2D1311 Programmeringsteknik med PBL för V

Resultat av kursutvärdering


  Detta formulär innehåller frågor om kursuppläggning, föreläsningar, instuderingsfrågor/PBL-gruppsarbete, J-uppgift och tentamen. Det är tack vare dina svar och framför allt kommentarer som kursen och lärarna kan förbättras!


  Kursuppläggning

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 0% (0 st) Mycket lätt
  2. 16% (8 st) Ganska lätt
  3. 37% (18 st) Medel
  4. 37% (18 st) Ganska svår
  5. 10% (5 st) Mycket svår


  Målen med kursen är att: träna din förmåga att tänka logiskt och att strukturera och lösa problem (programmeringsteknik, ingenjörstänkande), ge allmänna kunskaper om datorer och program samt att ge datorvana.

 2. Fick du i början av kursen klart för dig att detta var kursens mål?

  1. 59% (29 st) Ja
  2. 37% (18 st) Tveksam
  3. 4% (2 st) Nej

 3. Kände du dig i början av kursen motiverad att läsa den?

  1. 57% (28 st) Ja
  2. 27% (13 st) Tveksam
  3. 16% (8 st) Nej (se nedan)

  Du som inte kände dig motiverad, vad gjorde du åt saken?

  försökte läsa mer. men det var rätt tungrott från början
  ---
  Motivationen var stor till en början men tyvärr minskade den för var dag...
  ---
  Inte mycket
  ---
  Tyvärr inte så mycket som jag med facit i hand borde gjort.
  ---
  inget speciellt försökte bara hänga med
  ---
  Det verkade omöjlig. Jag förstod knappt någonting, det va som kinesiskan.
  ---
  Började studera flitigt
  ---
  jag förstår inte värdet med denna kurs. Hur kommer det sig att vi kommande civilare ska kunna sånt här. Detta är inte vårat område.
  ---
  inget, eftersom jag inte var motiverad......
  ---
  ingenting. det va just det som va problemet..
  sackade efter och sumpade tentan

 4. Tycker du att kursen är intressant?

  1. 16% (8 st) Ja, mycket
  2. 37% (18 st) Ja
  3. 29% (14 st) Neutral
  4. 10% (5 st) Inte särskilt
  5. 8% (4 st) Nej

 5. Tycker du att kursen är relevant för din utbildning och/eller ditt yrkesliv?

  1. 6% (3 st) Ja, mycket
  2. 33% (16 st) Ja
  3. 22% (11 st) Neutral
  4. 22% (11 st) Inte särskilt
  5. 14% (7 st) Nej


 6. Har du hittat en Javabok som fungerar bra för nybörjarprogrammerare?

  1. 22% (11 st) Nej
  2. 55% (27 st) Ja, Javahäftet (som ingick i kursbunten)
  3. 22% (11 st) Ja, Java från grunden
  4. 0% (0 st) Ja, Java in a Nutshell
  5. 0% (0 st) Ja, Java Direkt
  6. 0% (0 st) Ja, Software Solutions
  7. 0% (0 st) Ja, (vv ange vilken nedan)

  Ev annan bok:

  java från grunden var bra men kursen var svårare än vad som boken innehöllo
  ---
  Jag hade java frå grunden men den var rätt kass.
  ---
  Använde mig av Java från grunden och Javahäftet. Dessa kompliterade varandra ganska bra

 7. Har du hittat en Javabok som fungerar bra för personer som har programmerat tidigare?

  1. 63% (31 st) Nej
  2. 8% (4 st) Ja, Javahäftet (som ingick i kursbunten)
  3. 2% (1 st) Ja, Java in a Nutshell
  4. 2% (1 st) Ja, Java Direkt
  5. 0% (0 st) Ja, Software Solutions
  6. 6% (3 st) Ja, (vv ange vilken nedan)

  Ev annan bok:

  Har titttat på Internet
  ---
  Har inte letat, har inte känt något behov av det.

