2D1311 Programmeringsteknik för V

Resultat av kursutvärdering


  Det är tack vare dina svar och framför allt kommentarer som kursen och lärarna kan förbättras!


  Kursuppläggning

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt.
  2. 10% (3 st) Lätt.
  3. 32% (10 st) Medel.
  4. 39% (12 st) Svår.
  5. 19% (6 st) Mycket svår.

 2. Kursens mål är att ge allmänna kunskaper om hur en dator fungerar och används, hur man skriver bra program, träna din förmåga till logiskt tänkande och att strukturera och lösa problem. Hur tycker du att kursen uppfyller de målen?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 35% (11 st) Bra.
  3. 26% (8 st) Ganska bra.
  4. 23% (7 st) Mindre bra.
  5. 16% (5 st) Dåligt.

 3. Tycker du att kursen är intressant?

  1. 10% (3 st) Ja, mycket.
  2. 35% (11 st) Ja.
  3. 32% (10 st) Neutral.
  4. 6% (2 st) Inte särskilt.
  5. 16% (5 st) Nej.

 4. Tycker du att kursen är relevant och meningsfull?

  1. 3% (1 st) Ja, mycket.
  2. 23% (7 st) Ja.
  3. 32% (10 st) Neutral.
  4. 23% (7 st) Inte särskilt.
  5. 16% (5 st) Nej.


  Kurslitteratur

 5. Förberedde du dig till lektionerna (läser igenom relevanta avsnitt i boken/kompendiet etc)?

  1. 6% (2 st) Ja, alltid.
  2. 3% (1 st) Ofta.
  3. 19% (6 st) Ibland.
  4. 29% (9 st) Sällan.
  5. 42% (13 st) Aldrig.

 6. Vilken/vilka av följande böcker har du använt? Du kan markera flera.

  1. 71% (22 st) "Java från grunden", andra upplagen av Torkel Franzén.
  2. 10% (3 st) "Java från grunden", första upplagen av Torkel Franzén.
  3. 3% (1 st) "Objektorienterad programmering och Java", andra upplagen av Per Holm.
  4. 0% (0 st) "Java in a Nutshell", Third Edition av David Flanagan.
  5. 0% (0 st) "Java in a Nutshell", Fourth Edition av David Flanagan.
  6. 3% (1 st) "Java Direkt med swing", tredje upplagen av Jan Skansholm.
  7. 0% (0 st) "Java Direkt", andra upplagen av Jan Skansholm.
  8. 16% (5 st) Ingen.
  9. 10% (3 st) Annan bok.

  Om du använde en annan bok, skriv vilken:

  En kaffekopp på framsidan
  ---
  "Java, Software Solutions" John Lewis and William Loftus
  ---
  Data Structures & other objects using Java - Michael Main

 7. Vad tycker du om boken?

  1. 3% (1 st) Mycket bra.
  2. 6% (2 st) Bra.
  3. 23% (7 st) Ganska bra.
  4. 32% (10 st) Mindre bra.
  5. 16% (5 st) Dålig.
  6. 13% (4 st) Har inte använt den.

  Eventuella synpunkter om boken, t ex vad som var bra eller dåligt med boken:

  Tycker det var synd att vi inte följde bokens exempel. Tyckte att de var bra.
  ---
  Om man skulle ha följt boken i
  ---
  Man kunde inte hitta det man sökte , krånglig, man måste läsa från pärm till pärm för att förstå något alls, över lag var den värdelös.Häftet vi köpte var mycket bättre.
  ---
  Innehöll inte allt jag ville veta.
  ---
  för lite användbara exempel
  ---
  Java direkt var bättre än Java från grunden men jag tycker att en ännu bättre bok hade verkligen behövts
  ---
  Hade velat haft fler programexempel.
  ---
  Förklara inte så bra hur man programmerar. Ger inte tillräckligt med exemplar.
  ---
  skulle gett mer exempel
  ---
  den visade helt enkelt inte de grejer jag ville ha

 8. Vad tycker du om javahäftet?

  1. 19% (6 st) Mycket bra.
  2. 35% (11 st) Bra.
  3. 23% (7 st) Ganska bra.
  4. 16% (5 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dåligt.
  6. 3% (1 st) Har inte använt det.

