Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik för V1, Läsåret 1999-2000

Författare: Linda Kann, Nada

^ Upp till kurssidan HT99.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för V1. I texten refereras till en enkät gjord med ACE i WWW.

Kursdata

KursProgrammeringsteknik för V (4p)
Examination Tenta G/U (1p), Lab1 G/U (1p), Lab3 3/4/5 (2p)
Kursen genomförd HT 1999
Föreläsningar 26 h (+6) (13 st +3 "repetition")
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Kurslitteratur Lewis and Loftus "Java Software Solutions", upplaga 1
Antal studenter 115 (varav 106 V-99)
Klara med TEN2 april 2000 76% / 77% (alla / endast V-99)
Klara med LAB1 januari 2000 94% / 94% (alla / endast V-99)
Klara med LAB3 januari 2000 54% / 55% (alla / endast V-99)
Prestationsgrad april 2000 70% (endast V-99)
Examinationsgrad april 2000 54% (endast V-99)
Kursansvarig Linda Kann
Övningsassistenter Thomas Larsson, Erik Forslin, Daniel Kronheffer,

Sammanfattning

Kursen har i år bytt programmeringsspråk från Pascal till Java. Många studenter har uppskattat att få lära sig ett modernt språk, men samtidigt upplevs kursen som ganska svår.
Resultaten på tenta och smålabbar (moment LAB1) är jämförbara med förra året. Men vad gäller J-uppgiften (moment LAB3) är resultatet för årets studenter klart sämre. Bara drygt hälften redovisat vid kursens slut (att jämföra med tre fjärdedelar förra året).

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att studenterna ska Kursen är uppbyggd kring ett antal programmeringsuppgifter. De sex mindre laborationerna i kursens första period genomförs i grupper om två studenter och tränar olika grundläggande programmeringsmoment. Den laboration som ligger i kursens andra period - J-uppgiften - utförs individuellt och låter studenten lösa ett större problem från grunden. Avsikten är dels att befästa språkkunskaperna men också att öva planeringsarbete, programkonstruktion och problemlösning. Tentan ligger mitt i kursen och kan ses som ett diagnostiskt prov. Efter tentan ges tre repeterande föreläsningar för att ge de studenter som missade tentan en chans att komplettera sina kunskaper.

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Nytt för i år

Undervisning

Alla som svarat på enkäten har följt föreläsningarna. De flesta tycker att föreläsningarna är bra eller ganska bra. Flera tycker att föreläsningarna borde innehålla fler exempel, gärna lite svårare och med anknytning till labbarna.

Närvaron vid salsövningarna har varit hög och assistenterna får gott betyg (90% Bra/Ganska bra).

Datorövningarna har gått bra trots språkbytet. Men medeltidsåtgången för labb 1-6 har ökat med ca 15 timmar per person vilket tyder på att dessa upplevs som svårare (vi har inte varit fler praktiska problem än vanligt).

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av kursbunt, föreläsningsanteckningar och boken "Java Software Solutions". Många tycker att boken är bra men skulle gärna vilja ha en bok på svenska.

Studenternas arbetsbelastning

Vi frågar studenterna hur mycket tid de lägger ner på labbar och I-uppgifter. Av deras svar att döma lägger de flesta inte ner mer tid än som är rimligt för en 4-poängskurs. Men vi har förstås ingen statistik från de som inte redovisat J-uppgiften. Har dessa jobbat i åttio timmar och sen gett upp? Eller inte börjat alls?

Tidsfördelningen över labbarna kan beöva jämnas ut. En veckas förskjutning av bonustiderna efter labb 3 är en bra ide.

Verkligt kursinnehåll

Vi har i stort sett hållit oss till detaljschemat för kursen.

Funderingar till nästa år

Bilaga: Enkätsvar

Bilaga: Kursbeskrivning

^ Upp till kurssidan HT99.


Sidansvarig: <linda@nada.kth.se>
Senast ändrad 21 maj 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>