2D1310 Programmeringsteknik för T

Resultat av kursutvärdering

  Kursuppläggning

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 4% (2 st) Mycket lätt
  2. 30% (14 st) Lätt
  3. 26% (12 st) Medel
  4. 32% (15 st) Ganska svår
  5. 9% (4 st) Mycket svår

 2. Hur har kursen uppfyllt uppställda mål?

  1. 30% (14 st) Bra
  2. 45% (21 st) Ganska bra
  3. 13% (6 st) Mindre bra
  4. 9% (4 st) Dåligt

 3. Tycker du att kursen är meningsfull?

  1. 21% (10 st) Ja, mycket
  2. 53% (25 st) Ja
  3. 15% (7 st) Neutral
  4. 6% (3 st) Inte särskilt
  5. 4% (2 st) Nej

 4. Förkunskapskraven för kursen är kännedom om operativsystem, filer och något redigeringsprogram (t ex en ordbehandlare). Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 74% (35 st) Ja
  2. 15% (7 st) Tveksam
  3. 11% (5 st) Nej

  Föreläsningar

 5. Hur många föreläsningar var du närvarande vid?

  1. 2% (1 st) 0-25%
  2. 15% (7 st) 26-50%
  3. 15% (7 st) 51-75%
  4. 68% (32 st) 76-100%

 6. Hur var föreläsningarnas innehåll?

  1. 2% (1 st) Bra
  2. 47% (22 st) Ganska bra
  3. 40% (19 st) Mindre bra
  4. 11% (5 st) Dåligt

 7. Hur lyckades föreläsaren förmedla ämnet?

  1. 11% (5 st) Bra
  2. 38% (18 st) Ganska bra
  3. 34% (16 st) Mindre bra
  4. 17% (8 st) Dåligt

 8. Vad tyckte du om repetitionsföreläsningarna efter tentan för de som inte klarade tentan?

  1. 2% (1 st) Mycket bra
  2. 13% (6 st) Bra
  3. 0% (0 st) Acceptabelt
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 2% (1 st) Dåligt
  6. 77% (36 st) Har inte deltagit

  Övningar

 9. Vilken övningsassistent har du varit hos mest?

  1. 19% (9 st) Stefan Nilsson
  2. 9% (4 st) Vahid Mosavat
  3. 38% (18 st) Jesper Fernström
  4. 34% (16 st) Erik Forslin

 10. Hur många övningar närvarade du vid?

  1. 9% (4 st) 0-25%
  2. 2% (1 st) 26-50%
  3. 15% (7 st) 51-75%
  4. 74% (35 st) 76-100%

 11. Hur var övningarnas innehåll?

  1. 57% (27 st) Bra
  2. 34% (16 st) Ganska bra
  3. 9% (4 st) Mindre bra
  4. 0% (0 st) Dåligt

 12. Hur var övningsassistenten kunskapsmässigt?

  1. 70% (33 st) Bra
  2. 30% (14 st) Ganska bra
  3. 0% (0 st) Mindre bra
  4. 0% (0 st) Dåligt

 13. Hur var övningsassistenten pedagogiskt?

  1. 51% (24 st) Bra
  2. 40% (19 st) Ganska bra
  3. 9% (4 st) Mindre bra
  4. 0% (0 st) Dåligt

  Laborationer

 14. Hur var laborationerna innehållsmässigt?

  1. 38% (18 st) Bra
  2. 49% (23 st) Ganska bra
  3. 11% (5 st) Mindre bra
  4. 2% (1 st) Dåligt

 15. Hur bra anknöt laborationerna till kursen?

  1. 45% (21 st) Bra
  2. 40% (19 st) Ganska bra
  3. 4% (2 st) Mindre bra
  4. 11% (5 st) Dåligt

 16. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

  1. 2% (1 st) Laboration 1, Introduktion till Nadas datormiljö
  2. 11% (5 st) Laboration 2, Experiment med Java
  3. 26% (12 st) Laboration 3, Klasser, objekt och metoder
  4. 4% (2 st) Laboration 4, Datastrukturer
  5. 30% (14 st) Laboration 5, Grafik och appletprogram
  6. 34% (16 st) Laboration 6, Mini-J-uppgift
  7. 74% (35 st) J-uppgiften

 17. Hur var labbhandledarnas kompetens?

  1. 62% (29 st) Bra
  2. 38% (18 st) Ganska bra
  3. 0% (0 st) Mindre bra
  4. 0% (0 st) Dålig

 18. Vad tyckte du om J-uppgiften?

  1. 34% (16 st) Mycket bra
  2. 40% (19 st) Bra
  3. 17% (8 st) Acceptabel
  4. 0% (0 st) Mindre bra
  5. 4% (2 st) Dålig
  6. 4% (2 st) Har inte gjort den

 19. Hur många timmar har du sammanlagt fått handledning i datorsal (hjälp av handledare) ?

  1. 49% (23 st) mindre än 1
  2. 21% (10 st) 1-2
  3. 9% (4 st) 2-4
  4. 9% (4 st) 4-8
  5. 6% (3 st) 8-16
  6. 4% (2 st) 16-32
  7. 2% (1 st) Mer än 32 timmar

  Kurslitteratur

 20. Hur var kurslitteraturen anpassad till din kunskapsnivå?

  1. 32% (15 st) Bra
  2. 32% (15 st) Ganska bra
  3. 17% (8 st) Mindre bra
  4. 15% (7 st) Dålig

 21. Hur var kursboken (Java - Software Solutions)?

  1. 21% (10 st) Bra
  2. 32% (15 st) Ganska bra
  3. 21% (10 st) Mindre bra
  4. 13% (6 st) Dålig
  5. 11% (5 st) Har inte använt den

 22. Hur speglar kurslitteraturen kursinnehållet?

  1. 23% (11 st) Bra
  2. 47% (22 st) Ganska bra
  3. 15% (7 st) Mindre bra
  4. 4% (2 st) Dålig

  Tentamen

 23. Hur motsvarade tentamen kursinnehållet?

  1. 19% (9 st) Bra
  2. 57% (27 st) Ganska bra
  3. 15% (7 st) Mindre bra
  4. 2% (1 st) Dålig

 24. Hur återspeglades föreläsningarna på tentamen?

  1. 17% (8 st) Bra
  2. 57% (27 st) Ganska bra
  3. 13% (6 st) Mindre bra
  4. 6% (3 st) Dålig

 25. Hur återspeglades kurslitteraturen på tentamen?

  1. 4% (2 st) Bra
  2. 43% (20 st) Ganska bra
  3. 34% (16 st) Mindre bra
  4. 13% (6 st) Dålig

 26. Hur var svårighetsgraden på tentamen?

  1. 11% (5 st) Lätt
  2. 38% (18 st) Rätt så lätt
  3. 36% (17 st) Ganska svår
  4. 9% (4 st) Svår

 27. Hur många timmar ägnade du åt att läsa till tentan ?

  1. 36% (17 st) mindre än 4
  2. 32% (15 st) 4-8
  3. 21% (10 st) 8-12
  4. 4% (2 st) 12-16
  5. 0% (0 st) 16-20
  6. 0% (0 st) 20-24
  7. 0% (0 st) 24-28
  8. 2% (1 st) Mer än 28

snilsson@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.