 9. Jag saknar exempel på följande i Javahäftet:

  Jag kommer inte på något speciellt, men det som inte var bra var att det inte fanns någon röd tråd genom exemplen. Det borde vara samma program som byggs på hela tiden så att man inte behöver sätta sig in i vad varje enskillt program går ut på utan kan konsentrera sig på hur programeringen fungerar.
  ---
  sortering
  ---
  -
  ---
  Inget för nybörjare
  ---
  vet inte riktigt, men hittade iallafall inte det jag ville ha

 10. Följande bör tas bort från Javahäftet (inkludera sidnumret):

  -

 11. Jag har hittat följande fel i Javahäftet (inkludera sidnumret):

  -

 12. Eventuella andra synpunkter om häftet, t ex vad som var bra eller dålig med det:

  Bra med små samlingstabeller. Skulle vilja se mera uppstaplade tabeller som man kan "slå upp" i.
  ---
  Lite mer luft så att man kan skilja mellan raderna...lite jobbigt när man är dyslektiker....
  ---
  Se punkt 9.
  ---
  Svårläst... Ganska krångligt skriven.
  ---
  Det var ett alldeles för svårt språk i det. Svårt att förstå vad författaren verkligen menade och hur man skulle praktiskt tillämpa informationen.
  ---
  lite för mkt om grafik.
  ---
  Varför måste alla exempel-namn vara så löjliga; foo bar etc?
  ---
  -
  ---
  Man borde kanske förklara vissa saker lite mera utförligt.
  ---
  bra var den alfabetiska ordförklaringsdelen i slutet.
  ---
  Bra med 2ordlistan" på slutet, eller mycket bra t.o.m


  Föreläsningar

 13. Vad tycker du om föreläsningsanteckningarna?

  1. 6% (2 st) Mycket bra.
  2. 35% (11 st) Bra.
  3. 39% (12 st) Ganska bra.
  4. 6% (2 st) Mindre bra.
  5. 6% (2 st) Dåliga.
  6. 6% (2 st) Har inte tittat på dem.

  Ev kommentarer om föreläsningsanteckningarna:

  Jättebra med OH-häftet!
  ---
  BRA .... men något ludigt
  ---
  Lite rörigt ibland men annars bra.
  ---
  Hade verkligen ingen nytta av dem för att klara kursen.
  ---
  den enda nytta man hade av dem var att titta i dem under provets gång. inte en aning om vad de hade för samband.
  ---
  Ej bra om man in te kan programmering innan

 14. Hur lyckades föreläsaren förmedla ämnet?

  1. 6% (2 st) Mycket bra.
  2. 35% (11 st) Bra.
  3. 29% (9 st) Ganska bra.
  4. 13% (4 st) Mindre bra.
  5. 13% (4 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit.

  Ev kommentarer om föreläsaren:

  Allt kändes väldigt förvirrat i början... Men så småningom förstod jag vad de där lådorna var för något. Han kanske ska spara lite på liknelserna så att man inte bara stirrar sig blind på dem utan förstår vad det handlar om.
  ---
  I början var det kaos och jag fattade ingenting men det har blivit bättre under kursens gång. Det har varit lite rörigt om vad som gäller hela tiden och mycket skillda budskap. Det krävs nog lite mer organisation för att den här kursen ska fungera bra.
  ---
  Mycket bra. Han ville att vi skulle lära oss de här och ställde upp när vi behövde extra hjälp. rolig oxå
  ---
  Alldeles för rörig och alla bilexemplena gjorde verkligen ingen nytta. Bilar i all sin ära men olika exempelsaker hade varit bättre. Att skriva program på föreläsningen var dessutom helt oförståligt i och med att man inte kunde hänga med när det hoppades mellan fönster och klasser.
  ---
  Erik brinner nerkligen för det här. Tyvärr är det kanske bara han... Han förväntar sig att man ska ha förkunskaper.
  ---
  Tog vissa saker för givet, man hann aldrig riktigt lära sig från grunden.
  ---
  Kunde ha gått igenom mer minnesexempel ifrån kod.
  ---
  det mesta uppfattade jag som en enda mox av alla variabler.. variabler med olika betydelser som användes på flera ställen. samma namn/för lika namn på många av de exempel som drogs.
  ---
  Föreläsning för datorer?
  ---
  Tycker det jag hörde var ganska kärnfullt, men mycket grundläggande. Var ej på så många föreläsningar så jag kan ej ge en vettig kommentar.


  Laborationshandledning

 15. Hur var labbhandledarnas kompetens? Kursens labbhandledare har varit Carl, Erik, Gustav, Joel, Kristian, Marko, Martin, Michael, Minna, Måns, Niklas, Patrick, Peter, Stefan F, Stefan T, Thomas och Tobias.

