Nada

Extentor till 2D1310 (Programmeringsteknik) och 2D1311 (Programmeringsteknik med PBL)

In English

Förklarande anteckningar får göras i boken som får medtas på tentan, men inga lösningar till tentor får antecknas eller medföras.

Observera att det finns två sätt i tal 5 på Java-tentan att notera samma sak. En metod som anropas och därefter avslutas innan minnet ska ritas ut kan antingen ritas ut och därefter kryssas över eller inte ritas ut alls (men konsekvenserna av anropet ska förstås framgå).

Skicka alla fel till panda@nada.kth.se.

1 = en sida per blad
2 = två sidor per blad
Datum Java Pascal
Tenta Lösning Tenta Lösning
pdf ps pdf ps pdf ps pdf ps
2003-05-03   1    2     1    2     1    2     1    2   ---
2002-08-22   1    2     1    2     1    2     1    2   ---
2002-04-06   1    2     1    2     1    2     1    2   ---
2002-03-09   1    2     1    2     1    2     1    2   ---
2002-01-12   1    2     1    2     1    2     1    2     1    2     1    2   ---
2001-12-15   1    2     1    2     1    2     1    2   ---
2001-10-27   1    2     1    2     1    2     1    2   ---
2001-08-30   1    2     1    2     1    2     1    2     1    2     1    2   ---
2001-04-21   1    2     1    2     1    2     1    2     1    2     1    2   ---
2001-03-10   1    2     1    2     1    2     1    2   ---
2001-01-13   1    2     1    2     1    2     1    2     1    2     1    2   ---
2000-12-16   1    2     1    2     1    2     1    2   ---
2000-10-28   1    2     1    2     1    2     1    2   ---
2000-08-31   1    2     1    2     1    2     1    2     1    2     1    2   ---
2000-04-29   1    2     1    2     1    2     1    2     1    2     1    2     1    2     1    2  
2000-03-09   1    2     1    2     1    2     1    2   ---
2000-01-15   1    2     1    2     1    2     1    2     1    2     1    2     1    2     1    2  
1999-12-18   1    2     1    2     1    2     1    2   ---
1999-10-23   1    2     1    2     1    2     1    2   ---
1999-08-28   1    2     1    2     1    2     1    2   ---
1999-04-10   1    2     1    2     1    2     1    2   ---
1999-03-06   1    2     1    2     1    2     1    2     1    2     1    2     1    2     1    2  
1998-10-24 ---   1    2     1    2     1    2     1    2  
1998-08-29 ---   1    2     1    2     1    2     1    2  
1998-04-18 ---   1    2     1    2     1    2     1    2  
1998-02-28 ---   1    2     1    2     1    2     1    2  
1998-01-10 ---   1    2     1    2     1    2     1    2  
1997-12-20 ---   1    2     1    2     1    2     1    2  
1997-10-25 ---   1    2     1    2     1    2     1    2  


^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <panda@nada.kth.se>
Senast ändrad 3 maj 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>