 8. Förslag till förbättringar av Javahäftet:

  nope
  ---
  bättre förklaringar ta bort dom löjliga kommentarerna
  ---
  javahäftet var mkt bra, men behöver kanske revideras, då det ibland finns nyare och bättre metoder.
  ---
  Gärna fler exempel!
  ---
  svårt med inte helt kompletta program
  ---
  korta exempel i uppslagsdelen
  ---
  Lite enklare språk. Kändes svårt att läsa i det i början av kursen, men ok i slutet av kursen.
  ---
  nepp
  ---
  Bättre och mer lättfördtålig layout.
  ---
  Lite bättre exempel om filhantering
  ---
  mer exempel.
  ---
  Lättare moment till en början.
  ---
  ha tentan efter J-uppgiften. Nu kan jag detta så bra att jag kan klara tentan.
  ---
  Det är ganska bra


 9. Var har du lärt dig saker i den här kursen?

  På föreläsningarna har jag lärt mig

  1. 4% (2 st) Mycket.
  2. 24% (12 st) Ganska mycket.
  3. 55% (27 st) Lite grand.
  4. 16% (8 st) Inget alls.
  5. 0% (0 st) Har ej deltagit

  På de inledande fyra övningarna i klassrum och datorsal har jag lärt mig

  1. 8% (4 st) Mycket.
  2. 31% (15 st) Ganska mycket.
  3. 41% (20 st) Lite grand.
  4. 18% (9 st) Inget alls.
  5. 2% (1 st) Har ej deltagit

  Av att jobba med PBL-problemen (instuderingsfrågorna) har jag lärt mig

  1. 12% (6 st) Mycket.
  2. 27% (13 st) Ganska mycket.
  3. 49% (24 st) Lite grand.
  4. 12% (6 st) Inget alls.
  5. 0% (0 st) Har ej deltagit

  På genomgångar/lektioner med PBL-handledaren jag lärt mig

  1. 24% (12 st) Mycket.
  2. 29% (14 st) Ganska mycket.
  3. 41% (20 st) Lite grand.
  4. 2% (1 st) Inget alls.
  5. 4% (2 st) Har ej deltagit

  Av handledare under laborationstiderna (i terminalsalen) har jag lärt mig

  1. 27% (13 st) Mycket.
  2. 39% (19 st) Ganska mycket.
  3. 24% (12 st) Lite grand.
  4. 8% (4 st) Inget alls.
  5. 2% (1 st) Har ej deltagit

  När jag tentaläste så lärde jag mig

  1. 8% (4 st) Mycket.
  2. 20% (10 st) Ganska mycket.
  3. 47% (23 st) Lite grand.
  4. 16% (8 st) Inget alls.
  5. 8% (4 st) Läste ej till tentan.

  Av att göra J-uppgiften har jag lärt mig

  1. 59% (29 st) Mycket.
  2. 24% (12 st) Ganska mycket.
  3. 16% (8 st) Lite grand.
  4. 0% (0 st) Inget alls.
  5. 0% (0 st) Har ej gjort den

  Av kamrater har jag lärt mig

  1. 14% (7 st) Mycket.
  2. 29% (14 st) Ganska mycket.
  3. 47% (23 st) Lite grand.
  4. 6% (3 st) Inget alls.
  5. 2% (1 st) Har ej frågat kamrater.

  Genom att läsa på egen hand (tentan undantaget) har jag lärt mig

  1. 6% (3 st) Mycket.
  2. 27% (13 st) Ganska mycket.
  3. 51% (25 st) Lite grand.
  4. 6% (3 st) Inget alls.
  5. 10% (5 st) Har ej läst på egen hand.


  Föreläsningar

 10. Vad tyckte du om de ordinarie föreläsningarna?

  1. 6% (3 st) Mycket bra
  2. 20% (10 st) Bra
  3. 49% (24 st) Acceptabelt
  4. 14% (7 st) Mindre bra
  5. 10% (5 st) Dåligt
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  data föreläsning utan datorer ??????? måste gå att lösa så att man sitter fram för en data overhead bilder funkar ej
  ---
  Skulle kanse kunna delas i en bättre och en sämre grupp.
  ---
  Det var lite flummigt!
  ---
  Jag upplevde föreläsaren som ganska överlägsen. Jag hade inten lust att ställa frågor. PBL fungerar inte bra för mig. Föreläsningen efter den misslyckade tentan däremot var bra.
  ---
  Jag tyckte inte att det var intressant. Därför har jag brytt mig föga.
  Men dom var väl ok...

