Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik för K2 och Media1, Läsåret 1999/2000

Författare: Linda Kann, Nada

^ Upp till kurssidan 1999/2000.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för K2 och Media1. I texten refereras till en enkät gjord med ACE i WWW.

Kursdata

KursProgrammeringsteknik för K och Media(4p)
Examination Tenta G/U (1p), Lab1 G/U (1p), Lab3 3/4/5 (2p)
Kursen genomförd Period 2-3 1999/2000
Föreläsningar 26 h (13 st, inga repetitionsföreläsningar)
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Kurslitteratur Lewis and Loftus "Java Software Solutions", upplaga 1
Antal studenter 149 (varav 101 K-98 och 30 ME-99)
Klara med TEN2 21 maj 2000 83% / 87% (K-98 / ME-99)
Klara med LAB1 21 maj 2000 96% / 90% (K-98 / ME-99)
Klara med LAB3 21 maj 2000 79% / 63% (K-98 / ME-99)
Prestationsgrad 21 maj 2000 84% / 76% (K-98 / ME-99)
Examinationsgrad 21 maj 2000 75% / 63% (K-98 / ME-99)
Kursansvarig Linda Kann
Övningsassistenter Thomas Larsson, Erik Forslin, Larsson Omberg, Lisa Monsén och Linda Kann

Sammanfattning

De som besvarat enkäten (81 stycken) tycker att kursen är bra och rolig. Resultaten på J-uppgiften (LAB3) måste förbättras.

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att studenterna ska Kursen är uppbyggd kring ett antal programmeringsuppgifter. De sex mindre laborationerna i kursens första period genomförs i grupper om två studenter och tränar olika grundläggande programmeringsmoment. Den laboration som ligger i kursens andra period - J-uppgiften - utförs individuellt och låter studenten lösa ett större problem från grunden. Avsikten är dels att befästa språkkunskaperna men också att öva planeringsarbete, programkonstruktion och problemlösning. Tentan ligger mitt i kursen och kan ses som ett diagnostiskt prov. Efter tentan ges tre repeterande föreläsningar för att ge de studenter som missade tentan en chans att komplettera sina kunskaper.

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Undervisning

Föreläsningarna har varit välbesökta, och de som svarat på enkäten har varit nöjda. Några tyckte att tempot kunde höjas på vissa enklare avsnitt.

Repetitionsföreläsningarna har tagits bort för denna kursomgång.

Övningarna fick övervägande positiva omdömen och övningsassarna mycket beröm.

Kurslitteratur

Kursboken är uppskattad men flera saknar exempel, både enklare och svårare.

Studenternas arbetsbelastning

Vi frågar studenterna hur mycket tid de lägger ner på labbar och I-uppgifter. Så här ser tidsfördelningen på labbarna ut:
Lab   Medel

1    1.5
2    4.0
3    4.3
4    6.4
5    5.8
6    4.7
Pr   10.6
Ir   47.6
Totalt är det alltså ca 85 timmar i medeltal på labbdelen av kursen vilket måste anses vara rimligt.

Verkligt kursinnehåll

Vi har i stort sett hållit oss till detaljschemat för kursen.

Funderingar till nästa år

Bilaga: Medias egen enkät

Bilaga: Enkätsvar

Bilaga: Kursbeskrivning

^ Upp till kurssidan 1999/2000.


Sidansvarig: <linda@nada.kth.se>
Senast ändrad 6 juli 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>