Lista över godkända böcker till tentan i Programmeringsteknik för L1, T1, V1, K2, M1, B1, I1.

^ Upp till aktuella kurssidan.


Senast ändrad 1996-02-29 <linda@nada.kth.se>