Om häftet 'En introduktion till Borland Pascal 7.0'

^ Upp till Aktuell kursinformation.


Allmänt

Häftet ger en introduktion till Borland Pascal 7.0, både vad gäller programmeringsmiljön och språket. Det är i första hand skrivet för någon med vissa kunskaper i Pascal, men inte för experter. Den ''typiska läsaren'' håller på att lära sig Pascal, men inte nödvändigtvis Borlands variant av Pascal.

Häftet tar upp skillnader mellan Borland Pascal och standardpascal. Dessa skillnader presenteras tillsammans med förslag på hur ett standardpascal-program kan göras om till ett Borland Pascal-program. Häftet berör även en hel del av allt som finns i Borland Pascal utöver standardpascal, men endast översiktligt.

Häftet är inte en fullständig handledning i Borland Pascal 7.0, och inte heller en lärobok i Pascal. Däremot fungerar det som ett komplement till en kursbok i Pascal, och som en översikt av Borland Pascal 7.0.

Rättelser

Felen ovan rättade i version 1.01.

Kompletteringar

Följande procedurer och funktioner finns i WinCrt

AssignCrt (finns även i Crt)
ClrEol (finns även i Crt)
ClrScr (finns även i Crt)
CursorTo
DoneWinCrt
GotoXY (finns även i Crt)
InitWinCrt
KeyPressed (finns även i Crt)
ReadBuf
ReadKey (finns även i Crt)
ScrollTo
TrackCursor
WhereX (finns även i Crt)
WhereY (finns även i Crt)
WriteBuf
WriteChar

Följande finns endast i Crt
(för DOS, kan ej användas i Windows)

Delay
DelLine
HighVideo
InsLine
LowVideo
NormVideo
NoSound
Sound
TextBackground
TextColor
TextMode
Window

^ Upp till Aktuell kursinformation.


Senast ändrad 1995-10-09 <linda@nada.kth.se>