit en kvart kvar har något svårt/lurigt stressats igenom.
  Det har ibland blivit irriterande, då iaf jag försökt att lära mej så mycket som möjligt, men känt mej tvungen att lära mej vissa moment på egen hand.
  Dock är totala intrycket av föreläsningarna positivt.

  ---
  Bra och lätta föreläsningar som avspeglar kursplanerna.
  ---
  Gå långsammare fram på föreläsningarna och ge exempel på en dataskärm
  ---
  Lindas pedagogik är undebar.
  ---
  Väldigt bra föreläsningar!
  ---
  Linda är bäst
  ---
  Linda Kann är toppen!!
  ---
  Linda engagerad! Bra!
  ---
  Pedagogiska. programgenomgångarna av Dawsons program känns ofta lite för tunga.
  ---
  Har ofta legat efter, och inte förstått.
  ---
  ok, vissa av de saker som gick igenom i början kunde gått fortare, saker i slutet kunde varit mer detaljerade, dessutom behöver man inte ta upp det enklaste exemplet för en låt säga for-slinga utan man kan visa ett mer avancerat sätt att nyttja den för att bevisa dess kraft, gäller nog många saker
  ---
  i stort sett bra och intressanta men det har gått lite för fort och varit svårt att hänga med.


 20. Vad tyckte du om föreläsningsbilderna (på webbsidan)?

  1. 29% (25 st) Mycket bra
  2. 58% (50 st) Bra
  3. 6% (5 st) Acceptabla
  4. 2% (2 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåliga
  6. 3% (3 st) Har inte tittat på dom

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Skulle gärna ha de utlagda som worddokument
  ---
  Jättebra att de är upplagda så att man skriver ut flera sidor samtidigt och därmed får en överblick!
  ---
  Använde dom inte så mycket men när dom väl kom till hands gjorde dom nytta.
  ---
  Bara positvt, man kan gå in och se ex. på hur funktioner används och använda sig av det.
  ---
  De funkar ibland lite för mkt gull.


  P-uppgift

 21. Vad tyckte du om P-uppgiften?

  1. 27% (23 st) Mycket bra
  2. 49% (42 st) Bra
  3. 17% (15 st) Acceptabel
  4. 5% (4 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dålig
  6. 1% (1 st) Har inte gjort den än

 22. Hur tyckte du att instuderingsfrågorna/labbarna förberedde dig på P-uppgiften?

  1. 17% (15 st) Mycket bra
  2. 33% (28 st) Bra
  3. 27% (23 st) Acceptabelt
  4. 14% (12 st) Mindre bra
  5. 6% (5 st) Dåligt
  6. 1% (1 st) Vet ej

  Hur skulle instuderingsfrågorna/labbarna kunnat förbereda dig bättre?

  Vissa var lite väl svåra att lösa själv
  ---
  Tuffare frågor.
  Nu jobbade vi rakt av från boken, så att "stå på egna ben" inför uppgiften blev vingligt. Antingen fler fritt hållna uppgifter hela tiden eller mer bok orienterad p-uppgift.

  ---
  Skulle varit mycket bra om det inte varit för att jag valde en egen uppgift, och dessutom jobbade i pygame.
  ---
  Instuderingsfrågorna var "flummigt" skrivna? Svårt att få reda på vad som efterfrågades. Kan bero på att boken är på engelska och frågorna på svenska.
  ---
  Vet inte riktigt. Programmering lär man sig bäst genom praktisk användning.
  ---
  Vara mer lik p-uppgiften
  ---
  vi kunde ha haft någon labb om enklare grafik.
  ---
  De var svåra att svara på ibland, svåra att förstå. De var mindre "populära"
  ---
  Det var för mycket och hetsigt på kort tid i början. Som absolut nybörjare var labbarna väldigt tuffa och tidskrävande. Men visst lärde man sig. Instuderingsfrågorna gv inte mycket.
  ---
  -
  ---
  man kunde lära sig bättre hur man skulle programmera
  ---
  Instuderingsfrågorna var lite märkliga, det var alltid en eller ett par man inte kunde svara på.
  ---
  Kändes som om man hade för lite kött på benen när man började med P-uppgiften.
  ---
  De var bra... men ibland för svåra.. och för många man hann inte.
  ---
  Gått lite längre, de var mer grundläggande än p-uppgiften som krävde lite mer. Iofs lärde man sig det under tiden man höll på villket väl är meningen.
  ---
  Hade en uppgift som involverade matriser vilket inte alls togs upp. Sedan kan man fundera kring om man ska kritisera ngn för det och de väljer jag att göra för det stod inte i boken och jag känner inte att jag utvecklas om jag får det berättat för mig, jag föredrar att få prova själv.


 23. Hur tyckte du att skrivandet av specen hjälpte dig med P-uppgiften?

  1. 2% (2 st) Har inte skrivit någon spec
  2. 9% (8 st) Mycket bra
  3. 27% (23 st) Bra
  4. 21% (18 st) Acceptabelt
  5. 22% (19 st) Mindre bra
  6. 14% (12 st) Dåligt
  7. 3% (3 st) Vet ej

 24. Hur ligger du till med P-uppgiften?

  1. 87% (75 st) Klar/nästan klar.
  2. 10% (9 st) Har börjat/är mitt i.
  3. 1% (1 st) Har ännu inte påbörjat uppgiften.