  1. 19% (6 st) Mycket bra.
  2. 48% (15 st) Bra.
  3. 23% (7 st) Ganska bra.
  4. 3% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dålig.
  6. 3% (1 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentarer om labbhandledarna:

  Vissa handledare var mycket bättre än andra! En del ändrade i stort sett hela programmen (även om man bara hade en liten fråga) medans en del gav bra ledande svar på frågorna man hade och satte sig ner och diskuterade problemet i stället för att bara köra över en.
  ---
  Det har varit många som har sagt olika saker och kunskapsnivån har varit ganska vitt skilld dem emellan. Vissa kan förklara andra kan inte. sen tror jag inte att alla har samma uppfattning om hur mycket vi ska kunna och om vad som är viktigt men man har fått fråga runt och till slut har man fått en generell uppfattning.
  ---
  Thomas är jättebra på att förklara så att man verkligen förstår!
  ---
  De hade svårt att förklara varför man skulle göra på ett visst sätt och varför. Samtidigt så har man ingen nytta av att få färdig källkod som man inte förstår.
  ---
  Thomas var bäst. Den lille tanige var jävligt dryg och irriterande.
  ---
  Det var några få som var mindre bra. Andra var helt suveräna.
  ---
  Dock varierar det oerhört med förmågan att lära ut!!! Bäst är Tomas, Gustav, Tobias. Måns, Ronne verkar tro att alla kan lika mycket som dom själva...
  ---
  Patrick har varit bra, hjälpsam!
  Signaturen GH (vet ej namnet, gustav kanske) har varit lite väl negativ...borde inte syssla med människor.

  ---
  Thomas var väldigt bra
  ---
  Första delen av kursen var de lite "överlägsna". Vissa verkade tro att man kunde allt från början. I andra delen av kursen blev de mycket mera ödmjuka och förklarde saker på ett väldigt bra sätt.
  ---
  Varierande kompetens. Vissa pedagogiska andra inte.
  ---
  de var rätt bra. förutom någon som jag inte kommer ihåg namnet på.. som var direkt elak.


  Laborationer

 16. Ungefär hur stor andel av instuderingsuppgifterna hade du besvarat (och kunde redogöra för) under period ett?

  1. 16% (5 st) 0 - 20 %
  2. 35% (11 st) 20 - 40 %
  3. 26% (8 st) 40 - 60 %
  4. 13% (4 st) 60 - 80 %
  5. 10% (3 st) 80 - 100 %

 17. Ev synpunkter på laborationerna:

  Mera små program som man blir vägledd igenom! Jättebra BMI-övning.
  ---
  det kändes som om vi redan skulle kunna allt ...lite mer förståelse
  ---
  Det var rätt struligt i början och ingen visste vad man skulle göra. många uppgifter var rätt värdelösa, och jag tror att det går att strukturera upp det mycket bättre, eller rättere sagt det måste det göra för jag och många med mig lärde oss ingenting i början.
  ---
  Instuderingsuppgifterna var formulerade konstigt och det hade behövts ett ordentligt facit till dem. Att bara fråga assistenterna räckte verkligen inte. Hade varit mycket bättre om det varit små färdiga "program uppgifter" som man skulle försökt lösa. Att komma på egna program för att lösa uppgifterna tog för mycket till och var tvugna att vara mer komplicerade än vad klarade av. Instuderingsuppgifterna kan jag fortfarande inte lösa även om jag fick 4 på kursen.
  ---
  Får några. Skulle vilja ha haft fler.
  ---
  fungerade dåligt med övningsproven
  ---
  de mest oseriösa jag varit med om. så ostruktuerar och så dålig information om vad vi egentligen skulle göra. de första lektionerna hade vi uppgifter till... men de övriga fördrevs bara eftersom vi inte hade fått några konkreta uppgifter att arbeta med.

 18. Vad tyckte du om J-uppgiften?

  1. 23% (7 st) Mycket bra.
  2. 48% (15 st) Bra.
  3. 13% (4 st) Ganska bra.
  4. 6% (2 st) Mindre bra.
  5. 3% (1 st) Dålig.
  6. 3% (1 st) Har inte gjort den.

  Ev synpunkter på J-uppgiften:

  Känns som man bara fokuserar sig på en del inom programering. Skulle vilja ha en bredare inblick! Ev. mindre uppgifter och flera!
  ---
  Sätt rätt svårighetsgrad på rätt uppg.
  ---
  Kul , men jag tycker att man kan börja med den mycket tidigare. vi har får ju ändå inte göra provet för ens vi har kommit tillräckligt långt med j-delen, och därför tycker jag att det inte ställs några egentliga krav innan man börjar med j-delen. Så varför kan man inte göra den tidigare!!!
  ---
  Den borde kommit tidigare i kursen.
  ---
  Det blev ju bra tillslut. Men innan man fick det att funka sög det ju hårt.
  ---
  Man lärde sig väldigt mycket på den!
  det var ju då man lärde sig att programmera!

