Läsanvisningar till Cooper's Condensed Pascal, 1996