  ---
  Borde vara självklart med tillgång till en föreläsningssal med dator så kan visa vad som händer när man skriver olika kommandon.
  ---
  Erik förklarade jätte bra så man förstod. Det som var knepigt var kanske att man inte förstod just då i villket sammanhang det kunde användas.
  ---
  Det hade varit bättre om man hade fått ha mer praktik innan de teoretiska föreläsningarna. Det blev lätt för teoretiskt. Om man hade fått lite "grundkänsla" först hade det gått lättare att förstå teorin.
  ---
  Erik Forslin är bland det bästa och mest pedagogiska lärarna jag haft.
  ---
  Det kändes väldigt drygt imellanåt
  ---
  Det bör vara färre föreläsningar mer praktik
  Man lär sig ingenting på föreläsningar om progr.
  kanske lär man sig lite teoretiskt på förel.

  ---
  Att det bara blev betyget acceptabelt beror nog mest på att programmeringsteknik med java bygger på att ha ett systematiskt tänkande och jag tycker det är lite svårare att taga åt sig någon annans system än att utveckla sitt eget.
  ---
  Erik Forslin var väldigt pedagogisk.
  ---
  Den enda föreläsningen som var bra var omtentaföreläsningarna!! Dem var väldigt givande
  ---
  Svårt att förstå vissa exempel när man inte ser vad som händer på skärmen.
  ---
  Idiotförklarade en från första början, vilket passade mig som har mycket lite datorvana.
  Tyvärr så höjdes tempot de sista 30-40% av kursen och då var det lätt att komma av sig.

  ---
  Jag tycker Erik skulle kunna förklara allt enklare. Det är faktiskt inte så svårt.
  ---
  Svårt att fatta någonting när man aldrig programmerat tidigare. Man lär sig mer genom att själv försöka.
  ---
  rätt roliga föreläsningar men många jag pratat med, inklusive mig själv, har kännt sig "dumma" för att föreläsaren hela tiden påpekat hur "lätt" & "självklart" allt är.....Det är inte lätt när man inte kan det!!!!
  annars jättebra!

  ---
  inget konstruktivt att säga... bara att det är mycket bra skött att kunna förklara något som är extremt svårt att lära sig med en sämre föroläsare. Mycket bra verkligt-liv jämnförelser
  ---
  Svårt att göra bra föreläsnigar om java. Du måste nästan få försöka själ samtidigt som någon förklarar.

 11. Vad tyckte du om de utdelade föreläsningsanteckningarna?

  1. 12% (6 st) Mycket bra
  2. 47% (23 st) Bra
  3. 33% (16 st) Acceptabelt
  4. 6% (3 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Bra att ha och gå tillbaks och titta i!
  ---
  bra med allt samlat i en bunt.
  ---
  De var svåra att hänga med i när det var så lite text, endast nyckelord t.ex.
  ---
  Hade inte så mycket nytta av dem tycker jag. Har knappt läst dem.
  ---
  sammanfattande
  Skulle ha velat se fler exempel

  ---
  Man kunde blev bättre förberedd!
  ---
  Har dock inte tittat i den så mycket, men ideen är bra

 12. Hur många föreläsningar tycker du ska vara datorstödda (demoföreläsningar)?

  1. 33% (16 st) Nästan alla.
  2. 39% (19 st) Ungefär hälften.
  3. 18% (9 st) Någon enstaka.
  4. 0% (0 st) Ingen.
  5. 6% (3 st) Vet ej.

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Ett bra sätt att visa iallafall för dem som har fattat grunden
  ---
  Det viktigaste är att man förstår vad koden gör och kan koppla den mellan minnesbilder och verklighet. Oftast kan man visa det genom att bara skriva den kod som motsvarar en minnesbild bredvid bilden, alltså utan dator.
  ---
  Vi hade för få nu. Det märkte man när man skulle göra J-uppg.
  ---
  spräng ej apparaten till nästa år.
  ---
  Lite lite föreläsningar med datorstöd
  ---
  Gör veckans uppgift eller något jämte med föreläsningarna.
  ---
  har varit lagom fördelat som det varit nu.
  ---
  Mer praktiska moment!
  ---
  Beror på vad som menas, får alla varsin dator, eller blir det som när man ser på diabilder (och sommnar)