  ---
  Mycket bra sätt att lära sig java på.
  ---
  det enda jag lärt mig på kursen lärde jag mig genom juppgiften. men det var inte mycket jag lärde av den.


  Provsystemet

 19. Hur många timmar ägnade du åt att läsa till slutprovet?

  1. 32% (10 st) mindre än 4.
  2. 26% (8 st) 4-8.
  3. 16% (5 st) 8-12.
  4. 6% (2 st) 12-16.
  5. 10% (3 st) 16-20.
  6. 3% (1 st) 20-24.
  7. 0% (0 st) 24-28.
  8. 3% (1 st) Mer än 28.
  9. 3% (1 st) Har inte gjort slutprovet.

 20. Vi vet att det har varit många tekniska problem med provsystemet. Bortsett från dessa, vad är dina kommentarer om att kunna kontrollera dina kunskaper med ett provsystem?

  Jättedålgt. Jag vet fortfarande inte vad som är rätt svar! Skulle verkligen behöva ett facit!!!
  ---
  Bra sätt... det skulle vara skönt att få rätt svar när man frågar från ass.
  ---
  Jag tycker at det är värdelöst att man inte får några svar på frågorna för man lär sig ingenting då. Jag kollade upp frågorna innan och tyckte att jag svarade rätt och så blev det fel i alla fall. Då hade man ingen aning om vad som var fel och så hade man redan klickat bort frågan så att man inte kunde fråga om den heller.Sen fanns det ju ett system för att lura systemet, men som inte var så bra som man blev tvungen att använda och d¨å krachade ju hela systemet. Kolla över det , jag är övertygad om att det går att lösa bättre utan att systemen krachar och så att alla lär sig en massa.
  ---
  Jättebra! Borde finnas ett frivilligt prov varje vecka där förra veckans material behandlas.
  ---
  bra
  ---
  b...r...a
  ---
  Jag tycker att det är bra.
  ---
  Mycket bra
  ---
  Dåliga, att inte kunna se svaret utan att trassa en massa var jobbigt. Det tog hur mycket tid som helst att hitta rätt svar, slöseri med tid.
  ---
  mkt bra
  ---
  Jo, det är väl bra.
  ---
  Jag tycker att man ska få se vad som var rätt svar på de frågor man svarat fel på.
  ---
  ok
  ---
  inte alls bra, man fick ju inte reda på vad man hade fel på. Så man visste ju inte om man hade rätt på ett par saker, eller om man hade svarat helt fel på allt.
  ---
  bra
  ---
  jättebra
  ---
  myckert bra
  ---
  Mycket bra
  ---
  Väldigt bra. Bra att få resultatet snabbt.
  ---
  Kanon bra! Man får testa sig själv vilket ger en bättre grund.
  ---
  mycket bra att kunna göra dem vid FLERTALET gånger i skolan. så chansen finns att kunna göra om det. att behöva ha en tenta släpandes är något som bör undvikas på en sådan kurs eftersom det är viktigt att göra provet medan man håller kursinnehållet aktuellt.
  ---
  bra

 21. Vad skulle du vilja få ut av ett datoriserat provsystem?

  Ingenting. Tycker det skulle slopas.
  ---
  §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
  ---
  Att det funkar bra och att man lär sig något, deffinitivt att man kan gå tillbaka till frågor som redan är besvarade så att man kan fråga om vad som är fel.
  ---
  Vore det kul om de gav tips, beroende på var man svarat fel, på vad man borde läsa mer om.
  ---
  vad det är jag inte har förstått
  ---
  mindre svåra ord i frågor.
  ---
  man ska få reda på vilket svar som är rätt efter provet. I alla fall på förproven, för då kan man ju ta reda på vad man kan och inte kan. Slutproven skall sen vara andra frågor inte samma(ordagrant).

  ---
  ja
  ---
  Att jag märker vad jag behöver träna mer på
  ---
  förståelse
  ---
  fortsätt med att visa antal pinnar efter varje besvarad uppgift. det ger studenten motivation.. dvs ta inte bort "du fick 2 av 2 pinnar" efter varje besvarad uppgift.
  ---
  Ett fungerande mått på mina kunskaper, eller?