  Ev synpunkter på P-uppgiften:

  Oklart om hur/när inlämningen ska ske. Känns stressande när man inser att absolut sista datum att redovisa är i början av maj, och inte som jag trodde av kursanvisningarna att det var då man skulle redovisa, varken tidigare eller senare.
  ---
  Bättre beskrivningara av vad som krävs för olika betyg
  ---
  Det hade varit bra om GUI-föreläsningen legat något tidigare i planeringen. Det känns svårt att veta om man ska satsa på det för att få ett högre betyg när man inte har en aning om vad det innebär.
  ---
  se ovan
  ---
  Svårt att hitta nån på samma nivå till granskningen, eftersom alla satsar på olika betyg.
  ---
  Enkla funktioner och metoder som underlättar programmeringen av P-uppgiften avsevärt finns tyvärr inte listade i boken, vilket är ett minus.
  ---
  Man får mycket mer arbete och större krav på sig om man väljer en egen uppgift. Det blir lite att välja mellan att göra något engagerande som man lär sig nåt på eller att få ett bra bra betyg och liten arbetsinsats.
  ---
  Inga anmärkningar.
  ---
  roligt, det var nu man lärde sig hur allt hänger ihop av att skriva ett eget program från början.
  ---
  alldeles för svår grunduppift, medan steget för att höja till B var väldigt litet. Hde aldrig klarat grunduppgiften utan hjälp!
  ---
  Mycket roligare än labbarna
  ---
  Svårt att skriva spec eftersom kunskapen är nästintill obefintlig innan man börjat skriva programmet. Bättre att skriva specen under arbetets gång.
  ---
  Jättebra kurselement, behåll den.
  ---
  Bra att man hade många valmöjligheter när man skulle välja sin p-uppgift.
  ---
  olika nivåer på uppgifter.. vissa mycket svårare än andra..
  Vikigt att man väljer rät från början, beroende på betyget man efterfrågar.

  ---
  Har hört och märkt av andra att det verkar som nivåerna varierar på uppgifterna.
  ---
  Bra kursdel, jag känner att det var undre p-uppgiften som man verkligen lärde sig och fick en djupare förståelse delvis för sånt man hört innan.
  ---
  Det är helt sanslösa skillnader i nivå på upgifterna, hade jag valt lite "strategiskt" hade ett A varit urlätt att få istället valde jag en C-uppgift som var grymt svår, särskilt i jämförelse med andra uppgifter. Ytterligare synpunkter på p-uppgiften är att det i vissa fall finns för lite ledning, i andra fall för mkt, otydligt skrivna(en del) och som sagt tidigare mkt oklart om betygen i förhållande till insats/svårighetsgrad, kan babbla på länge om det här...
  ---
  Tydligare med extrauppgifter för högre betyg. Tex en uppgift graderad till C-A. Det står om extrauppgift för betyget A men ej för B. Jag trodde att om man gör uppgiften riktigt bra får man ett B eftersom det inte stod något om någon extrauppgift. Känner mig lurad!!! Hur skulle jag kunna veta att man måste BE om en extrauppgift för betyget B om ingen säger något! Dåligt! Fick reda på det på redovisningen. Det behövs mycket tydligare bestrivning av vad som krävs för de olika betygen!!


 25. Vilka av följande moment har hjälpt dig att närma dig kursmålen?

  1. 83% (71 st) Labbarna
  2. 37% (32 st) Instuderingsfrågorna
  3. 28% (24 st) Provet
  4. 88% (76 st) P-uppgiften
  5. 58% (50 st) Läsa Python-bok
  6. 64% (55 st) Eget arbete vid datorn