 13. Vad tyckte du om extraföreläsningarna efter tentan för de som inte klarade tentan?

  1. 16% (8 st) Mycket bra
  2. 33% (16 st) Bra
  3. 8% (4 st) Acceptabelt
  4. 2% (1 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 41% (20 st) Har inte deltagit

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  Där lärde man sig mycket när man ritade upp allt hela tiden. Skulle gärna vilja ha dem på papper!!!
  ---
  Klarade tentan
  ---
  Klarade tentan.
  ---
  Det var då man började förstå.
  ---
  Gärna haft mer av den typen innan tentan
  ---
  Vad var det för kunskap som saknades hos eleverna ?
  Var det tillräkcligt att gå igenom "så här skulle ni gjort tentan"

  ---
  Mycket givande!!!
  ---
  Det är bra
  ---
  Gick lugnt och noggrant igenom varje uppgift, vilket var bra. (bra förklarat)


  PBL-arbete

 14. Vilken PBL-handledare har du haft?

  1. 6% (3 st) Anders Orebäck
  2. 8% (4 st) Fredrik Sandstål
  3. 6% (3 st) Hedvig Sidenbladh
  4. 6% (3 st) Joel Gunnarsson Sjöstrand
  5. 10% (5 st) Johan Hellsvik
  6. 4% (2 st) Jonas Sjöstrand
  7. 4% (2 st) Kristian Ronge
  8. 2% (1 st) Marko Petrovic
  9. 4% (2 st) Martin Gülich
  10. 0% (0 st) Mattias Marder
  11. 2% (1 st) Måns Rullgård
  12. 8% (4 st) Per-Anders Staav
  13. 6% (3 st) Pontus Lindqvist
  14. 6% (3 st) Sara Lind
  15. 4% (2 st) Sergej Gratchev
  16. 8% (4 st) Simon Tholerus
  17. 8% (4 st) Stefan Freyhult
  18. 4% (2 st) Thomas Larsson
  19. 0% (0 st) Ingen, jag valde aldrig grupp

 15. Om du hade fått välja mellan att arbeta med instuderingsfrågor (miniproblem) inom en PBL-grupp på samma sätt som i år och att arbeta i tvåpersonersgrupp med labbar (större problem) där en redovisning ska göras varje vecka, vad skulle du ha valt då?

  1. 27% (13 st) PBL-grupp som i år
  2. 20% (10 st) PBL-grupp, men med vissa förändringar (se nedan)
  3. 16% (8 st) Vet inte
  4. 35% (17 st) Tvåpersonersgrupp med styrd inlämning

  Om du tycker att arbetet inom PBL-grupperna bör ändras, hur skulle du vilja göra?

  mer inlänings uppgifter!
  ---
  Möjligheten att diskutera med handledaren hur man vill att gruppen skall jobba, men den tycker jag readan är ganska flexibel, bra!
  ---
  Låt handledarna hjälpa och förklara fritt så att man har chans att lära sig från de som kan. Det har varit osäkerhet bland handledarna om hur mycket de får hjälpa.
  ---
  Det hade varit bra med fler datorlektioner handledare.
  ---
  mer begripliga frågor, mer beskrivande.
  ---
  PBL är en utlärnlings/inlärnings teknik som har allt för ofta extremt dåliga förutsättningar att fungera. Detta har jag upplevt här, den undervisning vi har haft här har inte varit PBL. Undervisningen liknar den traditionella undervisningen men med en brist på resurser. Programering lär man inte genom att lära sig en massa stora ord som Instansmetod åtkomst mm, eller gemom att läsa i papper. Programering lär man sig genom att programera vid en dator. Inte genom att skriva en massa puttiga program med en liten if -stats i. När man börjar på J uppgiften har de flesta inte ett hum om hur man skriver ett vettigt program.
  ---
  Alla handledare måste vara mer på det klara med vad som gäller så att bedömningen blir rättvis för alla grupper.
  ---
  Kändes som om hanledarna inte hade riktig koll på hur det skulle gå till med instuderingsfrågorna och att det var väldigt olika i olika grupper. VÄLDIGT olika hur svårt det var att ta bonuspoäng.
  ---
  arbeta gärna med pbl, men då med labbar där redovisningar ska göras varannan vecka
  ---
  Jag skulle välja både och.Arbetet i tvåpersonersgrupp skulle kunna läggas på labbtimarna, vilka för min del inte gav mycket.
  ---
  Det är bra med pbl grp man bör inte vara mer än 4,
  och ha mer praktiskt

