Lösenordskontroll

till filkoll (för kontroll av J-uppgifter) och filej (för registrering av godkända J-uppgifter).
Lösenord:

Ska endast användas av handledaren vid J-redovisningen.