 22. Ev andra kommentarer om provsystemet (t ex hur det borde se ut):

  Antingen att man fick reda på svaren på de frågor man svarade fel på efter provomgången eller att det blir en vanlig skriftlig tenta.
  ---
  ledtrådar eller tips till rätt svar som kompromiss mellan facit och inget alls
  ---
  Vidare med provsystemet så kändes det som att var lite feluppbyggt. Slutprovet borde inte ha byggt på att göra de frivilliga proven så många gånger så att man kan svaren, utanpå kunskap man lärt sig under kursen.
  ---
  Man blir ju så j....a förbannad när man ser att man missar frågor så att man tappar koncentrationen
  ---
  Se 21.
  ---
  skippa 4poängsfrågorna.. de har vi faktiskt inte gått igenom...


  Övrigt

 23. Vad tycker du borde förändras på kurshemsidan?

  Funkar bra....
  ---
  inget.
  ---
  nada...hahaha
  ---
  vet ej
  ---
  Den är bra som den är...
  ---
  Det är bra som det är
  ---
  uppdatera inte sidan 20 minuter innan första lektionen. uppdatera åtminstone dagen innan!

 24. Hur stor del av din totala studietid under period 1 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 45% (14 st) Mindre än 1 dag i veckan.
  2. 48% (15 st) 1-2 heldagar i veckan.
  3. 6% (2 st) 3-4 heldagar i veckan.
  4. 0% (0 st) 5-6 heldagar i veckan.
  5. 0% (0 st) Fler än 6 heldagar i veckan.

 25. Hur stor del av din totala studietid under period 2 har du ägnat åt den här kursen?

  1. 35% (11 st) Mindre än 1 dag i veckan.
  2. 58% (18 st) 1-2 heldagar i veckan.
  3. 6% (2 st) 3-4 heldagar i veckan.
  4. 0% (0 st) 5-6 heldagar i veckan.
  5. 0% (0 st) Fler än 6 heldagar i veckan.

 26. Ytterligare konstruktiva kommentarer om kursen:

  jätte bra med provgenomgång!!!!!!!!!
  ---
  Det är rätt kul med java men allt strul får en att tappa intresset, tänk på det!!!!!!
  ---
  Man lärde sig allt under period två. Jag tänkte nästan hoppa av kursen när jag hade problem med speccen, men jag fick in den och sen fick jag hjälp av en trevlig handledare att komma igång.. när man väl kommit igång med sitt program vart det plötsligt roligt att programera =)
  ---
  Gör mer konkreta övningsexempel som kompliment till föreläsningarna så att man vet mer säkert vad man ska kunna för varje vecka som går. Det behöver definitivt inte vara av inlämningskaraktär, men så att man kan utnyttja dessa om man vill. Behåll de frivilliga proven men se till så att man kan få ut svaren till dem.
  ---
  Verkligen tveksam om jag kommer ha någon nytta av denna kurs till nummen senare.
  ---
  Man borde uppmuntra folk som skrivit sin kod själv, kanske lite lurigt skrivet men fungerbart. Inte trycka ner dessa för att man inte skrivit som läraren vill/skriver.

  Det är ju tänkandet man vill åt.
  Hur löser man problem??

  Jag anser att man inte löser ett problem genom att gå till en lektion där man får hjälp av massa lärare att skriva sitt program, och sedan är nöjd.
  Då får man bra betyg för att sedan vid slutredovisningen så vet ju redovisningsassistenten allt om programmet, och tycker att det är jättebra, för så skulle han ha skrivit själv.
  Kanon!
  Verkligen inte, man måste vara öppen för nya lösningar, och inte vara så konservativ!
  Det handlar ju kursen om!
  LÄS PBL-INTRODUKTION PÅ HEMSIDAN!!!!!!!!!

  Annars är det väl inget annat att säga än GOD JUL!!

  ---
  Bra men det där med learning by doing är väldigt viktigt och också sant!!!
  ---
  ta bort kursen! jag kommer inte ha användning av denna kursen i framtiden (möjligtsvis till nummen om vi måste läsa den.) eller gör om kursen till en valbar kurs.
  ---
  Tycker att Erik har varit fruktat bra som lärare för kursen. Givit mycket av sin tid åt oss studerande och alltid, förutom ibland när proven bugga, haft glatt humör och varit allmänt trevlig. Har läst Datologi ute i Kista och uhhhhh! Vilka lärare! Tack för att du gjorde kursen genomförbar trots ämnets malplacering på V. /Jonas Anund


efo@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.