  ---
  Fler, eller endast labbar!!!
  ---
  Det var lite för lätt att klara instuderingsfrågorna. De kunde gott varit lite klurigare. Det hade man tjänat på till tenta o j-uppgift.
  ---
  Handledaren skulle vara mer involverad/styra men med pbl-gruppens synpunkter!
  ---
  jag deltog i undervisningen förra året och måste säga att PBL-ideén inte funkade tyvärr. Det största problemet är att man inte kan få den stora bilden som krävs av programmet och man inte alls blir förberred inför J-uppgiften

 16. Vad tyckte du om arbetet med instuderingsfrågorna pedagogiskt sett?

  1. 4% (2 st) Mycket bra
  2. 31% (15 st) Bra
  3. 24% (12 st) Acceptabelt
  4. 20% (10 st) Mindre bra
  5. 20% (10 st) Dåligt
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit

 17. Hur tycker du att arbetet med instuderingsfrågorna styrdes av handledaren?

  1. 0% (0 st) Alldeles för mycket
  2. 4% (2 st) Lite för mycket
  3. 71% (35 st) Lagom
  4. 12% (6 st) Lite för lite
  5. 8% (4 st) Alldeles för lite
  6. 4% (2 st) Har inte deltagit

 18. Hur tycker du att din PBL-handledare drev på för att ni skulle arbete med instuderingsfrågorna?

  1. 0% (0 st) Alldeles för mycket
  2. 2% (1 st) Lite för mycket
  3. 76% (37 st) Lagom
  4. 10% (5 st) Lite för lite
  5. 8% (4 st) Alldeles för lite
  6. 4% (2 st) Har inte deltagit

 19. Går PBL-handledaren igenom problem och lösningar begripligt?

  1. 27% (13 st) Mycket bra
  2. 41% (20 st) Bra
  3. 8% (4 st) Acceptabelt
  4. 8% (4 st) Mindre bra
  5. 14% (7 st) Dåligt
  6. 2% (1 st) Har inte deltagit

 20. Är kontakten handledare/studenter bra?

  1. 33% (16 st) Mycket bra
  2. 31% (15 st) Bra
  3. 24% (12 st) Acceptabelt
  4. 6% (3 st) Mindre bra
  5. 6% (3 st) Dåligt
  6. 0% (0 st) Har inte deltagit

 21. Hur fungerade arbetet inom din PBL-grupp?

  1. 22% (11 st) Mycket bra
  2. 43% (21 st) Bra
  3. 16% (8 st) Acceptabelt
  4. 10% (5 st) Mindre bra
  5. 4% (2 st) Dåligt
  6. 4% (2 st) Har inte deltagit

 22. Hur aktiv var du i din grupp med att leta efter lösningar och exempel från kurslitteraturen, då inte din PBL-handledare fanns tillgänglig?

  1. 0% (0 st) Jag sökte aldrig efter lösningar på egen hand
  2. 27% (13 st) Jag sökte ibland efter lösningar på egen hand
  3. 37% (18 st) Jag sökte ofta efter lösningar på egen hand
  4. 29% (14 st) Jag sökte för det mesta efter lösningar på egen hand
  5. 6% (3 st) Jag sökte alltid efter lösningar på egen hand

  Ev övrig kommentar till arbetet med instuderingsfrågorna/PBL-gruppsarbetet (gärna konstruktiv):

  Jag tror vår grupp hade tur, med handledare, jag vet vissa som inte alls var nöjd med deras, för denne var oseriöst iställd till uppgiften. Vår handledare hjälpte till att göra extentor, det är nog därföe ALLA i vår grupp klarade tentan också!!
  ---
  Jag tycker bättre om att diskutera och få hjälp från någon person än att läsa ur en bok. Därför va det väldigt bra att ha en handledare.
  ---
  Handledarna hade fått olika direktiv om hur de skulle hjälpa oss och hur vissa inlämningar mm skulle skötas
  ---
  För våran grupp fungerade det mycket bra, främst tack vare handledaren Simon. Utan en pedagogisk handledare med mycket tålamod hade kursen varit värdelös.
  ---
  Ganska lätt behövde inte göra mycket = bra!
  ---
  Arbetet med PBL-frågorna i vår grupp gav mycket då det inte bara handlade om att elven skulle REDOVISA svar på frågorna utan också hade genomgång på det som eleverna hade problem med.
  ---
  Mer lektioner där man kan lösa problemet med hjälp av programmering. Inte i en lektionssal.......
  ---
  Det är helt värdelöst man lär sig ingenting man infinner sig bara där för att få de fem poängen.
  Ta bort instuderingsfrågorna. Det är bättre med praktik tex att man får sitta själv och programmera (inlämnings uppgifter)