 26. Hur skulle kursen kunna förbättras?

  Mer tydlig info om NÄR redovisning och granskning ska ske.
  ---
  satsa mer på labbarna, provet gör inte att du kan programera ett dugg bättre
  ---
  mer hjälpsamma assar, CE är bra, men XX, är en katastrof han är alldeles för ohjälpsam, det enda han säger är läs i boken
  ---
  Bättre kommunikation mellan labassistenter och kursledare.
  ---
  Svårighetsgraden på labbarna blev väldigt höga på slutet. Längre schemalagd tid med assistentera under de sista labbarna.
  ---
  Det skulle vara bra om det var mindre stressigt i början av kursen.
  ---
  det skulle ge mer att göra en uppgift tillsammans med sin labb-kompis istället för en "p-uppgift". det är mycket enklare att få bra lösningar på problemen utan att fråga handledarna om så mycket hjälp då.
  ---
  Den är redan toppenbra!!! Det enda skulle då vara att få slippa instuderingsfrågorna, men jag antar att dem fyller någon funktion vid tillfället.
  ---
  Fler lablektioner i början med mindre hetsigt tempo så nybörjare inte blir överkörda.
  ---
  jag tyckte om kursen därför har jag ingenting speciell man kunde förbättra
  ---
  Vore bra om man fick ut en slags ordlista med de viktigaste begreppen (class, metod, funktion, tuppel etc) och korta beskrivningar. Gärna även med små exempel hur de ser ut. Skulle vara jättebra som referens när man kan tillräckligt mycket för att börja blanda ihop saker.
  ---
  Den är bra som den är.
  ---
  fler mindre labbar som övar en sak i taget. Det är komplext och svårt att få överblick över stora program för en nybörjare.
  ---
  Som jag skrev tidigare, lite fler övningar i kursboken med varierande svårhetsgrad. De flesta övningsuppgifterna i boken gick ut på att man skulle skriva av Dawsons befintliga program för att sedan gå in och göra en liten ändring, finner inte detta särskilt lärorikt.
  ---
  istället för ett lätt prov... kanske delprov.
  ---
  Provet var flummigt. Idén med p-uppgift mkt bra. Ev. kunde man dela upp labbtimmarna under p-uppgiften på två dagar då man sällan orkar arbeta 8 timmar effekivt framför datorn på en och samma dag.
  ---
  eller ja p-uppgiften bidrog till peronsligt utvecklande inom programmering, mkt bra att prova sig fram, det är utvecklande och när man väl lyckats "utföra ngt själv" så är det enklare att förstå vad man gjort och hur det fungerar. labbarna instudering var mer av "komma in proggandet".
  Så slutsats är att det var bra med att man fick göra en del program under labbarna men det var ofta svårt att se poängen med dem och känna sig nöjd och anse sig själv som mer kunnig när man gjort ett för veckan, p-uppgiften däremot var utmanande.

  ---
  Tydligare (se ovan)
  ---
  bok på svenska, mer grundliga föreläsningar
  ---
  Använd ett bättre verktyg istället för Python IDLE. Rekommenderar "Wingware" - Python IDE and Software Development Tool. Det har bättre användargränssnitt (ungefär som VB) samt har en kraftfull debugger. Detta programmet gör det mycket enklare och testa och arbeta med enskilda delar av ett program, utan att hela behöver fungera.
  http://wingware.com/


 27. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Linda, du är jättebra!
  ---
  Bra genomfört. Lyckad kurs!
  ---
  Mycket bra!
  ---
  borde vara mer tid med assistenterna
  ---
  Det gick väldigt fort fram, men det var roligt. Man lärde sig och gjorde framsteg snabbt.
  ---
  linda är en bra lärare, trevligt att du jämt är så glad!
  ---
  Den va bra och har gett mig en bättre insikt om vad programmering handlar om.
  ---
  Linda var jättebra
  ---
  Linda skötte sig utmärkt. Synd att alla på KTH inte är like välstrukturerade och pedagogiska som hon.
  Python är ett jättebra språk att börja programmera i. Kurslitteraturen var kanon.

  ---
  mkt bra upplägg
  ---
  Python är inte så svårt men visst är det klurigt.
  ---
  det är väldigt mycket som ska göras med tanke på att kursen bara är 4 poäng.
  ---
  Jättebra kurs!!!
  Jätterolig!!!
  Intressant!!
  Lärorik!!!
  Toppenbra föreläsare(Linda Kann)!!!
  Vill helt enkelt lära mig mer!!!
  Jättebra ass(MC)!!!
  Har också fått hjälp av BM(?), som också var toppen.
  "jätte*oändlighetstecken" " bra!!!!"

  ---
  Kul att lära sig Python istället för Java.
  ---
  Jag känner mig säker på att koda men att jag har brister i terminologin. Det skulle man kunna nöta lite mer på, eftersom det verkligen är en behjälpligt när man letar info på nätet. Apropå det verkar jag vara en av ett fåtal som fattat hur många tutorials och forum det finns att ta hjälp av på webben. Det borde man trycka mer på, eftersom det gör att man kan koda längre grejer hemma, utan att behöva en övningslärare så fort man kör fast. Det lär man sig mycket mer på också, eftersom man genom serendipity ofta hittar massa andra bra grejer medan man letar.
  ---
  som asgt tidigare - de olika p-uppgifterna bör revideras kraftigt - det är nästan skandalöst att en del se ut som de gör, både ur svår- och lätt-hetssyn, att jag i efterhand känner att jag fick kämpa mig till ett C och arbetat över 100 h för det när ngn fått A på 15 h bara för att A uppgiften varit larvig och det varit så förbannat lätt att sno en massa saker ur t.ex. black-jack spelet.

  Ska man få bra betyg för att man väljer taktiskt eller ska man få bra betyg för att man gjort ngt avancerat, lagt ner mkt tid på det samt utvecklats mkt i sitt egna-prgorammerande? TVEKSAMT tycker jag.

  Vill inte avsluta på ett dåligt sätt, det jag inte tagit upp här har varit Ok, bra eller mkt bra men förbättringar kommer om man tar tag i de dåliga sakerna hoppas ni uppskattar min kritik istället.

  ---
  Linda är en mycket kunnig och rolig lärare!
  ---
  Lärorikt och kul avbrott mot matten!


linda@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.