Planerade redovisningstider (man anmäler sig via kurshemsidan)