  ---
  Om man nu skall ha en pbl-grupp så måste bli bättre homogen/samarbeta ,handledaren undantaget!!
  ---
  Problemet med frågorna var att dom tog upp för mycket av språket och för lite av tänkandet. Att veta vad en parameter, instans mm är känns mindre viktigt då man glömmer bort det snabbt. det man bör veta är när det är bra att använda och hur man ska använda det. Redovisningstillfällena var tyvärr inte så lärorika utan mer som ett läxförhör och personligen tycker jag att det hade varit bättre att först få höra förklaringen och sedan försöka se om man förstått


  J-uppgift

 23. Vad tyckte du om J-uppgiften?

  1. 43% (21 st) Mycket bra
  2. 39% (19 st) Bra
  3. 16% (8 st) Acceptabel
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 2% (1 st) Dålig
  6. 0% (0 st) Har inte gjort den

  Ev synpunkter på J-uppgiften:

  Bästa sättet att lära sig!
  ---
  Bra med hjälp så att man lär sig mer. Det är svårt att hitta lösningar själv om man inte kan programmering bra
  ---
  bra med många varierande uppgifter.
  ---
  Var alldeles för svår nivå på uppgifterna mot den kunskap vi hade gått igenom.
  ---
  Det som var dumt var att vi inte fick någon info om hur man bör strukturera upp ett stort program. Det resulterade i att man var tvungen att göra om samma sak många gånger i början av J-uppgiften.
  ---
  borde komma före tentan
  ---
  Tentan borde komma efter J-uppgiften
  ---
  Bra utbud!
  ---
  Ojämnt med avseende på den tid man måste lägga ner, och vad man får för poäng. Tex Tennis jämfört med horoskop, där tennis kräver mer men ger samma poäng
  ---
  Man lär sig mest om man får sitta själv och skriva ett programm
  ---
  Bra att man kan få välja sin egen uppgift
  ---
  KUL!
  ---
  Lite mer handledning och komma-igång hjälp hade varit bra. Men där man absolut lärde sig mest i kursen var av att göra J-uppgiften
  ---
  Det är först då man lär sig java


  Tentamen

 24. Vad tyckte du om den ordinarie tentan?

  1. 65% (32 st) Mycket svårare än tidigare tentor
  2. 29% (14 st) Lite svårare än tidigare tentor
  3. 2% (1 st) Ungefär lika svår som tidigare tentor
  4. 0% (0 st) Lite enklare än tidigare tentor
  5. 0% (0 st) Mycket enklare än tidigare tentor

  Ev kommentar (gärna konstruktiv):

  bra kanske, de andra var lite för lika varandra
  ---
  Tentan borde komma efter j-uppgiften. Man kan inget efter de där instuderingsfrågorna som ni gav ut. Man måste få prova på själv som tex med J-uppgiften
  ---
  Man invaggades i en falsk säkerhet när alla inkl. handledarna mfl. sa att tentan var så lätt.
  ---
  Ni skulle ha sagt till att tentan skulle ändras. Det skulle både vi och ni tjäna på!
  ---
  Man bör inte ha tenta i ett sådant här ämne,
  j-uppgiften bör nästan räcka,

  ---
  Det gör absolut inget att tentan är svårare, det är bara en dålig ide att ge ut extentor som är jättelätta och sedan ha en svår tenta, många blir nog lurade av sånt.
  ---
  snacka om svår!!
  ---
  För krångligt att klara vissa enklare problem.
  ---
  säger väll sig självt när mindre än 25% klarade tentan... Och med tanke på ett den bara är på 1 poäng borde man klara sig på tentan ifall man klarar j-uppgiften

 25. Hur många timmar ägnade du åt att läsa till tentan ?

  1. 16% (8 st) mindre än 4
  2. 14% (7 st) 4-8
  3. 24% (12 st) 8-12
  4. 18% (9 st) 12-16
  5. 12% (6 st) 16-20
  6. 6% (3 st) 20-24
  7. 6% (3 st) 24-28
  8. 2% (1 st) Mer än 28


 26. Hur skulle kursen kunna förbättras?

  Mer uppgifter, mindre insuderingsfrågor.
  ---
  alla har inte läst data förut det kändes som borde ha mer förkunskap
  ---
  Dela kursen i två grupper, en för de som redan kan lite programmenring, och en för rookies.
  ---
  fungerar bra, bra flyt i kursen.
  ---
  ta bort PBL:n och instuderings frågorna.
  istallet:
  man skall under kursen länma in ett antal deluppgifter, progranm som behadlar olika delar inom programeringen. tex en miniräknare med if-satser. en mycket enkel text editor för behandling av fil ahntering. osv

  ---
  Slopa PBL.
  ---
  Det var lite svårt att komma igång om man inte har programmerat tidigare. Men om man tjatade ordentligt på handledarna ordnade det sig i alla fall.
  ---
  Genom att ha motiverade studenter
  ---
  Lägg ner den i alla fall för väg och vatten.
  ---
  Mer liknande arbete i de olika grupperna, gärna inlaggda timmar för "föreläsningar" av handledarna, inte bara redovisningstillfällen.
  ---
  se fråga 15
  ---
  att man skulle ha tentan sist av allt heslt ingen tenta alls för att det är väl då provet på vad man lärt sig ska komma i slutet av kursen och för att man lär sig mest på j-uppgiften
  ---
  Lite mer kött på benen innan föreläsningarna
  ---
  Blanda teori och praktik mer.
  ---
  Mer problemlösning framför datorerna!
  ---
  Mer praktiskt!!
  ---
  Kanske gemnsam genomgång av typisk tentauppgift på en föreläsning innan tentan. Gärna ett svårt exempel, så eleverna inser att de måste tänka själva för att klara tentan
  ---
  mer tid framför datorerna
  ---
  Fler labbar
  ---
  kalla tentan för ks och lägg den efter J-uppgiften.
  ---
  Ta bort tentan.
  ---
  Mer stöd och mindre "PBL" precis i början. Det var jättesvårt att komma igång när man aldrig programmerat i hela sitt liv. När man väl hajjat grunderna däremot så funkade det jättebra.
  ---
  Mer praktiska moment!
  ---
  ta bort PBL... Förra året var undervisningen bra bortsett från att det knappt fanns någon som helst lärarnärvaro på labben. Det var det som saknades då tycker jag, annars så är större uppgifter med samanhang bättre en små uppgifter som man inte vet hur dom hur ihop
  ---
  Lägg ner PBL och satsa på labbar istället.


 27. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Bättre handledare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ---
  passade inte mig
  ---
  Jättebra med så många handledare, tänk om man kunde ha det lika bra på matten, då skulle nog nästan alla klara de kurserna också.
  ---
  Bra och trevlig kurs!
  ---
  öhhh...nä...
  ---
  Måste tidigare fånga upp dem som inte fattar, jag tyckte kursen var jätte kul från början och la ner mycket tid på att verkligen sätta mig in i allt. För dem som bara ville bli godkända gick det lång tid innan det upptäcktes att de inte fattat.
  ---
  Jag önskar en rättvisare betygsättnig av j-uppgiften.
  Jag tycker att vissa uppgifter värders för lågt.T tx grunduppgiften på uppgift 162.

  ---
  onödig kurs om man går på V
  ---
  Skoj att det har varit både grupparbete (något vi annars har för lite av), och enskilt arbete. J-uppgiften var helt klart roligast.
  ---
  Heja Hedvig!!!
  ---
  HEJA HEDVIG!!!!
  ---
  Helt klart mycket bra och kunniga handledare men ett tyvärr klart stort minus för samarbetet inom PBL-gruppen(studenter)!!Suveräna lärare!!!
  ---
  Tycker inte kursen innefattar det som man har inriktat sig på.
  ---
  Jävla tenta!


efo@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.